ประเภทเงินฝากธนาคารโดยทั่วไปแล้วมีทั้งหมด 5 ประเภทใหญ่ ๆ คือ เงินฝากออมทรัพย์  เงินฝากกระแสรายวัน  เงินฝากประจำ ตั๋วแลกเงิน และเงินฝากปลอดภาษี ซึ่งแต่ละรูปแบบมีรายละเอียดและเงื่อนไขในการเบิกถอน เปิดบัญชี และอัตราดอกเบี้ยแตกต่างกันออกไป ตามแต่จุดประสงค์การฝากของแต่ละธนาคารในส่วนของนักศึกษาซึ่งส่วนใหญ่ยังมีรายได้ไม่มากนัก มีเพียงรายได้จากการออมเงินจำนวนหนึ่งในชีวิตประจำวัน หากต้องการฝากเงินก็มีประเภทเงินฝากที่เหมาะสม ดังต่อไปนี้

1. การฝากเงินแบบออมทรัพย์เพื่อความสะดวกสบายในชีวิตประจำวัน

น่าจะเป็นการฝากเงินที่ทุกคนคุ้นเคย  บางคนรู้จักการฝากออมทรัพย์ตั้งแต่วัยเรียน การฝากออมทรัพย์สามารถฝากและถอนตอนไหนก็ได้ ครั้งละเท่าไรก็ได้ อีกทั้งยังมีบัตร ATM สำหรับกดเงินสดจากตู้ ATM เพื่อความสะดวกแก่เจ้าของบัญชีทุกคน เรียกว่าเป็นประเภทการฝากเงินที่ยืดหยุ่น สะดวกสบายที่สุด แต่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากก็น้อยที่สุดเช่นกัน อาจจะเหมาะกับการฝากเงินในวัยนักศึกษาเพื่อความคล่องตัวในการใช้จ่ายเงินสำหรับชีวิตประจำวัน รวมถึงการทำธุรกรรมต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม อาจไม่เหมาะกับการเป็นบัญชีเพื่อออมเงินนัก ด้วยเหตุผลที่ว่าดอกเบี้ยเงินฝากต่ำและการนำเงินออกมาใช้ได้ง่าย ๆ เกินไปนั่นเอง

ฝากเงินประเภทบัญชีเงินฝากประจำ เพื่อสร้างวินัยการออมเพื่ออนาคต

2. การฝากเงินประเภทบัญชีเงินฝากประจำ เพื่อสร้างวินัยการออมเพื่ออนาคต

วัยนักศึกษาเป็นวัยที่เหมาะแก่การเริ่มสร้างวินัยในการออมโดยเริ่มต้นจากการฝากประจำ เพราะเงื่อนไขของธนาคารในการกำหนดระยะเวลาจะช่วยฝึกความอดทนได้เป็นอย่างดี ซึ่งมีลักษณะการฝากประจำอยู่สองแบบ คือ ฝากทั้งจำนวนจนครบระยะเวลา รูปแบบนี้เหมาะกับคนที่มีเงินก้อนจำนวนหนึ่งมากกว่านักศึกษาผู้ยังไม่มีรายได้ และอีกแบบหนึ่ง คือการทยอยฝากจำนวนเท่า ๆ กันจนครบระยะเวลา รูปแบบที่สองนี้น่าจะเหมาะกับนักศึกษามากกว่าแบบแรก  อย่างไรก็ตาม การคิดดอกเบี้ยสองแบบนี้มีความแตกต่างกันด้วย แต่ที่แน่ ๆ คือ การฝากประจำจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากมากกว่าการฝากแบบออมทรัพย์แน่นอน ดังนั้น หากเป็นไปได้ ควรเปิดบัญชีไว้ทั้ง 2 ประเภท ตั้งแต่ตอนเป็นนักศึกษาจะเหมาะสมที่สุด

ฝากประจำปลอดภาษี กับการเตรียมพร้อมก้าวเข้าสู่วัยทำงาน

3. ฝากประจำปลอดภาษี กับการเตรียมพร้อมก้าวเข้าสู่วัยทำงาน

นโยบายส่งเสริมการออมจากรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักการออมมากขึ้น มีเงื่อนไขเบื้องต้นคือบุคคลธรรมดาสามารถเปิดบัญชีปลอดภาษีได้เพียง 1 บัญชี ต่อ 1 คน ซึ่งธนาคารแต่ละแห่งก็มีสิทธิประโยชน์แตกต่างกันออกไป หลักการที่สำคัญของบัญชีเงินฝากประเภทนี้ คือ การยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากประจำที่ตามปกติแล้ว จะต้องโดนหัก 15% แต่หากฝากเงินบัญชีนี้ นอกจากจะไม่เสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝากแล้ว ยังได้ดอกเบี้ยในอัตราที่ค่อนข้างสูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์ด้วย ที่สำคัญคือ ได้ฝึกวินัยการออมก่อนก้าวเข้าสู่วัยทำงาน พร้อมกับเงินเก็บที่สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ตัวเอง ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยไปกว่าการฝากเงินแบบอื่น ๆ อีกสิ่งสำคัญคือ อย่าลืมศึกษารายละเอียดของแต่ละธนาคารก่อนตัดสินใจเลือกใช้บริการด้วย

นอกจากเงินฝากทั้ง 3 ประเภทที่กล่าวข้างต้น เชื่อว่ายังมีนักศึกษาบางส่วนที่มีรายได้พิเศษเป็นของตัวเอง คงพอจะรู้จักการฝากเงินอีก 2 ประเภทที่เหลือ นั่นคือ บัญชีเงินฝากกระแสรายวันและตั๋วแลกเงิน ซึ่งดูเหมือนจะเหมาะกับคนที่ทำธุรกิจหรือมีกิจการส่วนตัวมากกว่าคนในวัยนักศึกษา อย่างไรก็ตาม หากจะเรียนรู้ไว้เพื่อประโยชน์ในอนาคต ก็ไม่ใช่เรื่องที่เข้าใจยากหรือซับซ้อนอะไร เพราะจะว่าไปแล้ว…ปัจจุบันนี้นักศึกษาที่ทำธุรกิจเก่ง ๆ ตั้งแต่วัยเรียนก็มีให้เห็นไม่น้อย

สรุปแล้ว การฝากเงินทั้ง 5 ประเภทหลักของธนาคารไทย ก็มีทั้งแบบที่เหมาะกับนักศึกษาทั่วไปที่อยากเรียนรู้การออมเงิน การทำธุรกิจ ซึ่งแต่ละประเภทเงินฝากก็มีทั้งข้อดีข้อเสีย ผู้ใช้บริการต้องทำความเข้าใจเพื่อเลือกรูปแบบการออมให้ตรงตามเป้าหมายมากที่สุด เช่น ถ้าต้องการออมเงินระยะยาว ให้เลือกการฝากประจำหรือบัญชีฝากประจำปลอดภาษี แต่ในกรณีที่ไม่มีเงินเก็บมากนักและต้องการความคล่องตัวในการทำธุรกรรมเผื่อฉุกเฉิน บัญชีเงินฝากแบบออมทรัพย์คือทางเลือกที่ดี ถึงแม้จะได้ดอกเบี้ยน้อยไปหน่อย แต่หากรู้จักประหยัดอดออม พอสะสมเงินเก็บได้จำนวนหนึ่งก็สามารถนำไปฝากบัญชีอื่นเพื่ออนาคตได้เช่นกัน เคล็ดลับอีกอย่างที่อยากแนะนำคือ โปรโมชั่นและสิทธิประโยชน์ที่น่าสนใจของแต่ละธนาคาร เช่น การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝากแบบพิเศษ หรือ โปรโมชั่นข้อเสนอพร้อมของแถมในช่วงเทศกาลต่าง ๆ กล่าวได้ว่า นักศึกษามีสิทธิ์ในการเลือกใช้รูปแบบการออมให้เหมาะกับสถานะทางการเงินของตัวเอง ลองออมกันดูสิ เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ จุดเริ่มต้นดี ๆ ที่ไม่ควรพลาด

ที่มา : Shopsmart Finance

ผลิตภัณฑ์ที่คุณอาจสนใจ

ประกันตลอดชีพ | iProtectS

คุ้มค่า ซื้อครั้งเดียว จ่าย 10 ปี คุ้มครองทั้งชีวิต ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ

ประกันออมทรัพย์ | iGen

ปีนี้ ลดภาษีด้วยประกันชีวิต และยังได้ออมด้วย กับ iGen ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ

ประกันคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุ | iFine

นอกจากคุ้มครองชีวิตแล้วยังคุ้มครองอุบัติเหตุ เพราะเรื่องไม่คาดคิดอาจะเกิดขึ้นได้ ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ