เมื่อพูดถึงการทำประกันเพื่อสุขภาพแล้ว หลายคนอาจมองว่าเป็นเรื่องไกลตัว และเหมาะกับวัยสูงอายุมากกว่า โดยเฉพาะวัยเรียน ที่คิดว่าปัญหาสุขภาพคงไม่เกิดกับตนเองแน่ ๆ แต่หารู้ไม่ว่า วัยนักเรียนและนักศึกษานี่แหละ ที่ควรให้ความใส่ใจกับปัญหาสุขภาพมากเป็นพิเศษ เพราะบางครั้งการเรียนหนักเกินไปหรือในช่วงสอบที่มักต้องอ่านหนังสือจนทำให้พักผ่อนน้อย อาจส่งผลให้สุขภาพทรุดลงได้เช่นกัน ดังนั้นจะดีกว่าไหม หากมีการเตรียมพร้อมที่ดีเพื่อรับมือกับปัญหาสุขภาพในอนาคต โดยเฉพาะการทำประกันสุขภาพที่จ่ายเบี้ยประกันเพียงไม่กี่บาท แต่ได้รับความคุ้มครองอย่างคุ้มค่าทีเดียว

ประกันสุขภาพมีกี่รูปแบบ?

ประกันสุขภาพ สามารถแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบด้วยกัน ดังนี้

 1. ประกันสุขภาพแบบรายบุคคล : เป็นการให้ความคุ้มครองเฉพาะรายบุคคล ซึ่งเป็นการทำประกันสุขภาพแบบทั่ว ๆ ไปที่คุ้นเคยกันเป็นอย่างดี
 2. ประกันสุขภาพแบบรวมกลุ่ม : เป็นการให้ความคุ้มครองแบบกลุ่ม กล่าวคือ กรมธรรม์ฉบับเดียว แต่มีชื่อผู้เอาประกันรวมอยู่ด้วยหลายคน ส่วนใหญ่จะเป็นรูปแบบของประกันที่นายจ้างทำให้แก่ลูกจ้าง หรือ ประกันที่โรงเรียนทำให้แก่นักเรียน-นักศึกษานั่นเอง

7 หมวดการคุ้มครองประกันสุขภาพ

สำหรับความคุ้มครองที่ลูกค้าประกันสุขภาพจะได้รับมีทั้งหมด 7 หมวดการคุ้มครองด้วยกัน นอกเหนือจากการซื้อสัญญาเพิ่มเติม ความคุ้มครองหลัก ๆ มีดังนี้

 • หมวด 1 : คุ้มครองผู้ป่วยใน
  เมื่อผู้เอาประกันต้องเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน ไม่ว่าจะเป็นกรณีเจ็บป่วยหรือกรณีเกิดอุบัติเหตุก็ตาม ซึ่งกำหนดไว้ว่า ต้องนอนโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง สำหรับเงินค่าชดเชยที่ทางประกันจะจ่ายให้ ได้แก่

  • ค่านอนโรงพยาบาล
  • ค่าอาหาร
  • ค่ายา
  • ค่าใช้จ่ายจากการบาดเจ็บ
  • ค่าบริการทั่วไป
 • หมวด 2 : คุ้มครองการผ่าตัด
  เมื่อผู้เอาประกัน จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัด ไม่ว่าจะเป็นกรณีเจ็บป่วยจากปัญหาสุขภาพหรืออุบัติเหตุ เช่น ผ่าตัดไส้ติ่ง เป็นต้น ซึ่งเงินชดเชยที่ทางประกันจะจ่ายให้ ได้แก่

  • ค่ารักษาจากการผ่าตัด
  • ค่าใช้จ่ายในการเข้าปรึกษาแพทย์
 • หมวด 3 : คุ้มครองการรักษาฟัน
  เมื่อผู้เอาประกันต้องเข้ารับการรักษาฟันทุกกรณี แต่ต้องเป็นการรักษาจากความจำเป็นขั้นพื้นฐาน เช่น ถอนฟัน อุดฟัน ใส่รากฟันเทียม ขูดหินปูน เป็นต้น ซึ่งเงินค่าชดเชยที่ทางประกันจะจ่ายให้ ได้แก่

  • ค่ารักษาพยาบาล
  • ค่าบริการทางทันตแพทย์

student-health-insurance

 • หมวด 4 : คุ้มครองการคลอดบุตร
  เมื่อผู้เอาประกันต้องคลอดบุตร ซึ่งนับรวมตั้งแต่การนอนรอคลอดในโรงพยาบาล ทางประกันจะจ่ายค่าชดเชยให้ ดังนี้

  • ค่านอนโรงพยาบาลเพื่อรอคลอด
  • ค่านอนโรงพยาบาลหลังคลอดบุตร
  • ค่าใช้จ่ายทางการแพทย์อื่น ๆ
 • หมวด 5 : คุ้มครองการรักษาที่ไม่ใช่โรงพยาบาล
  เมื่อผู้เอาประกัน มีอาการเจ็บป่วยจากปัญหาสุขภาพหรืออุบัติเหตุ แต่เข้ารับการรักษาในหน่วยพยาบาลเล็ก ๆ หรือคลินิก ไม่ใช่โรงพยาบาล ทางประกันจะจ่ายค่าชดเชยให้ ดังนี้

  • ค่ารักษา ค่ายา และค่าบริการอื่น ๆ ตามเหมาะสม
  • ค่าบริการทางการแพทย์
 • หมวด 6 : คุ้มครองการดูแลจากแพทย์
  เมื่อผู้เอาประกันจำเป็นต้องได้รับการดูแลจากแพทย์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากป่วยด้วยโรคร้ายแรง หรืออยู่ในอาการที่ต้องเฝ้าระวัง ค่าชดเชยที่ทางประกันจะจ่ายให้ ได้แก่

  • ค่าบริการทางการแพทย์
 • หมวด 7 : คุ้มครองการดูแลจากพยาบาลพิเศษ
  เมื่อผู้เอาประกันจำเป็นต้องได้รับการดูแลจากพยาบาลพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นเมื่ออยู่ในโรงพยาบาลหรืออยู่ที่บ้าน ทางประกันจะจ่ายค่าชดเชยให้ดังนี้

  • ค่าบริการจากพยาบาลพิเศษ
  • ค่ารักษาพยาบาลหรือค่าบริการอื่น ๆ ตามความจำเป็น

student-health-insuranceนักเรียน-นักศึกษา ควรทำประกันสุขภาพแบบไหน?

สำหรับนักเรียน-นักศึกษา ส่วนมากทางโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยจะมีประกันสุขภาพแบบกลุ่มให้ทำกันอยู่แล้ว แต่ความคุ้มครองที่ได้อาจไม่ครอบคลุมและไม่โดนใจเหมือนกับได้เลือกแบบประกันด้วยตนเอง ดังนั้น สำหรับใครที่อยากสมัครประกันเพิ่มเติมจากบริษัทประกันต่าง ๆ ก็สามารถทำได้ ซึ่งมีให้เลือกหลากหลาย และมีเงื่อนไขการคุ้มครองพร้อมเงินคุ้มครองสูงสุดที่ต่างกันไป จึงทำให้สามารถเลือกประกันสุขภาพที่เหมาะกับตนเองได้ดีที่สุดนั่นเอง นอกจากนี้ ประกันที่เอื้อผลประโยชน์สำหรับวัยเรียนยังมีประกันแบบสะสมทรัพย์อีกด้วย ซึ่งเป็นเหมือนการออมเงินเพื่อไว้ใช้ในอนาคต เพียงซื้อสัญญาคุ้มครองสุขภาพเพิ่มเติม ก็จะได้รับการคุ้มครองที่คุ้มค่า เพราะจ่ายเบี้ยประกันเพียงไม่กี่บาทเท่านั้น และเป็นการปูรากฐานชีวิตที่ดีให้แก่ตนเองอีกต่างหาก

จะเห็นได้ว่า ประกันสุขภาพ สามารถให้ความคุ้มครองได้อย่างสุดคุ้ม และเป็นดั่งการวางแผนรับมือกับปัญหาสุขภาพที่ดีอีกด้วย ซึ่งวัยเรียนที่มักเรียนหนักจนเสี่ยงต่อการมีปัญหาสุขภาพบ่อย ๆ ไม่ควรมองข้ามเด็ดขาด เมื่อทำประกันนี้แล้ว ประกันจะให้ความคุ้มครองอย่างดี อีกทั้งยังได้รับการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ และนั้นทำให้นักเรียนนักศึกษาไม่ต้องเสียการเรียนกับการหยุดเรียนหลายวันอีกด้วย ประกันสุขภาพดี ๆ คุ้มค่าแบบนี้ ต้องรีบทำด่วนเลย

ที่มา : Shopsmart Finance

ผลิตภัณฑ์ที่คุณอาจสนใจ

ประกันตลอดชีพ | iProtectS

คุ้มค่า ซื้อครั้งเดียว จ่าย 10 ปี คุ้มครองทั้งชีวิต ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ

ประกันออมทรัพย์ | iGen

ปีนี้ ลดภาษีด้วยประกันชีวิต และยังได้ออมด้วย กับ iGen ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ

ประกันคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุ | iFine

นอกจากคุ้มครองชีวิตแล้วยังคุ้มครองอุบัติเหตุ เพราะเรื่องไม่คาดคิดอาจะเกิดขึ้นได้ ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ