สำหรับหลายคนที่ก้าวเข้าสู่วัยทำงานแล้ว คงคุ้นเคยกับคำว่า “ภาษีหัก ณ ที่จ่าย” เป็นอย่างดี แต่อาจมีข้อสงสัย เคลือบแคลงใจอยู่บ้างว่า “ภาษีหัก ณ ที่จ่าย” คืออะไร ทำไมต้องจ่ายและคำ ๆ นี้มักจะปรากฏเกือบทุกครั้งที่เราได้เงินอันเนื่องมาจากรายได้ ทั้งในสลิปเงินเดือนสำหรับพนักงานประจำ, ในเอกสารการรับเงินสำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ แม้กระทั่งเงินที่ได้จากการถูกลอตเตอรี่ก็ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย !!

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย คืออะไร?

หากแปลความหมายอย่างตรงตัวแล้ว “ภาษีหัก ณ ที่จ่าย” ก็คือเงินที่เราต้องถูกหักไปในทันทีที่เราได้รับรายได้ เพื่อเป็นการการันตีให้ทางภาครัฐว่าจะเก็บภาษีจากประชาชนได้อย่างแน่นอน แต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าเราจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ทุกครั้งที่เราได้รับรายได้แล้วนั้น ก็ไม่ได้หมายความว่า “สิ้นปีเราไม่จำเป็นต้องยื่นภาษี” อีก เพราะ “ภาษีหัก ณ ที่จ่าย” เป็นเพียงส่วนหนึ่งของ “ภาษี” ที่ต้องคำนวณจากรายได้ทั้งปี ดังนั้นการยื่นและเสียภาษีประจำปี ก็ยังเป็นกฏหมายข้อบังคับสำหรับผู้มีรายได้ทุกคนwhat-is-withholding-tax

“ภาษีหัก ณ ที่จ่าย” มีหลักเกณฑ์ในการหักอย่างไร?

ก่อนอื่นเลยต้องรู้จัก 3 คำ ต่อไปนี้

 1. ผู้มีเงินได้ คือ ผู้ที่รับเงิน ทั้งจากงานประจำหรืออาชีพอิสระ มีหน้าที่ถูกหักเงินจากรายได้เพื่อเป็นภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 2. ผู้จ่ายเงินได้ คือ ผู้ที่จ่ายเงิน ทั้งในรูปแบบของบุคคล บริษัทหรือห้างร้าน มีหน้าที่นำส่งภาษีที่หัก ณ ที่จ่ายให้กับกรมสรรพากร
 3. ประเภทของรายได้ คือ ที่มาของรายได้ซึ่งทั้งผู้มีเงินได้และผู้จ่ายเงินได้ จะต้องสามารถแยกประเภทได้อย่างชัดเจน เพราะ % [เปอร์เซ็นต์] ที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย จะแตกต่างกัน ดังนี้
  • หัก 5% สำหรับรายได้มาจากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ เช่น ให้เช่าอาคารหอพัก เช่ารถยนต์ รวมถึงค่าจ้างนักแสดง และเงินที่ได้จากการแข่งขันหรือชิงโชคด้วย
  • หัก 3% สำหรับรายได้มาจากการประกอบอาชีพอิสระหรืองานบริการต่างๆ เช่น การจ้าง ฟรีแลนซ์ทั่วไป
  • หัก 2% สำหรับรายได้มาจากค่าโฆษณา เช่น โฆษณาผ่านทีวีหรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
  • หัก 1% สำหรับรายได้ที่เป็นค่าขนส่ง เช่น ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าต่างๆ
  • เงินได้ที่ไม่สามารถระบุเปอร์เซ็นต์ที่หักแน่นอน เช่น เงินเดือนของพนักงานประจำ เนื่องจากเปอร์เซ็นต์ที่หัก จะขึ้นอยู่กับฐานภาษีและการคำนวนภาษีเงินได้ในแต่ละปี

เมื่อถึงสิ้นปีต้องยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายแบบไหน?

“ผู้ที่มีรายได้” ทั้งจากงานประจำและอาชีพอิสระ มีหน้าที่ทุก ๆ สิ้นปีคือต้องยื่นภาษีด้วยแบบฟอร์มที่กรมสรรพากรกำหนด พร้อมกับ “แนบหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย” ที่ได้จากนายจ้าง ซึ่งหากเรา “คำนวนภาษี” ที่ต้องจ่ายทั้งปี หักรายการลดหย่อนต่าง ๆ แล้ว เราถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย “มากกว่า” ภาษีสุทธิทั้งปี เราก็สามารถทำเรื่องเพื่อขอคืนภาษีได้ ในกรณีกลับกันหากเรา จ่าย “น้อยกว่า” ก็จำเป็นที่จะต้องทำการจ่ายภาษีเพิ่มเติม

what-is-withholding-tax

ทั้งหมดคือข้อมูลเบื้องต้นของ “ภาษีหัก ณ ที่จ่าย” ที่สามารถทำความเข้าใจได้ง่าย ๆ ที่ผู้มีรายได้ทุกคนต้องรู้ ซึ่งหากจะมองในแง่ดีแล้ว แม้เราจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เกือบทุกครั้งที่ได้รับเงิน แต่ก็นับเป็นวิธีทางหนึ่งที่ช่วยให้เรา ไม่ต้องจ่ายภาษีเป็นเงินก้อนใหญ่ในปลายปี เรียกว่าเป็นตัวช่วยออมเงินสำหรับการเสียภาษีที่ไม่ควรมองข้ามไป

ที่มา : Shopsmart Finance

ผลิตภัณฑ์ที่คุณอาจสนใจ

ประกันตลอดชีพ | iProtectS

คุ้มค่า ซื้อครั้งเดียว จ่าย 10 ปี คุ้มครองทั้งชีวิต ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ

ประกันออมทรัพย์ | iGen

ปีนี้ ลดภาษีด้วยประกันชีวิต และยังได้ออมด้วย กับ iGen ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ

ประกันคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุ | iFine

นอกจากคุ้มครองชีวิตแล้วยังคุ้มครองอุบัติเหตุ เพราะเรื่องไม่คาดคิดอาจะเกิดขึ้นได้ ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ