เข้าสู่สังคมยุคดิจิทัลแล้ว พฤติกรรมการใช้ชีวิตก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะตามทัน เวลามีเทคโนโลยีหรือวิวัฒนาการอะไรเกิดขึ้นมา เชื่อว่าคงมีหลายคนตั้งคำถามว่า มันคืออะไร อย่างศัพท์ใหม่คำนี้ E-payment ที่เดี๋ยวนี้เห็นและได้ยินบ่อยๆ รู้กันหรือไม่ว่าหมายถึงอะไร

E-payment คืออะไร

E-payment หรือคำเต็มๆ  Electronic Payment หมายถึง การจ่าย – รับ หรือทำธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นั่นเอง ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในที่นี้ก็คือ พวกระบบทางคอมพิวเตอร์และเครื่องมือต่างๆ ที่ทันสมัย เช่น บัตรชิปการ์ดต่างๆ เครื่องรูดบัตร โทรศัพท์มือถือ อินเตอร์เน็ต เป็นต้น

E-payment เกิดมาเพราะอะไร

เมื่อเริ่มแรกสังคมเราจับจ่ายใช้สอย เอาข้าวแลกปลา เอาไม้แลกผ้า เมื่อความต้องการไม่ตรงกัน ฉันมีข้าว อยากได้ผ้า คนมีผ้าบอก “อ้าว ฉันไม่ได้อยากได้ข้าวนี่นา” ต่อมาจึงใช้ของมีค่า เช่น ทอง เงิน มาเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนกัน เมื่อสังคมขยายใหญ่ขึ้น แร่ธาตุมีค่าในธรรมชาติมีไม่เพียงพอให้ใช้จ่าย มนุษย์จึงผลิตเหรียญและกระดาษที่เรียกว่า เงิน มาเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนแทน จนปัจจุบันนี้สังคมขยายใหญ่และกว้างขึ้นอีก ซื้อรถยนต์ 2 ล้าน ใครจะแบกเงินไปจ่าย อยู่ประเทศไทยอยากได้ของจากอเมริกา จะเอาเงินใส่ไปรษณีย์ส่งไปก็ไม่ใช่เรื่อง นี่คือเหตุผลที่ทำให้เกิด เงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-payment นั่นเอง

ตั้งแต่ปี 2558 ภาครัฐบาลประเทศไทยได้ผลักดันระบบ E-payment  จัดทำ หลักการแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ ขึ้นมาเพื่อให้สังคมไทยเปลี่ยนจากสังคมเงินสด มาเป็นเงินอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ เพราะอะไรรัฐฯ ถึงพยายามผลักดันขนาดนั้น แน่นอนว่าไม่ใช่เพื่อความสะดวกสบายอย่างเดียว วันนี้เรามาดูประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากระบบ E-payment กันเลย

ประโยชน์ของระบบ E-payment

  1. สามารถพัฒนาระบบการชำระเงินกลางของประเทศไทย ให้รองรับการโอนเงินระหว่างสถาบันการเงินได้อย่างสะดวกโดยใช้ เลขประจำตัวประชาชน / หมายเลขโทรศัพท์มือถือ/ หมายเลขกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet ID) /เลขที่บัญชีธนาคาร หรือ e-mail address อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แล้ว
  2. พวกเราประชาชนทุกคน สามารถทำธุรกรรมทางการเงิน ทั้งโอนเงิน ชำระเงิน ค่าน้ำค่าไฟ ฯลฯ ตามใบแจ้งหนี้ ชำระค่าสินค้าและบริการทางออนไลน์ รวมถึงการจ่ายภาษีหรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แก่หน่วยงานภาครัฐได้อย่างสะดวก ที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้
  3. ในทางกลับกัน ภาครัฐก็สามารถ จ่ายเงินสวัสดิการหรือเงินภาษีจากภาครัฐ คืนสู่ประชาชนได้โดยตรงและสะดวก โดยจ่ายผ่านด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีที่ลงทะเบียนไว้
  4. ในทางธุรกิจ สามารถซื้อขายได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยใช้ ID ที่ลงทะเบียนไว้ แทนการใช้เลขที่บัญชีธนาคาร ลดปัญหาเรื่องค่าธรรมเนียมต่างธนาคาร ช่วยเพิ่มโอกาสในทางธุรกิจ และได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้าด้วย
  5. ระบบ E-payment ช่วยส่งเสริมนโยบายสวัสดิการแห่งรัฐให้มีประสิทธิภาพ เพราะรัฐสามารถสนับสนุนเงินสวัสดิการแก่ผู้มีรายได้น้อยได้โดยตรง ให้กับผู้ลงทะเบียนจากเลขบัตรประจำตัวประชาชน ตัดปัญหาคนที่ไม่มีบัญชีธนาคาร อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ทำให้การจ่ายเงินของภาครัฐมีความโปร่งใส ลดความผิดพลาด และลดปัญหาการทุจริตเงินรัฐบาลของผู้มีอำนาจในท้องถิ่นจากการจ่ายเงินด้วยเงินสดหรือเช็ค
  6. ช่วยลดต้นทุนการบริหารจัดการธนบัตรของประเทศ  เช่น การพิมพ์ การขนส่ง การนับคัด และการทำลายธนบัตร เพิ่มความโปร่งใสและความรวดเร็วคล่องตัวทางการเงิน
  7. ข้อมูลการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถจัดเก็บได้ง่าย สะดวกและแม่นยำ เป็นผลดีในการรวบรวมและตรวจสอบหากเกิดความผิดพลาดใดๆ ขึ้นมา และยังสามารถนำมาวิเคราะห์ เพื่อวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจได้อีกด้วย

แผนผลักดันของรัฐบาลและระบบ E-payment นี้ถือเป็นนโยบายและเทคโนโลยีที่ดีทีเดียว แต่ด้วยความเคยชินของคนไทย ที่ใช้จ่ายด้วยเงินสดมาตลอด รวมถึงสังคมไทยมีร้านค้ารายย่อย ร้านค้าริมทางเป็นจำนวนมาก หลายคนจึงเห็นว่าจ่ายเงินสดก็สะดวกดี อย่างไรก็ตามเราก็ควรศึกษาสิ่งใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นมาไว้ เพราะสังคมมันจะค่อยๆ เปลี่ยนไปอย่างแน่นอน ใครที่ปรับตัวและปรับใช้ได้เร็วก็ย่อมได้เปรียบกว่า หากวันนี้เรายังไม่ใช้ก็อาจจะแค่เท่าทุน แต่หากเราไม่ทำความเข้าใจ ในวันหน้า เราคงจะต้องเสียเปรียบอย่างแน่นอน เพราะฉะนั้น รู้และเข้าใจไว้ดีกว่า เกิดวันหนึ่งจำเป็นขึ้นมาจะได้ตามเขาทัน

ที่มา : Shopsmart Finance

ผลิตภัณฑ์ที่คุณอาจสนใจ

ประกันตลอดชีพ | iProtectS

คุ้มค่า ซื้อครั้งเดียว จ่าย 10 ปี คุ้มครองทั้งชีวิต ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ

ประกันออมทรัพย์ | iGen

ปีนี้ ลดภาษีด้วยประกันชีวิต และยังได้ออมด้วย กับ iGen ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ

ประกันคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุ | iFine

นอกจากคุ้มครองชีวิตแล้วยังคุ้มครองอุบัติเหตุ เพราะเรื่องไม่คาดคิดอาจะเกิดขึ้นได้ ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ