การทำประกันชีวิตมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงให้แก่ชีวิตและเป็นเงินออมระยะยาวเพื่ออนาคตในเรื่องการศึกษา และวัยเกษียณที่ให้ความคุ้มครองชีวิตควบคู่ไปด้วย มีคำถามว่า แล้วใครล่ะที่เหมาะกับการทำประกันชีวิตบ้าง เฉพาะคนที่มีอาชีพเสี่ยงอันตรายหรือเปล่าที่ควรทำประกันชีวิตเอาไว้

จริงอยู่ที่คนที่มีอาชีพเสี่ยงอันตรายมีโอกาสที่จะเสียชีวิตได้มากกว่าคนปกติธรรมดา จึงเป็นเรื่องแน่นอนที่ว่า เขาเหล่านั้นควรทำประกันชีวิตเอาไว้ และก็เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมค่าเบี้ยประกันชีวิตจึงได้สูงกว่าคนในอาชีพอื่น ๆ แต่ในความเป็นจริงแล้ว ไม่ว่าใครก็ตามต่างก็มีความเสี่ยงและเหตุผลที่ควรทำประกันชีวิตเช่นเดียวกัน เพียงแต่เหตุผลนั้นแตกต่างไปตามอายุ อาชีพ หรือปัจจัยอื่น ๆ

why-insurance-students

นักเรียนและนักศึกษาก็เป็นอีกกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงและจำเป็นต้องทำประกันชีวิตไว้เช่นเดียวกัน เราลองมาวิเคราะห์ถึงเหตุผลกันว่า เพราะเหตุใดนักเรียนและนักศึกษาจึงควรทำประกันชีวิตเอาไว้

  • ความเสี่ยงจากการเดินทาง สิ่งที่เป็นกิจวัตรของนักเรียนและนักศึกษา คือ เรื่องการเดินทางออกจากบ้านเพื่อไปโรงเรียน และเดินทางจากโรงเรียนเพื่อกลับบ้าน 5 วันต่อสัปดาห์ ยังไม่นับรวมวันเสาร์และอาทิตย์ที่อาจจะต้องเดินทางไปโรงเรียนเพื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ และการเดินทางทุกวันนี้เอง ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางในรูปแบบใด รถโรงเรียน รถยนต์ส่วนตัว รถไฟฟ้า รถเมล์ เรือด่วน หรือมอเตอร์ไซด์รับจ้างก็ตาม
  • ความเสี่ยงจากการอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม การที่นักเรียนและนักศึกษาต้องอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มเพื่อนั่งเรียน ทำกิจกรรมต่าง ๆ รับประทานอาหาร หรือออกกำลังกาย ทุกกิจวัตรเหล่านี้นักเรียนและนักศึกษาไม่ได้ทำเพียงลำพัง แต่จะต้องทำไปพร้อมกับเพื่อน ๆ ซึ่งการใช้ชีวิตหรือทำกิจกรรมเป็นกลุ่มก็มีความเสี่ยงเช่นกัน เช่น อันตรายจากไม้ปลายแหลม ส้อม หรือตะเกียบขณะรับประทานอาหาร อันตรายจากดินสอ ปากกา หรือกรรไกรที่แหลมคมในขณะทำกิจกรรม เป็นต้น
  • ความเสี่ยงจากสถานที่ เนื่องจากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยเป็นสถานที่กว้างขวาง เป็นสถานที่เปิด การใช้ชีวิตของนักเรียนและนักศึกษาจึงมีความเสี่ยงไม่น้อยทีเดียว เช่น การขึ้นลงบันได การใช้ลิฟต์ การใช้พื้นที่ริมระเบียง การใช้ถนนภายในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย เป็นต้น
  • ความเสี่ยงจากการไปทัศนศึกษา นักเรียนและนักศึกษาส่วนใหญ่มักต้องเข้าร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยซึ่งถือเป็นภาคบังคับ เช่น การไปทัศนศึกษา การเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี การไปรับน้องใหม่ ฯลฯ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ส่วนใหญ่จะจัดขึ้นในค่ายพักแรมซึ่งจำเป็นต้องเดินทางไปต่างจังหวัด จึงทำให้มีความเสี่ยงทั้งจากการเดินทาง จากสถานที่ จากบุคคล และจากการทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้เช่นกัน
  • ความเสี่ยงจากการใช้ชีวิตที่ผาดโผน ช่วงวัยรุ่นนั้นถือเป็นช่วงที่คนชอบใช้ชีวิตแบบเสี่ยง ๆ หรือผาดโผน นักเรียนและนักศึกษาที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นนั้นจึงมักชอบลองกิจกรรมใหม่ ๆ และชื่นชอบกิจกรรมที่เสี่ยงอันตรายหรือผาดโผน ซึ่งกิจกรรมเหล่านั้นก็มีโอกาสที่จะก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายและชีวิตได้เช่นกัน
  • ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนทางการเงิน การทำประกันชีวิตสำหรับนักเรียนนักศึกษาไม่เพียงแต่จะช่วยให้อุ่นใจกับเรื่องฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น การเลือกทำประกันชีวิตเอาไว้ ยังถือเป็นการออมเงินไว้ใช้ทั้งในปัจจุบันและอนาคตอีกด้วย ซึ่งจะเลือกทำประกันชีวิตแบบที่มีผลตอบแทนระหว่างสัญญาทุกปีเพื่อนำไปเป็นค่าเล่าเรียนก็ได้ อีกทั้งเงินก้อนสุดท้ายที่เป็นเงินครบกำหนดรวมกับเงินปันผลยังสามารถนำไปใช้เพื่อเป็นทุนการศึกษาเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นไปได้อีกด้วย
  • ความเสี่ยงในการประกอบอาชีพในอนาคต นักเรียนและนักศึกษาเมื่อเรียนจบ แน่นอนว่ายังต้องประสบกับความเสี่ยงในการประกอบอาชีพ เนื่องจากการหางานทำในปัจจุบันไม่ใช่เรื่องง่าย บางคนได้งานซึ่งไม่ตรงกับความรู้ความสามารถที่เรียนมา รายได้ที่ได้รับอาจไม่เป็นที่น่าพอใจเท่าใดนัก ดังนั้น การทำประกันชีวิตไว้เมื่อครบกำหนดตามสัญญา เงินก้อนที่ได้คืนจะมีส่วนช่วยในการนำไปต่อยอดหากต้องการทำธุรกิจส่วนตัวที่ตนสนใจ ซึ่งย่อมดีกว่าการไปหยิบยืมหรือกู้เงินธนาคารอย่างแน่นอน

ที่มา : Shopsmart Finance

ผลิตภัณฑ์ที่คุณอาจสนใจ

ประกันตลอดชีพ | iProtectS

คุ้มค่า ซื้อครั้งเดียว จ่าย 10 ปี คุ้มครองทั้งชีวิต ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ

ประกันออมทรัพย์ | iGen

ปีนี้ ลดภาษีด้วยประกันชีวิต และยังได้ออมด้วย กับ iGen ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ

ประกันคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุ | iFine

นอกจากคุ้มครองชีวิตแล้วยังคุ้มครองอุบัติเหตุ เพราะเรื่องไม่คาดคิดอาจะเกิดขึ้นได้ ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ