ช่วงชีวิตของเราแบ่งได้เป็น 3 ช่วงใหญ่ๆ คือ ช่วงเรียน ช่วงทำงานและช่วงวัยเกษียณ โดยที่ทั้งสามช่วงชีวิตมีความสัมพันธ์กันและมีความสำคัญแตกต่างกันไป แต่หากพิจารณาจากสามช่วงวัยนี้แล้ว จะพบว่าช่วงวัยที่กินระยะเวลานานที่สุด มีความสามารถในการสร้างรายได้มากที่สุด ก็คือวัยทำงาน เพราะช่วงวัยนี้คือการรับผิดชอบหาเลี้ยงตัวเองและครอบครัว อีกทั้งยังต้องรับผิดชอบสร้างอนาคตให้ตัวเอง รวมถึงรุ่นลูกหลาน

ซึ่งหมายความว่าภาระหน้าที่ของช่วงอายุวัยนี้ คือ การรู้จักหาเงิน เก็บออมและลงทุนให้เป็น ดังนั้นหากกล่าวถึง “วัยที่เหมาะสมต่อการลงทุน” ที่สุด ต้องยกให้ “วัยที่มีรายได้เข้ามา” โดยที่ไม่ได้จำกัดว่าต้องอายุเท่าไหร่?

สิ่งสำคัญที่ควรรู้ “ก่อนลงทุน”

  • เป้าหมายการลงทุน
  • ทุน เพื่อใช้ในการลงทุน
  • วิธีการลงทุน
  • การยอมรับความเสี่ยง น้อย / ปานกลาง / สูง

เมื่อคุณมีวัตถุดิบที่พร้อมแล้ว เป้าหมาย + ทุน + วิธีการลงทุน = ผลลัพธ์

“วางแผนการลงทุน” เริ่มเมื่อไหร่ vs เริ่มอย่างไร?  

  1. ช่วงเริ่มต้นทำงาน ( 21 ปี 30 ปี)

วัยนี้เป็นช่วงที่เริ่มต้นทำงาน ฐานรายได้อาจจะไม่สูงมากนัก อาจมีการปรับเปลี่ยนงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตนเอง ดังนั้นการวางแผนด้านการเงินสำหรับวัยนี้ จึงควรเป็นการบริหารเงินเพื่อให้สัมพันธ์กันระหว่างรายรับกับรายจ่าย และแบ่งเก็บออมทันทีที่มีรายได้เข้ามา เพื่อสร้างวินัยการออมให้ตนเอง

โดยที่เงินออมในแต่ละเดือนนั้น สามารถแบ่งนำไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ เช่น หุ้นหรือกองทุน เพื่อเป็นการสร้างฐานความรู้ด้านการลงทุนให้กับตัวเอง และถึงแม้ว่าสินทรัพย์ชนิดนี้จะมีความเสี่ยงสูงแต่คุณยังมีช่วงเวลาในการหารายได้ยาวนานมากกว่าวัยเกษียณ การลงทุนที่ความเสี่ยงสูงตั้งแต่วัยนี้ จึงเป็นการลงทุนเพื่อประสบการณ์ ฝึกความกระตืนรือร้นให้ตัวเอง เพื่อใช้ต่อยอดพัฒนาการลงทุนของเราต่อไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

  1. ช่วงสร้างครอบครัว หน้าที่การงานมั่นคง (31 ปี – 50 ปี)

วัยนี้เป็นวัยที่การงานเริ่มมั่นคงแล้ว จึงเริ่มสร้างครอบครัววางรากฐานชีวิต เมื่อรายรับมีมากขึ้น รายจ่ายก็เพิ่มขึ้นตาม ดังนั้นนอกจากจัดสรรบริหารเงินระหว่างรายรับกับรายจ่ายแล้ว การวางแผนด้านการลงทุนควรเลือกทำแบบกระจายความเสี่ยง

โดยสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้

  • ลงทุนเผื่อกรณีฉุกเฉิน : โดยต้องสามารถสำรองเงินสดให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายอย่างน้อย 6 – 12 เดือน เผื่อกรณีที่เราเจ็บป่วยหรือตกงาน ซึ่งอาจใช้วิธีเก็บสำรองเงินส่วนนี้ลงทุนในบัญชีออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง หรือฝากประจำระยะสั้นเพื่อให้ดอกเบี้ยงอกเงย แม้ดอกเบี้ยจากการลงทุนประเภทนี้จะน้อย 2-3% ต่อปี แต่เป้าหมายหลักของการลงทุนนี้คือการออมเงิน รักษาเงินต้น นำออกมาใช้ได้ทันทีในกรณีฉุกเฉิน
  • ลงทุนเพื่อเป้าหมาย : เงินส่วนนี้ควรออมและลงทุนเพื่อไว้ใช้ตามเป้าหมายต่างๆ ที่ตั้งใจไว้ เช่น เพื่อซื้อสินทรัพย์ บ้าน คอนโด รถยนต์ หรือไว้เป็นทุนการศึกษาลูก โดยควรเลือกออมเงินไว้ในความเสี่ยงระดับกลาง เช่น กองทุนหุ้น พันธบัตร หรือประกันออมทรัพย์ระยะสั้น-ระยะกลาง เพื่อให้เงินลงทุนงอกเงยและนำออกมาใช้ได้เมื่อถึงตามกำหนดระยะเวลาที่วางแผนไว้
  • ลงทุนเพื่อวัยเกษียณ : เงินลงทุนส่วนนี้จุดประสงค์ คือ ให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในวัยเกษียณ ดังนั้นจึงควรแบ่งเงินมาออมส่วนหนึ่งในทุกๆ เดือนและเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี โดยนำเงินส่วนนี้ไปฝากในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ เช่น ประกันออมทรัพย์ระยะยาว หรือกองทุน RMF เพื่อให้เงินจำนวนนี้งอกเงยทบต้นทบดอก และระยะเวลาลงทุนนานเพียงพอ ที่จะสามารถนำเงินส่วนนี้ออกมาใช้จ่ายในวันที่เกษียณอายุได้
  1. ช่วงใกล้วัยเกษียณอายุ (51ปี – 60 ปี)

ในช่วงวัยนี้เรียกได้ว่าเป็นช่วงสุดท้ายของวัยทำงาน ควรจัดสรรให้มีภาระหนี้สินน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อให้สามารถนำรายได้ที่หาได้ในช่วงอายุนี้ไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ เช่น พันธบัตร เงินฝากประจำระยะยาว กองทุน RMF หรือประกันออมทรัพย์เพื่อการเกษียณ เนื่องจากเหลืออายุการทำงานอีกเพียงไม่กี่ปีหลังจากนี้ก็จะเข้าสู่วัยเกษียณ การเลือกวิธีการลงทุนที่สามารถรักษาเงินต้นของเราไว้ได้จึงเป็นเรื่องสำคัญมาก

จะเห็นได้ว่าการ “วางแผนการลงทุน” และ “เลือกวิธีการลงทุน” เป็นสิ่งสำคัญลำดับต้นๆ แต่ไม่ว่าคุณจะจัดอยู่ในวัยไหน ช่วงอายุใด การเริ่มต้นวางแผนการลงทุนทันทีที่มีรายได้เข้ามา ย่อมได้เปรียบกว่า เพราะจะช่วยให้คุณไปถึงเป้าหมายทางการเงินได้เร็วกว่าคนอื่น แต่อย่าลืมศึกษารายละเอียดการลงทุนให้ละเอียดถี่ถ้วน ดูผลลัพธ์ ความเสี่ยงในแบบที่คุณรับไหว เพื่อป้องกันผลกระทบที่จะตามมา

ที่มา : Shopsmart Finance

ผลิตภัณฑ์ที่คุณอาจสนใจ

ประกันตลอดชีพ | iProtectS

คุ้มค่า ซื้อครั้งเดียว จ่าย 10 ปี คุ้มครองทั้งชีวิต ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ

ประกันออมทรัพย์ | iGen

ปีนี้ ลดภาษีด้วยประกันชีวิต และยังได้ออมด้วย กับ iGen ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ

ประกันคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุ | iFine

นอกจากคุ้มครองชีวิตแล้วยังคุ้มครองอุบัติเหตุ เพราะเรื่องไม่คาดคิดอาจะเกิดขึ้นได้ ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ