สำหรับผู้ที่เคยกู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยกับทางธนาคารมาก่อนก็คงจะคุ้นเคยกับการทำประกันตอนกู้เป็นอย่างดี พนักงานของธนาคารแต่ละแห่งต่างมีวิธีแนะนำประกันที่แตกต่างกันไป บางแห่งอาจใช้วิธีพูดแกมขู่บังคับว่าหากไม่ทำประกันแล้วโอกาสที่จะขอกู้ผ่านอาจจะน้อยลง บ้างก็เสนอดอกเบี้ยอัตราพิเศษสำหรับผู้ที่ทำประกันควบคู่ไปด้วย ซึ่งเหตุการณ์นี้ทำให้ใครหลาย ๆ คนสงสัยว่าจริง ๆ แล้วเราจำเป็นต้องซื้อประกันตอนกู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยหรือไม่ หรือการซื้อประกันนั้นมีผลต่อการอนุมัติเงินกู้หรือไม่ การจะตอบคำถามนี้ได้นั้นเราต้องเข้าใจรายละเอียดของประกันที่ทางธนาคารนิยมเสนอขายตอนกู้เสียก่อน โดยปกติแล้ว ธนาคารนิยมเสนอขายประกันพร้อม ๆ กับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย 3 ประเภท ดังนี้

 1. ประกันอัคคีภัย

ประกันอัคคีภัยคือประกันที่คุ้มครองที่อยู่อาศัยของเราจากอัคคีภัยนั่นเอง โดยจะคุ้มครองเฉพาะตัวบ้านเท่านั้น ไม่ครอบคลุมไปจนถึงที่ดิน คำว่าอัคคีภัยนั้นหมายถึง ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า หรืออื่น ๆ ตามที่ระบุในกรมธรรม์ ข้อสำคัญก็คือ ประกันอัคคีภัยเป็นประกันที่กฎหมายบังคับให้บ้านใหม่ทุกหลังต้องทำ

 1. ประกันภัยพิบัติ

ประกันภัยพิบัติคือประกันที่คุ้มครองบ้านจากภัยพิบัติทางธรรมชาติต่าง ๆ ซึ่งภัยพิบัติที่เข้าเงื่อนไข อาทิ น้ำท่วม แผ่นดินไหว และพายุ เพราะฉะนั้น ผู้ทำประกันควรศึกษาข้อมูลและเงื่อนไขให้ครบถ้วน เพื่อทราบถึงขอบเขตความคุ้มครองของประกัน และข้อเท็จจริงที่สำคัญคือ ประกันภัยพิบัติเป็นประกันที่กฎหมายไม่ได้บังคับให้ทำ

get-house-insurance

 1. ประกันสินเชื่อบ้าน หรือ MRTA (Mortgage Reducing Term Assurance)

ประกันสินเชื่อบ้าน คือ ประกันที่คุ้มครองบ้านหรือที่ดินในกรณีที่ผู้กู้เสียชีวิตหรือทุพพลภาพตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ บริษัทประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบการผ่อนชำระกับทางธนาคารผู้ให้กู้ต่อไปแทนที่จะเป็นครอบครัวของผู้กู้ ในขณะเดียวกันก็เป็นการประกันความเสี่ยงให้ทางธนาคารผู้ให้กู้ด้วยว่าจะได้รับเงินคืนอย่างแน่นอน ทั้งนี้ ประกันสินเชื่อบ้านเป็นประกันที่กฎหมายไม่ได้บังคับให้ทำเช่นกัน

ดังนั้น คำตอบของคำถามที่ว่า จำเป็นต้องทำประกันตอนกู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยหรือไม่ก็คือ ไม่จำเป็น ในส่วนของประกันอัคคีภัยนั้นทุกบ้านต้องทำอยู่แล้วแม้ว่าจะกู้หรือไม่ก็ตาม นอกจากนี้ การทำประกันยังไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพิจารณาเงินกู้ด้วย ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย คือ ห้ามธนาคารบังคับขายประกันควบคู่กับผลิตภัณฑ์หลักของธนาคาร หรือกำหนดเป็นเงื่อนไขในการขายหรือให้บริการผลิตภัณฑ์หลัก อย่างไรก็ดี แม้ว่ากฎหมายจะมิได้บังคับให้ทำประกันภัยพิบัติและประกันสินเชื่อบ้าน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าประกันทั้งสองประเภทนี้เป็นประกันที่ไม่ดีและไม่ควรทำ ตรงกันข้าม หากเราเข้าวัตถุประสงค์และกลไกลของมัน ประกันเหล่านี้ก็นับเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่น่าสนใจไม่น้อยทีเดียว ซึ่งประกันที่น่าสนใจและจะหยิบยกมาคุยกันในวันนี้ คือ ประกันสินเชื่อบ้าน หรือ MRTA นั้นเอง เราลองมาดูกันว่าทำไมเราจึงควรซื้อประกันสินเชื่อบ้านตอนกู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ดังนี้

 • เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยง
  เพราะความแน่นอนคือความไม่แน่นอน การทำประกันเอาไว้ถือเป็นการบริหารความเสี่ยงวิธีหนึ่ง คือ การลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนั้นเอง ลองคิดดูเล่น ๆ หากเราเป็นหัวหน้าครอบครัวและเราเป็นผู้กู้ หากเราเป็นอะไรไปและเราไม่ได้ทำประกันเอาไว้ อะไรจะเกิดขึ้น
 • เพื่อเป็นการลดดอกเบี้ยเงินกู้
  โดยปกติแล้ว ธนาคารมักจะเสนออัตราดอกเบี้ยพิเศษให้แก่ผู้ที่ทำประกันสินเชื่อบ้าน เพราะเป็นการลดความเสี่ยงของธนาคารด้วยเช่นกันนั่นเอง หากธนาคารใดไม่มีก็สามารถสอบถามกับเจ้าหน้าที่หรือลองหาข้อมูลของธนาคารอื่น ๆ ประกอบการตัดสินใจด้วยก็ได้
 • เพื่อให้การกู้ดำเนินไปได้ง่ายขึ้น
  ตามที่ได้กล่าวไปข้างต้น การทำประกันสินเชื่อบ้านนับเป็นการช่วยลดความเสี่ยงของธนาคารด้วยเช่นกัน ดังนั้น เมื่อเราตกลงทำประกันสินเชื่อบ้านด้วยแล้ว การพูดคุยกับธนาคารก็ย่อมง่ายขึ้นและไม่จำเป็นต้องเสียเวลาฟังพนักงานพูดขายประกันแกมบังคับอีกด้วย

นอกจากนี้ ยังมีประโยชน์เล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น ค่าเบี้ยประกัน ซึ่งทุกคนสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ หากระยะเวลาคุ้มครองเกิน 10 ปี และหากเราชำระหนี้หมดก่อนเวลาที่ทำประกันสินเชื่อบ้านเอาไว้ เราสามารถเวนคืนเบี้ยประกันของช่วงเวลาที่เหลืออยู่ได้ จะเห็นได้ว่า หากเราศึกษารายละเอียดให้ถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจ การซื้อประกันตอนกู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยก็มีข้อดีหลายประการทีเดียว ดังนั้น หลักสำคัญสำหรับการบริหารจัดการเงินรวมถึงการใช้ชีวิตด้วยก็คือ การศึกษาข้อมูลและรายละเอียดของสิ่งต่าง ๆ ให้รอบคอบเสียก่อน เพื่อจะได้ตัดสินใจให้เป็นประโยชน์ต่อตัวเรามากที่สุดนั่นเอง

ที่มา : Shopsmart Finance

ผลิตภัณฑ์ที่คุณอาจสนใจ

ประกันตลอดชีพ | iProtectS

คุ้มค่า ซื้อครั้งเดียว จ่าย 10 ปี คุ้มครองทั้งชีวิต ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ

ประกันออมทรัพย์ | iGen

ปีนี้ ลดภาษีด้วยประกันชีวิต และยังได้ออมด้วย กับ iGen ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ

ประกันคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุ | iFine

นอกจากคุ้มครองชีวิตแล้วยังคุ้มครองอุบัติเหตุ เพราะเรื่องไม่คาดคิดอาจะเกิดขึ้นได้ ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ