DCA ย่อมาจากคำว่า “Dollar Cost Averaging” เป็นวิธีการลงทุนในหุ้นหรือหน่วยลงทุนอื่น ๆ ในระยะยาวรูปแบบหนึ่งซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายโดยมีหลักคิดง่าย ๆ คือ การนำเงินจำนวนหนึ่งมาลงทุนอย่างสม่ำเสมอโดยแบ่งเป็นงวด ๆ ซึ่งมีกำหนดช่วงเวลาที่จะนำเงินไปลงทุนไว้อย่างแน่นอน ยกตัวอย่างเช่น การแบ่งเงินส่วนหนึ่งจากเงินเดือนที่ได้รับทุกเดือนเพื่อนำไปลงทุนทุกวันที่ 1 ของแต่ละเดือน เป็นต้น หรือจะเรียกให้เข้าใจง่าย ๆ ก็คือ “การลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุนอย่างต่อเนื่อง” เหมาะสำหรับคนที่ต้องการลงทุนในหุ้นหรือในหน่วยลงทุนที่มีระดับความเสี่ยงสูงแต่ไม่สามารถรับความเสี่ยงและความผันผวนระยะสั้นที่เกิดขึ้นได้ การลงทุนแบบ DCA จึงแฝงไปด้วยประโยชน์ดี ๆ มากมายที่หลายคนยังคาดไม่ถึงดังนี้

Dollar Cost Averaging

  1. สร้างวินัยการออมเงินเพื่อการลงทุน วิธีการลงทุนแบบ DCA จะช่วยส่งเสริมให้มีการวางแผนการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะมีระบบคอยจัดการหักเงินจากรายได้ของทุกเดือนออกไปตามแผนที่วางไว้ว่าในแต่ละเดือน คุณต้องการหักเงินไปลงทุนเป็นจำนวนเท่าใด เช่น 10% หรือ 20% ของเงินเดือน เป็นต้น ซึ่งเป็นการกันเงินส่วนที่จะนำไปใช้เพื่อการลงทุนเอาไว้ก่อนนำไปใช้ ทำให้มั่นใจได้ว่าจะมีการลงทุนอย่างสม่ำเสมอทุกเดือน และด้วยวิธีการออมเงินในลักษณะนี้ ทำให้คุณสามารถคาดการณ์ได้ว่า ในแต่ละปี คุณมีเงินลงทุนเท่าใดและมีผลตอบแทนที่คาดหวังเท่าใด ซึ่งนั่นทำให้คุณสามารถวางแผนการเงินในระยะยาวได้อีกด้วย
  2. เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาติดตามข่าวสารและสถานการณ์การลงทุน ด้วยภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในชีวิตประจำวันของคนส่วนใหญ่ที่ต้องทำงานทั้งนอกบ้านและในบ้าน แล้วยังต้องเสียเวลาไปกับการเดินทางอีกไม่น้อย ทำให้อาจมีเวลาไม่มากพอสำหรับการติดตามสถานการณ์การลงทุนและข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรอบด้าน การลงทุนแบบ DCA จึงเข้ามาช่วยเติมเต็มสำหรับผู้ที่อยากลงทุนในหุ้นแต่ไม่มีเวลาติดตาม เนื่องด้วยการลงเงินลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทำให้นักลงทุนไม่จำเป็นต้องติดตามข่าวสารการลงทุนเป็นประจำ
  3. เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหุ้นที่มีประสิทธิภาพ เมื่อพูดถึง “หุ้น” หลายคนอาจนึกถึงความผันผวนที่ยากจะรับมือและไม่สามารถรับได้กับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ทำให้ความเสี่ยงในด้านความผันผวนของราคาหุ้นที่ซื้อขายกันอยู่ในตลาดหลักทรัพย์กลายเป็นข้อจำกัดในการลงทุน แต่ด้วยวิธีการลงทุนแบบ DCA ทำให้ผู้ที่สนใจอยากลงทุนในหุ้นมีเครื่องมือในการเผชิญหน้ากับความเสี่ยงคือการเข้าซื้อแบบถัวเฉลี่ยราคาหุ้นทุกเดือนซึ่งจะทำให้ได้ต้นทุนที่ไม่สูงจนเกินไป ไม่ว่าจะมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ก็จะสามารถลดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเงินลงทุนในพอร์ตของผู้ที่ใช้วิธีการลงทุนแบบ DCA ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะกลยุทธ์การลงทุนแบบ DCA นั้น ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าใช้ได้ผลเป็นอย่างดีกับตลาดหุ้นที่มีความผันผวนสูง ด้วยเหตุนี้ก็จะทำให้ผู้ลงทุนไม่ต้องกลัวกับเหตุวิกฤตต่าง ๆ อีกต่อไป อีกทั้งยังทำให้นักลงทุนได้มีโอกาสซื้อหุ้นในราคาที่ต่ำกว่าปกติหากเกิดเหตุวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ซึ่งหากเป็นการตัดสินใจด้วยตัวเองอาจไม่กล้าพอที่จะเข้าไปลงทุนในช่วงนั้น ๆ ก็เป็นได้
  4. ลดความกังวลและป้องกันการตัดสินใจที่ผิดพลาดในการลงทุน การตัดสินใจลงทุนนั้นนอกจากขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกแล้ว ยังมีเรื่องของจิตวิทยาซึ่งเป็นเรื่องภายในจิตใจเข้ามาเกี่ยวข้องอีกด้วย การลงทุนในหุ้นแบบทั่ว ๆ ไปนั้นเรื่องสภาวะอารมณ์และจิตใจในชั่วขณะที่จะทำการตัดสินใจนั้นมีผลอย่างมากต่อการลงทุน การควบคุมอารมณ์ไม่ให้หวั่นไหวไปกับสภาวะตลาดและข่าวสารต่าง ๆ รวมไปถึงเหตุการณ์อื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจในชีวิตประจำวันจึงถือเป็นเรื่องยากและเป็นอุปสรรคที่สำคัญของคนส่วนใหญ่ซึ่งอาจทำให้การลงทุนไม่ประสบผลสำเร็จตามที่คาดหวัง ดังนั้น วิธีการลงทุนแบบ DCA นั้น จึงช่วยลดข้อผิดพลาดในการลงทุนที่เกิดขึ้นจากสภาวะจิตใจของตัวนักลงทุนได้เป็นอย่างดี
  5. มีผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นทวีคูณเพราะมีการเพิ่มเงินลงทุนอย่างสม่ำเสมอ การมีเงินเก็บออมไว้ใช้ในการลงุทนนั้นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จในด้านการเงิน และเป็นกุญแจสำคัญสู่การมีอิสระภาพทางการเงิน การลงทุนแบบ DCA จะเป็นตัวช่วยที่ทำให้นักลงทุนเพิ่มเงินลงทุนอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งหากนักลงทุนเลือกหุ้นได้ดีและมีความเหมาะสมเมื่อเวลาผ่านไปก็จะทำให้เกิดผลตอบแทนเป็นทวีคูณได้ นอกจากนี้ หากเลือกลงทุนในหุ้นที่มีอัตราการจ่ายเงินปันผลสูงซึ่งเป็นทางเลือกที่เหมาะกับการลงทุนแบบ DCA ก็จะทำให้เกิดรายรับที่เป็นกระแสเงินสดให้กับนักลงทุนอย่างต่อเนื่องและเพิ่มขึ้นเป็นเท่าทวีในแต่ละปีที่ผ่านไป

ประโยชน์ทุกข้อที่ได้รับจากวิธีการลงทุนแบบ Dollar Cost Averaging ถือว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียว ซึ่งหากลองนึกภาพตามดูว่าถ้าเรามีการลงทุนแบบงที่อย่างต่อเนื่องทุก ๆ ปี เมื่อเวลาผ่านไปซัก 10 ปี หรือ 20 ปี ก็จะมีเงินออมเพิ่มมากขึ้นอีกหลายเท่าตัวเลยทีเดียว ซึ่งถือเป็นเรื่องดีไม่น้อยโดยเฉพาะผู้ที่กำลังวางแผนสำหรับการเกษียณอายุเพราะจะช่วยทำให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายได้โดยมีเงินไว้ใช้จ่ายยามเกษียณอย่างเพียงพอตามแผนที่วางไว้

ที่มา : Shopsmart Finance

ผลิตภัณฑ์ที่คุณอาจสนใจ

ประกันตลอดชีพ | iProtectS

คุ้มค่า ซื้อครั้งเดียว จ่าย 10 ปี คุ้มครองทั้งชีวิต ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ

ประกันออมทรัพย์ | iGen

ปีนี้ ลดภาษีด้วยประกันชีวิต และยังได้ออมด้วย กับ iGen ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ

ประกันคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุ | iFine

นอกจากคุ้มครองชีวิตแล้วยังคุ้มครองอุบัติเหตุ เพราะเรื่องไม่คาดคิดอาจะเกิดขึ้นได้ ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ