กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ คือ ความมั่นคงด้านการเงินทั้งในปัจจุบันและอนาคตภายหลังเกษียณตัวเองออกมาแล้ว ซึ่งจะมีเงินออมที่ถูกเก็บสะสมเอาไว้ให้ในระยะยาวที่มากพอจะสามารถนำไปวางแผนลงทุนทำธุรกิจอื่น ๆ ให้งอกเงยได้ดีกว่าคนที่ทำอาชีพค้าขาย อาชีพอิสระ หรือคนที่ทำงานเอกชนซึ่งต้องวางแผนตัวเองในการออมเงิน ทำประกัน และหาวิธีออมทรัพย์เพื่อรับดอกเบี้ยให้คุ้มค่า เอาแบบมั่นใจได้ว่าในอนาคตจะต้องมีความมั่นคงรออยู่ในช่วงที่พลังในการทำงานร่วงโรยไปแล้ว

ในมุมของการทำงานข้าราชการนั้นมีข้อดีมากมาย นอกจากจะมีเงินในช่วงบั้นปลายแล้ว ใครที่อยากมีเงินมากขึ้นก็สามารถสร้างการออมเงินสำหรับข้าราชการด้วยการเลือกกองทุนบำเหน็จบำนาญ ซึ่งเป็นหนึ่งในกองทุนที่น่าสนใจ และข้าราชการทุกคนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เป็นการออมเงินที่สร้างขึ้นมาเพื่อการเกษียณของข้าราชการของไทยโดยตรง แน่นอนว่าประโยชน์ส่วนนี้เป็นส่วนที่ไม่ควรมองข้าม กองทุนบำเหน็จบำนาญคือสิ่งที่ข้าราชการทุกคนควรศึกษาข้อมูลและทำความรู้จักให้มากที่สุด!

ทำความรู้จักกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ คืออะไร ?

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรียกย่อ ๆ ว่า “กบข.” กองทุนนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อการออมเงินสำหรับข้าราชการโดยเฉพาะ เรียกได้ว่าเป็นตัวช่วยสำหรับคนที่ทำอาชีพเป็นข้าราชการให้ได้รับประโยชน์ในการดำเนินชีวิตภายหลังเกษียณอายุไปแล้ว เป็นหลักประกันได้ว่าผู้สูงอายุที่เคยรับราชการมา ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งไหนก็ตาม จะได้รับเงินช่วยเหลือในช่วงบั้นปลาย อีกทั้งยังช่วยลดความเดือดร้อนในการดำเนินชีวิตลงไปได้ แถมยังมีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลอีกมากมาย

การออมเงินสำหรับข้าราชการในรูปแบบของกองทุนบำเหน็จบำนาญ ก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเมื่อปี พ.ศ. 2539 มีการบริหารจัดการเงินที่อยู่ภายในคลังของภาครัฐ รัฐจะจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งมาจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพหรือ กบข. ตามความเหมาะสม ซึ่งแต่ละคนจะได้รับเงินช่วยเหลือแตกต่างกันออกไป การก่อตั้งที่เกิดขึ้นนี้ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีเพื่อช่วยให้ข้าราชการมีเงินออม มีวินัยในการใช้เงิน และด้วยความน่าสนใจเหล่านี้ ทำให้ในปัจจุบัน มีสมาชิกเข้าร่วมมากกว่า 1 ล้านคนและเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ

ดังนั้น อาจเรียกกองทุนบำเหน็จบำนาญว่าเป็น “ระบบออมเงินเพื่อการเกษียณ” ก็ได้เช่นกัน ซึ่งจะเป็นการออมที่เกิดขึ้นสำหรับหน่วยข้าราชการเท่านั้น ระบบการออมจะเก็บเงินสะสมเอาไว้แบบระยะยาวและนำไปจ่ายให้แก่บุคคลที่เป็นสมาชิกเมื่อครบอายุเกษียณ ซึ่งข้าราชการส่วนใหญ่ที่เข้าสู่วัยนี้จะถือเป็นช่วงตกต่ำในการใช้ชีวิต กล่าวคือ ไม่สามารถทำงานได้เช่นเดิม หากไม่มีเงินเก็บเป็นของตัวเอง รวมถึงยังมีหนี้สินอยู่ อาจทำให้เกิดความยากลำบาก กลายเป็นคนมีรายได้น้อยหรือไม่มีรายได้ ทั้งยังตามมาด้วยปัญหาที่อาจลุกลามกลายเป็นปัญหาสังคมนั่นเอง

รูปแบบการออมเพิ่มพลังทางการเงินด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญ

ขั้นตอนของการออมเงินสำหรับข้าราชการด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญ ปัจจุบัน มีรูปแบบที่สามารถสะสมเพิ่มได้ตามสภาพคล่องทางการเงินของแต่ละคน เดิมทีให้สะสมเข้ากองทุนในอัตราละ 3 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น แต่ใครที่ต้องการส่งเงินออมมากกว่านี้ สามารถสะสมได้อีกไม่เกิน 15 เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนสมาชิกตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้การออมเงินจะได้รับเงินสะสมจากรัฐบาลร่วมด้วยในอัตราที่เท่ากัน ดังนั้น รูปแบบของเงินที่จะได้รับเป็นผลประโยชน์ตอบแทน จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือ

  1. เงินบำเหน็จ = เงินเดือนที่ได้รับเดือนสุดท้าย x อายุราชการ (ปี)
  2. เงินบำนาญ = เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย x อายุราชการ (ปี) จากนั้นนำมาหารด้วย 50 ก็จะเป็นเงินที่ได้รับเป็นรายเดือนต่อไปจนเสียชีวิต

คิดก่อนการวางแผนลงทุนกองทุนบำเหน็จบำนาญ

การออมเงินกับ กบข. คือ การวางแผนลงทุนทางการเงินรูปแบบหนึ่งที่เอื้อประโยชน์ให้แก่ข้าราชการ ผู้ที่เข้ารับราชการสามารถวางแผนลงทุนตามหลักเกณฑ์ของโครงการ ซึ่งสามารถลงทุนได้ 1 แผนจากทั้งหมด 4 แผนด้วยกัน คือ

  1. แผนตลาดเงิน คือ การลงทุนในตราสารหนี้ มีกำหนดไม่เกิน 1 ปี เหมาะสำหรับคนที่ชอบความเสี่ยงต่ำ รักษาเงินต้น ได้ผลตอบแทนน้อย
  2. แผนหลัก คือ การนำเอาเงินของสมาชิกไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มั่นคงสูงราว 60 เปอร์เซ็นต์ มีระดับความเสี่ยงปานกลาง
  3. แผนตราสารหนี้ เหมาะสำหรับคนที่ต้องการลงทุนในแบบระยะสั้นและระยะยาว ผลตอบแทนดีกว่าเงินฝากทั่วไป แต่ก็มีความเสี่ยงสูงมากกว่าแผนการตลาด
  4. แผนผสมหุ้นทวี เป็นการลงทุนในสินทรัพย์เช่นเดียวกันกับแผนหลัก แต่จะมีการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงในอัตราที่มากขึ้น ซึ่งความเสี่ยงที่ว่าก็คือ ความผันผวนของตลาดทุน จึงเหมาะกับคนที่มีอายุการออมนานและไม่กลัวความเสี่ยง

แผนทั้งหมดในกองทุนบำเหน็จบำนาญ สมาชิกสามารถเลือกได้อย่างอิสระ ซึ่งสามารถวิเคราะห์ตามความเหมาะสมและในระดับความเสี่ยงที่รับไหว อย่างไรก็ตาม เมื่อเลือกแผนลงทุนไปแล้ว สมาชิกสามารถเปลี่ยนแบบแผนได้ 2 ครั้งในแต่ละปี การดำเนินงานจะเริ่มต้นแผนใหม่ในวันที่ 25 ของเดือนถัดไปหลังจากการยื่นข้อเสนอขอเปลี่ยนแผน

คิดก่อนลงทุน กองทุนบำเหน็จบำนาญ
ภาพจาก https://www.pexels.com/photo/business-charts-commerce-computer-265087/

ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากกองทุนบำเหน็จบำนาญ

ผลประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับจากกองทุนบำเหน็จบำนาญหรือ กบข. หากเปรียบเทียบกับระบบเดิมจะพบว่า ผู้เป็นสมาชิกที่เข้าร่วมได้ จะหมายถึงข้าราชการทุกคนยกเว้นข้าราชการการเมืองและเป็นผู้ที่เข้ารับข้าราชการก่อนวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2540 เมื่อเข้าสู่ช่วงเกษียณอายุเวลาราชการตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป ซึ่งสิทธิประโยชน์ที่น่าสนใจ มีดังนี้

  1. หากลาออกหรือถูกปลดจากราชการก่อนอายุ 50 ปี จะไม่ได้รับสิทธิจากกองทุนบำเหน็จบำนาญ แต่จะมีส่วนของเงินที่เคยสะสมไว้บวกกับเงินสมทบ ร่วมกับผลประโยชน์ด้านการเงินดังกล่าว
  2. หากอายุราชการในช่วงลาออกหรือถูกปลดมากกว่า 10 ปีขึ้นไป แม้จะไม่ถึง 25 ปี ก็จะได้รับบำเหน็จ เงินสะสม และเงินสมทบ รวมถึงผลประโยชน์จากเงินดังกล่าว แต่หากลาออกในช่วงที่มีอายุราชการมากกว่า 25 ปีขึ้นไป ก็มีสิทธิที่จะรับเลือกบำเหน็จหรือบำนาญก็ได้
  3. หากเกิดเหตุทุพพลภาพในช่วงปฏิบัติหน้าที่ สมาชิกจะได้รับบำเหน็จหรือบำนาญอย่างใดอย่างหนึ่ง และยังมีส่วนของบำนาญพิเศษเพิ่มเติมเข้ามาด้วย
  4. กรณีเสียชีวิตระหว่างรับราชการ ทายาทจะเป็นผู้ได้รับเงิน 3 ส่วน แบ่งออกเป็น บำเหน็จตกทอด เงินช่วยเหลือพิเศษ และเงินเดือนค้างจ่าย

อย่างไรก็ตาม การเลือกกองทุนบำเหน็จบำนาญในปัจจุบัน ไม่ได้เป็นข้อบังคับว่าต้องทำทุกคนเสมอไป แต่การออมในรูปแบบนี้จะให้ผลดีในระยะยาวตามมาภายหลังการเกษียณอายุราชการ อีกทั้งมีหลากหลายแผนความคุ้มค่าให้เลือกแตกต่างกัน ดังนั้นใครที่อยากลองลงทุนในกองทุนบำเหน็จบำนาญให้ได้ประโยชน์สูงสุด ก็ควรศึกษาหาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ เพื่อความมั่นคงในอนาคตที่ดีตามมา

ที่มา : Shopsmart Finance

ผลิตภัณฑ์ที่คุณอาจสนใจ

ประกันตลอดชีพ | iProtectS

คุ้มค่า ซื้อครั้งเดียว จ่าย 10 ปี คุ้มครองทั้งชีวิต ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ

ประกันออมทรัพย์ | iGen

ปีนี้ ลดภาษีด้วยประกันชีวิต และยังได้ออมด้วย กับ iGen ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ

ประกันคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุ | iFine

นอกจากคุ้มครองชีวิตแล้วยังคุ้มครองอุบัติเหตุ เพราะเรื่องไม่คาดคิดอาจะเกิดขึ้นได้ ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ