วงจรชีวิตของคนทั่วไปมักเริ่มจากการเรียนจบ การทำงาน และการสร้างครอบครัว การแต่งงานเป็นความฝันของหนุ่มสาวหลาย ๆ คู่ที่ต้องการเริ่มต้นการใช้ชีวิตคู่อย่างสมบูรณ์  เมื่อถึงวัยที่พร้อมจะสร้างครอบครัว คู่รักหนุ่มสาวมนุษย์เงินเดือนทั้งหลายต่างเริ่มวางแผนการเงินก่อนแต่งงาน เพราะการแต่งงาน นอกเหนือจากการหาฤกษ์งามยามดีแล้ว การกำหนดวันมงคลควรคำนึงถึงปัจจัยด้านความพร้อมทางการเงินด้วยเป็นสำคัญ

ดังนั้น การตรวจสอบความพร้อมของงบประมาณกับค่าใช้จ่ายที่วางแผนไว้โดยประมาณ นับเป็นการเตรียมความพร้อมที่ดีไม่น้อยทีเดียวจริงไหม?

 1. เรื่องค่าใช้จ่ายหลัก ๆ งบประมาณในการจัดงานแต่งงาน ขึ้นอยู่กับความพอใจของทั้งสองฝ่าย เช่น เรื่องสินสอด แหวนแต่งงาน ค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมก่อนวันแต่งงาน ค่าใช้จ่ายสำหรับพิธีงานหมั้น/ ยกน้ำชา และค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดเลี้ยง  เป็นต้น
 2. วิธีวางแผนเงินออม เพื่องานแต่งงานฉบับหนุ่มสาวออฟฟิศ
  • หากคู่ไหนสามารถวางแผนประหยัดค่าใช้จ่ายได้ก็นับเป็นเรื่องดี เช่น เรื่องการถ่าย Pre-Wedding , VDO Presentation หรือการ์ดแต่งงาน ค่าใช้จ่ายเหล่านี้คุณสามารถจัดสรรได้อย่างชาญฉลาด
  • คำนวณความสามารถในการเก็บเงินแต่ละเดือนของรายได้ทั้งคู่ เปรียบเทียบกับส่วนที่ขาดหรือเกินจากงบประมาณที่ได้วางแผนไว้ เพื่อคาดการณ์ในอนาคตว่าคุณทั้งคู่จะเพิ่มหรือเก็บออมในระยะเวลาแค่ไหนกว่าคุณทั้งสองจะพร้อมสำหรับการจัดงานแต่งงาน

เมื่อมีการวางแผนการเงินเพื่อแต่งงานแล้ว ควรวางแผนในเรื่องการใช้ชีวิตคู่ร่วมไปด้วย เพื่อสร้างความเข้าใจให้ทั้งสองฝ่ายประสบความสำเร็จในการสร้างครอบครัวได้อย่างสมบูรณ์ คุณควรให้ความสำคัญแก่ 3 ประเด็นหลัก ๆ ดังนี้

 1. การวางแผนครอบครัว สิ่งที่ต้องเตรียมให้พร้อมคือ บ้านหรือเรือนหอ ควรเตรียมตัวอย่างไร?
  • ประการแรก บ้านหรือคอนโด ควรมองที่รูปแบบไลฟ์สไตล์ของทั้งคู่ว่าเป็นอย่างไร? เดินทางสะดวกหรือไม่?
  • ประการที่สอง เรื่องงบประมาณต้องเหมาะสมกับสถานภาพทางการเงินของทั้งคู่ เพราะงบประมาณมีผลต่อเรื่องลักษณะของบ้าน สถานที่ตั้งต่าง ๆ ถือเป็นการวางแผนในเรื่องหนี้สินระยะยาว นอกจากนั้นยังควรวางแผนการมีบุตร หรือวางแผนการเกษียณ เพื่อให้คู่แต่งงานมีเป้าหมายในการออมเงินอย่างมั่นคง
 1. ค่าใช้จ่ายหลังการแต่งงาน ควรจัดการเรื่องค่าใช้จ่ายในบ้านอย่างไร?
  ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม ทั้งสองฝ่ายควรตกลงยินยอมพร้อมใจด้วยกัน เช่น รับผิดชอบค่าใช้จ่ายคนละครึ่ง กรณีมีรายได้ทั้งสองฝ่าย หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะเป็นผู้รับผิดชอบเพียงผู้เดียวตามตกลงกัน เป็นต้น
 1. แผนการออมและการลงทุน ควรเปิดเผยข้อมูลทางการเงินส่วนตัวให้รับรู้ซึ่งกันและกัน
  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรายรับ รายจ่าย หรือหนี้สิน เป็นการวางแผนร่วมกันในการออมเพื่ออนาคต เช่น การออมเพื่อซื้อบ้าน ออมเพื่อการศึกษาของลูก เงินออมยามฉุกเฉิน เงินออมเพื่อการท่องเที่ยว รวมถึงการลงทุนเพื่อผลตอบแทนที่คุ้มค่า ด้วยการเรียนรู้ร่วมกันว่าครอบครัวของคุณเหมาะกับการลงทุนในรูปแบบใด

คู่รักสามารถร่วมกันวางแผนอนาคตเพื่อการแต่งงานและสร้างชีวิตครอบครัวได้ตั้งแต่ก่อนแต่งงาน อาจเริ่มต้นด้วยการเปิดบัญชีร่วมกัน หรือการทำบัญชีรายรับ รายจ่ายสำหรับการเตรียมงานแต่งงาน ควรตรวจสอบและปรับเปลี่ยนอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อให้คุณและคู่ของคุณประสบความสำเร็จดังที่ตั้งใจไว้

แม้การวางแผนและการลงมือทำอาจเป็นเรื่องยาก แต่เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของการเริ่มต้นชีวิตคู่อย่างรอบคอบ การวางแผนทางการเงินอย่างมีคุณภาพย่อมสร้างโอกาสที่ปลอดภัยและมั่นคงที่่สุดให้แก่หนุ่มสาวรุ่นใหม่ และแน่นอนว่าการเตรียมความพร้อมจะนำมาซึ่งชีวิตคู่ที่สมบรณ์แบบอย่างแท้จริง

ที่มา : Shopsmart Finance

ผลิตภัณฑ์ที่คุณอาจสนใจ

ประกันตลอดชีพ | iProtectS

คุ้มค่า ซื้อครั้งเดียว จ่าย 10 ปี คุ้มครองทั้งชีวิต ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ

ประกันออมทรัพย์ | iGen

ปีนี้ ลดภาษีด้วยประกันชีวิต และยังได้ออมด้วย กับ iGen ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ

ประกันคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุ | iFine

นอกจากคุ้มครองชีวิตแล้วยังคุ้มครองอุบัติเหตุ เพราะเรื่องไม่คาดคิดอาจะเกิดขึ้นได้ ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ