การผ่อนบ้านหรือที่อยู่อาศัยประเภทใดก็ตาม ล้วนเป็นภาระที่หนักสำหรับทุกคนหรือทุกครอบครัว เพราะนอกจากเงินต้นแล้ว ยังมี ‘ดอกเบี้ย’ ที่ต้องชำระอีกด้วย และหากนำมาคำนวณรวมกันแล้ว มักจะเกินมูลค่าของบ้านไปอย่างมหาศาล ‘รีไฟแนนซ์‘ เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยลดดอกเบี้ยบ้านลงได้ ซึ่งการรีไฟแนนซ์บ้านสามารถเริ่มต้นได้ง่าย ๆ ดังต่อไปนี้

ตรวจสอบสถานะทางการเงินของตนเอง

สถานะทางการเงิน หรือที่นิยมเรียกกันอีกชื่อนึงว่า เครดิตบูโร เครดิตบูโรเป็นสิ่งสำคัญในการยื่นเรื่องเพื่อรีไฟแนนซ์บ้าน เพราะเครดิตบูโรจะเป็นปัจจัยที่บ่งบอกถึงวินัยในการชำระเงินกู้ หรือวินัยในการชำระหนี้ของเรา ไม่ว่าจะเป็นการชำระค่าบัตรเครดิต เพราะฉะนั้น เครดิตบูโรจึงเป็นปัจจัยหลักในการพิจารณาอนุมัติรีไฟแนนซ์ของสถาบันการเงิน

ตรวจสอบได้อย่างไร?

ทุกคนสามารถไปยื่นเรื่องด้วยตนเองได้ที่ บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ หรือ ที่ศูนย์บริการตรวจสอบเครดิตบูโรดังต่อไปนี้

  • ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร – ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ อาคาร 2 ชั้น 2 เปิดทำการวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 น. – 16.30 น. หยุดวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ให้บริการตรวจสอบทั้งข้อมูลบุคคลธรรมดาและข้อมูลนิติบุคคล)
  • ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร – สถานีรถไฟฟ้า BTS ศาลาแดง (ด้านในสถานี) เปิดทำการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00 น. – 18.00 น. หยุดวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ให้บริการตรวจสอบเฉพาะข้อมูลบุคคลธรรดาเท่านั้น)
  • ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร – ห้างเจเวนิว (นวนคร) ติดโรงพยาบาลนวนคร ชั้น 4 ติดประกันสังคม เปิดทำการวันจันทร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00 น. – 18.00 น. หยุดวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ให้บริการตรวจสอบเฉพาะข้อมูลบุคคลธรรมดาเท่านั้น)
  • ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร – อาคารกลาสเฮ้าส์ ชั้นใต้ดิน ซอยสุขุมวิท 25 เปิดทำการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 16.30 น.หยุดวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ให้บริการตรวจสอบเฉพาะข้อมูลบุคคลธรรมดาเท่านั้น)

ในการยื่นตรวจสอบเครดิตบูโรนั้น เราต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทางตัวจริงไปเพื่อยื่นเรื่องตรวจสอบ ซึ่งค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบอยู่ที่ 100 บาท ต่อเอกสาร 1 ฉบับ (กรณีบุคคลธรรมดา)

ตรวจสอบระยะเวลาขั้นต่ำในการผ่อนชำระของสัญญากู้ฉบับปัจจุบัน

โดยปกติทั่วไปแล้ว การยื่นเรื่องขอรีไฟแนนซ์บ้านกับสถาบันการเงินใด ๆ ก็ตาม ผู้ยื่นเรื่องจะต้องผ่อนชำระเงินกู้มาครบกำหนดระยะเวลาที่ตกลงไว้ในสัญญากู้กับสถาบันการเงินที่ให้สินเชื่อปัจจุบัน  ระยะเวลาดังกล่าวมักเฉลี่ยอยู่ที่ 3 ปี หากเราผ่อนครบตามเวลาแล้วจึงจะสามารถยื่นเรื่องเพื่อขอรีไฟแนนซ์ได้ และหากต้องการรีไฟแนนซ์ก่อนครบ 3 ปี มีความเป็นไปได้หรือไม่ คำตอบคือ สามารถทำได้ แม้จะไม่ครบระยะเวลาที่กำหนด แต่เราจะต้องเสียค่าปรับในฐานะที่ผิดข้อตกลงในสัญญากับสถาบันการเงินที่ให้สินเชื่อปัจจุบัน ซึ่งค่าปรับของแต่ละธนาคารหรือสถาบันการเงินนั้น ๆ จะแตกต่างกันไป

ตัวอย่างเช่น

นายเอ ได้รับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยจากธนาคาร ก. ในสัญญาระบุว่า ต้องผ่อนชำระเงินกู้และดอกเบี้ยให้แก่ ธนาคาร ก. เป็นระยะเวลาขั้นต่ำ 3 ปี หากผิดจากข้อตกลงในสัญญาจะต้องเสียค่าปรับ x บาท นายเอ สามารถยื่นรีไฟแนนซ์กับธนาคาร ข. ได้ แต่จะต้องจ่ายค่าปรับให้แก่ธนาคาร ก.

การรีไฟแนนซ์ก่อนครบระยะเวลาผ่อนขั้นต่ำ ควรทำก็ต่อเมื่อคำนวณเปรียบเทียบ ดอกเบี้ยปัจจุบันที่ต้องเสีย ,ค่าปรับที่ต้องจ่าย และ อัตราดอกเบี้ยใหม่จากธนาคารใหม่ ว่าคุ้มหรือไม่ หากคำนวณแล้วพบว่าแม้ว่าจะเสียค่าปรับแล้วแต่โดยรวมเท่ากับจ่ายลดลงจริง ฉะนั้น กรณีที่รีไฟแนนซ์ก่อนครบระยะเวลาผ่อนขั้นต่ำจึงไม่เป็นที่แนะนำ เพราะมักทำให้เราเสียเงินมากกว่าประหยัดเงิน ทางที่ดีคือ รอให้ครบระยะเวลาขั้นต่ำจากสัญญาเดิมแล้วจึงยื่นเรื่องรีไฟแนนซ์

ตรวจสอบโปรโมชั่นรีไฟแนนซ์บ้านของแต่ละธนาคารหรือสถาบันการเงิน

โปรโมชั่นสำหรับการรีไฟแนนซ์มีอยู่ในทุกสถาบันการเงิน กล่าวคือ ทุก ๆ ธนาคารที่เราคุ้นเคยมักมีโปรโมชั่นดอกเบี้ยต่ำสำหรับผู้ที่ต้องการรีไฟแนนซ์ทั้งหมด สิ่งที่เราต้องทำคือ รวบรวมข้อมูลโปรโมชั่นของทุก ๆ ธนาคารเพื่อนำมาเปรียบเทียบกัน ไม่ว่าจะเป็น ดอกเบี้ยพิเศษในปีแรก ดอกเบี้ยในปีต่อ ๆ ไป รวมถึงเงื่อนไขข้อผูกมัดในการรับโปรโมชั่นนั้น ๆ ซึ่งเราสามารถตรวจสอบข้อมูลโปรโมชั่นได้ทั้งจากช่องทางออนไลน์และตามสาขาของธนาคารต่าง ๆ เมื่อรวบรวมข้อมูลเปรียบเทียบแล้ว ให้ลองคำนวณดูพอสังเขป เพื่อดูว่าในท้ายที่สุดนั้น เราจะต้องจ่ายค่า ‘บ้าน’ ของเราในราคาเท่าไร จากนั้นจึงค่อยตัดสินใจเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุด

ที่มา : Shopsmart Finance

ผลิตภัณฑ์ที่คุณอาจสนใจ

ประกันตลอดชีพ | iProtectS

คุ้มค่า ซื้อครั้งเดียว จ่าย 10 ปี คุ้มครองทั้งชีวิต ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ

ประกันออมทรัพย์ | iGen

ปีนี้ ลดภาษีด้วยประกันชีวิต และยังได้ออมด้วย กับ iGen ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ

ประกันคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุ | iFine

นอกจากคุ้มครองชีวิตแล้วยังคุ้มครองอุบัติเหตุ เพราะเรื่องไม่คาดคิดอาจะเกิดขึ้นได้ ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ