ต้นปีแบบนี้ นับเป็นการเริ่มศักราชใหม่ที่ทุกคนควรต้องมองหาสิ่งใหม่ให้กับชีวิต ไม่เว้นแม้แต่เรื่อง “ภาษี” ที่หลายๆ คนอาจมองข้าม แล้วเก็บไว้มองอีกทีก็ปลายปี แต่รู้หรือไม่ว่า…การเตรียมตัวประหยัดภาษีนั้นเราควรเริ่มวางแผนกันตั้งแต่ต้นปีแบบนี้ถึงจะคุ้มกับมนุษย์เงินเดือนอย่างเราๆ และหนึ่งในตัวช่วยประหยัดภาษีได้ตั้งแต่ต้นปีแบบนี้นั่นก็คือ “ล.ย. 01” ดังนั้น เรามาทำความรู้จักกับ “ล.ย. 01” กันเลย

“ล.ย. 01” หรือที่รู้จักกันดีใน “แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อน” โดยที่ฝ่ายบุคคลของบริษัทจะแจ้งให้กรอกและส่งรายละเอียดการหักลดหย่อน ในทุกๆ ต้นปี เพื่อให้เราแจ้งว่ามีค่าลดหย่อนอะไรบ้าง ซึ่งฝ่ายบุคคลจะได้นำไปคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้ถูกต้อง

การแจ้งหรือกรอกข้อมูลค่าลดหย่อนภาษีต่างๆ ให้ครบถ้วนจะมีส่วนช่วยให้ภาษีที่คำนวณได้นั้นน้อยลงกว่าการที่ไม่กรอกข้อมูลอะไรเลย เพราะการคำนวณภาษีเป็นการนำ “เงินได้ – ค่าใช้จ่าย – ค่าลดหย่อน” จึงเห็นได้ว่ายิ่งมีค่าลดหย่อนที่มากขึ้นก็จะทำให้เสียภาษีน้อยลง และถูกหักภาษีไว้ในแต่ละเดือนน้อยลงด้วยเช่นกัน ซึ่งค่าลดหย่อนส่วนใหญ่ก็จะมีดังนี้

  • เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
  • การออมเงินที่จ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่างๆของบริษัท
  • เงินสะสมจากการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
  • เงินสะสมจากการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
  • เบี้ยประกันชีวิต และเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ

เคล็ดลับ!! การประหยัดภาษีด้วย “ล.ย. 01” นั้น ถ้าจะทำเพื่อให้การวางแผนภาษีได้ประโยชน์สูงสุด ต้องยื่นแบบรายการหักลดหย่อน หรือ ล.ย. 01 ให้ฝ่ายบุคคลรับรู้ เพื่อแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปีถัดไป เพราะปกติฝ่ายบุคคลจะคำนวณภาษีตามฐานเงินเดือนหักด้วยรายการลดหย่อนแล้วทยอยหักภาษีเงินเดือนออกจากเงินเดือนตามอัตราที่ต้องจ่าย ดังนั้น ถ้าเราไม่แจ้งว่ามีรายการหักลดหย่อนอะไรบ้าง ก็จะถูกหักเฉพาะรายการลดหย่อนพื้นฐาน เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เป็นต้น แต่ถ้าเราแจ้งรายการลดหย่อนที่มี ฝ่ายบุคคลก็จะคำนวณรายการเหล่านั้นเข้าไปด้วย โดยจะส่งผลทำให้เราถูกหักภาษีลดลงด้วย ซึ่งจะได้ไม่ต้องเสียเวลาขอคืนภาษีและเตรียมเอกสารต่างๆ ประกอบการยื่นภาษีในแต่ละครั้ง ที่สำคัญในส่วนของเงินภาษีที่เราเคยถูกหักไปเกินนั้น เราก็สามารถนำมาลงทุนหรือเก็บออมไว้ใช้อย่างอื่นได้ โดยที่ไม่ต้องรอขอคืนภาษีในช่วงปลายปี เป็นการช่วยประหยัดเวลาในการนำเงินส่วนนั้นมาใช้ประโยชน์ได้เลย และประโยชน์ที่ได้ในส่วนหน่วยงานของรัฐก็จะเป็นการช่วยประหยัดทรัพยากรในการดำเนินการยื่นแบบ ลดการทำงานของเจ้าหน้าที่และเอกสารที่จะต้องใช้ในการดำเนินการได้อีกด้วย

อย่ากังวล ในกรณีที่เราแจ้งรายการแบบลดหย่อนภาษีใน ล.ย. 01 ไปแล้ว แต่ปรากฎว่าไม่สามารถทำได้อย่างที่รายงานไว้ เช่น เราแจ้งไว้ว่าจะซื้อประกันชีวิตเพื่อใช้ลดหย่อนภาษีแต่จนถึงสิ้นปีเราก็ยังไม่สามารถซื้อได้ หรือซื้อไม่เท่ากับจำนวนที่แจ้งเอาไว้ (ซื้อน้อยกว่าที่แจ้ง) จึงทำให้การคำนวณภาษีเงินเดือนในปีที่ผ่านมา หักน้อยไป ก็ไม่ต้องคิดหรือเครียดมาก เพราะเมื่อคำนวณภาษีแล้วเราถูกหักน้อยไป ในการยื่นแบบภาษีสำหรับครั้งนั้นๆ เราก็แค่เตรียมเงินที่จะต้องจ่ายภาษีเพิ่มเอาไว้ก็เท่านั้นเอง

จากที่ได้อธิบายมาข้างต้นนี้ หลายคนคงพอรู้จักและทำความเข้าใจกับ “ล.ย. 01” หรือ “แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อน” บ้างแล้ว แน่นอนว่าภาษีเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่เราสามารถประหยัด หรือนำเงินที่จะต้องถูกหักเกินในแต่ละเดือนมาเก็บออมหรือเลือกที่จะเอาไปลงทุนเพื่อให้เกิดดอกผลได้ ซึ่งดีกว่าที่จะให้หักไปก่อนแล้วค่อยรอขอคืนภาษีตอนสิ้นปี ได้ด้วยการแจ้งรายการหักลดหย่อนใน ล.ย. 01 กับฝ่ายบุคคลของบริษัทในต้นปีแบบนี้ไปเลย

ที่มา : Shopsmart Finance

ผลิตภัณฑ์ที่คุณอาจสนใจ

ประกันตลอดชีพ | iProtectS

คุ้มค่า ซื้อครั้งเดียว จ่าย 10 ปี คุ้มครองทั้งชีวิต ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ

ประกันออมทรัพย์ | iGen

ปีนี้ ลดภาษีด้วยประกันชีวิต และยังได้ออมด้วย กับ iGen ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ

ประกันคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุ | iFine

นอกจากคุ้มครองชีวิตแล้วยังคุ้มครองอุบัติเหตุ เพราะเรื่องไม่คาดคิดอาจะเกิดขึ้นได้ ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ