ภาษีครึ่งปี เชื่อว่าหลายคนคงจะเกิดความสงสัยกันใช่ไหม ว่าภาษีครึ่งปีคืออะไร มีวิธีการเสียภาษีอย่างไร และใครบ้างที่จะต้องเสียภาษีแบบครึ่งปี ดังนั้นในบทความนี้ เราจะพาคุณไปทำความเข้าใจและเรียนรู้เกี่ยวกับภาษีครึ่งปีหรือ ภงด.94 กันมากขึ้น เพราะฉะนั้นไปทำความเข้าใจพร้อมๆ กันเลย

ภาษีครึ่งปี คืออะไร?

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี หรือ ภงด.94 เป็นการเสียภาษีอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งจะนับระยะเวลาเพียงครึ่งปีเท่านั้น คือตั้งแต่เดือนมกราคม-เดือนมิถุนายน โดยจะมีกำหนดระยะเวลาในการยื่นแบบภาษี ภายในเดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายนของปีภาษีนั้นๆ ไม่สามารถยื่นข้ามปีภาษีได้ และที่สำคัญภาษีครึ่งปีก็จะคิดเฉพาะเงินได้พึงประเมินประเภทที่ 5, 6, 7 และ 8 ซึ่งหากใครที่ไม่มีรายได้ในประเภทเหล่านี้ ก็ไม่ต้องยื่นภาษีแต่อย่างใด

ใครบ้างที่ต้องยื่นภาษีแบบครึ่งปี

สำหรับคนที่ต้องยื่นภาษีครึ่งปี ก็คือผู้ที่มีเงินได้ประเภทที่ 5, 6, 7 และ 8 ซึ่งได้แก่

 • เงินได้ประเภทที่ 5 : ค่าเช่า
  ก็คือเงินได้ที่ได้จากการปล่อยเช่านั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นการให้เช่าบ้าน ที่ดิน ห้องแถว หรือสินทรัพย์อื่นๆ รวมถึงการนำทรัพย์สินของผู้อื่นมาปล่อยให้เช่าต่อด้วยเช่นกัน เพราะฉะนั้นใครที่ทำธุรกิจปล่อยเช่า ก็อย่าละเลยจนลืมยื่นแบบภาษีครึ่งปีเลยเชียว
 • เงินได้ประเภทที่ 6 : ค่าวิชาชีพอิสระ
  เงินได้จากการประกอบวิชาชีพอิสระ ซึ่งก็ได้ถูกกำหนดไว้ทั้งหมด 6 สาขาด้วยกัน ได้แก่

  • แพทย์/พยาบาลที่มีใบประกอบโรคศิลปะ
  • นักกฎหมาย
  • วิศวกร
  • สถาปนิก
  • นักบัญชี
  • ช่างประณีตศิลป์

แต่ทั้งนี้ต้องบอกก่อนเลยว่า เงินได้ที่จะนำมาคำนวณภาษีนั้น ไม่ใช่เงินเดือนประจำอย่างที่หลายคนเข้าใจ โดยหมายถึงเงินที่ได้ในรูปของค่าตอบแทนที่มีจำนวนไม่แน่นอน หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นรายได้ที่เกิดจากการใช้ความรู้ในวิชาชีพนั่นเอง

 • เงินได้ประเภทที่ 7 : ค่ารับเหมา
  เงินได้จากการรับเหมา ซึ่งก็รวมทั้งค่าแรงงานและค่าอุปกรณ์เครื่องมือ กล่าวคือผู้ที่จะต้องยื่นภาษีครึ่งปี จะต้องเป็นผู้ที่ทำธุรกิจรับเหมา โดยเหมาทั้งค่าแรงและวัสดุสิ่งของเท่านั้น กรณีที่รับเหมาเพียงค่าแรง และวัสดุสิ่งของเครื่องมือต่างๆ ลูกค้าหรือผู้ว่าจ้างเป็นผู้ซื้อมาเอง แบบนี้ถือว่าไม่เข้าข่ายประเภทที่ 7 จึงไม่ต้องเสียภาษีครึ่งปี ดังนั้นลองพิจารณาให้ดีว่าตนเองมีเงินได้จากการรับเหมาเข้าข่ายประเภทที่ 7 หรือไม่
 • เงินได้ประเภทที่ 8 : เงินได้อื่นๆ
  เงินได้จากการทำอาชีพอื่นๆ ที่ไม่เข้ากลุ่มหรือประเภทไหนเลยที่ทางกรมสรรพากรกำหนด ยกตัวอย่างเช่น เงินได้จากการเป็นดารานักร้อง เงินได้จากการขายของออนไลน์ การเปิดร้านเสริมสวย ร้านอาหาร รวมถึงเงินปันผลจากกองทุนรวมเป็นต้น ซึ่งก็ล้วนจะต้องเสียภาษีครึ่งปีทั้งสิ้น ดังนั้นใครที่มีเงินได้มาจากการทำธุรกิจใดก็ตาม ที่ไม่เข้ากลุ่มไหนเลย ก็อย่าได้ชะล่าใจไป เพราะคุณจะต้องเสียภาษีเหมือนกัน

ข้อยกเว้นการยื่นภาษีครึ่งปี ภงด.94

ถึงแม้จะมีข้อกำหนดให้ผู้ที่มีเงินได้จากทั้ง 4 ประเภทนี้ต้องยื่นภาษีครึ่งปี แต่ในขณะเดียวกันก็มีข้อยกเว้นอยู่บ้างเหมือนกัน นั่นก็คือ

 1. ข้อยกเว้นกรณีเป็นโสด
  ผู้ที่เป็นโสด หากมีเงินได้พึงประเมินไม่เกินจาก 30,000 บาท ก็ไม่ต้องยื่นแบบภาษีครึ่งปี โดยทั้งนี้ห้างหุ้นส่วนสามัญ และคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล หากมีเงินได้ไม่เกินที่กำหนดดังกล่าวก็ไม่ต้องเสียภาษีครึ่งปีเช่นกัน
 2. ข้อยกเว้นสำหรับคู่สมรส
  ผู้ที่มีคู่สมรสแล้ว หากมีเงินได้พึงประเมินรวมกันไม่เกินจาก 60,000 บาท ก็ไม่ต้องยื่นแบบภาษีครึ่งปี แต่ในทางกลับกัน หากคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีรายได้เกินจาก 60,000 โดยที่อีกฝ่ายไม่มีรายได้ ก็จะต้องยื่นแบบภาษี

ยื่นภาษีครึ่งปีแล้ว ต้องยื่นปลายปีอีกไหม?

เป็นคำถามที่หลายคนเกิดความสงสัยไม่น้อย ว่าหากยื่นภาษีครึ่งปีไปแล้ว จะต้องยื่นภาษีปลายปีอีกหรือเปล่า ซึ่งก็ตอบเลยว่าต้องยื่นตามปกติ เพื่อเป็นการสรุปเงินได้ทั้งหมดตลอดปี แต่ก็ไม่ต้องกังวลว่าจะต้องจ่ายภาษีใหม่อีก เพราะคุณสามารถนำหลักฐานการเสียภาษีครึ่งปีที่ได้เสียไปแล้ว มาแสดงเพื่อเป็นเครดิตออกจากภาษีสิ้นปีได้เหมือนกัน ดังนั้นทุกครั้งที่เสียภาษีครึ่งปี ก็อย่าลืมเก็บหลักฐานการเสียภาษีเอาไว้ด้วย

ภาษีครึ่งปี ถ้าไม่ยื่นได้ไหม?

กฎหมายได้กำหนดมาแล้วว่าผู้ที่มีเงินได้จาก 4 ประเภทดังกล่าวจะต้องยื่นภาษีครึ่งปี เว้นแต่เข้าข่ายข้อยกเว้นกรณีที่เงินได้พึงประเมินไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด ดังนั้นหากใครไม่ยื่นแบบภาษีครึ่งปี จึงถือว่าผิดกฎหมาย โดยมีโทษคือต้องจ่ายเงินส่วนเพิ่ม 1.5% ต่อเดือนของภาษีที่ค้างจ่ายและมีโทษปรับอีกไม่เกิน 2000 บาทด้วย ดังนั้นจึงต้องยื่นแบบและชำระภาษีครึ่งปีเสมอ ไม่สามารถนำไปยื่นพร้อมภาษีสิ้นปีในทีเดียวได้

เมื่อรู้แบบนี้แล้ว ใครที่มีรายได้เข้าเกณฑ์การเสียภาษีครึ่งปี และมีเงินได้อยู่ใน 4 ประเภทที่กำหนด ก็ควรดำเนินการยื่นแบบภาษีครึ่งปีให้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนดไว้เสมอ ส่วนใครที่ไม่ได้มีเงินได้อยู่ในประเภทดังกล่าว ก็รอยื่นแบบภาษีสิ้นปีทีเดียวได้เลย

ที่มา : Shopsmart Finance

ผลิตภัณฑ์ที่คุณอาจสนใจ

ประกันตลอดชีพ | iProtectS

คุ้มค่า ซื้อครั้งเดียว จ่าย 10 ปี คุ้มครองทั้งชีวิต ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ

ประกันออมทรัพย์ | iGen

ปีนี้ ลดภาษีด้วยประกันชีวิต และยังได้ออมด้วย กับ iGen ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ

ประกันคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุ | iFine

นอกจากคุ้มครองชีวิตแล้วยังคุ้มครองอุบัติเหตุ เพราะเรื่องไม่คาดคิดอาจะเกิดขึ้นได้ ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ