ใครบอกว่าการมีเงินล้านเป็นเรื่องยาก จริง ๆ แล้วไม่ยากเลย หากมีวินัยในการใช้จ่ายเงิน รู้ถึงรายรับ เก็บเงินไว้ก่อนเสมอ และพอเพียงกับรายจ่าย เพียงเท่านี้ก็สามารถมีเงินล้านได้ไม่ยาก และเมื่อมีเงินล้านแรก ล้านต่อ ๆ ยิ่งไม่ยาก เนื่องจากเรามีเงินสำหรับแบ่งไปลงทุน หรือใช้เงินทำงาน เพื่อให้เกิดดอกออกผล ทำให้เงินงอกเงยได้เร็วยิ่งขึ้น

การเก็บเงินออมเป็นเรื่องสำคัญที่สุดสำหรับคนที่ต้องการสร้างเงินล้านให้สำเร็จ บางคนอาจคิดว่าการหารายได้มาก ๆ เป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งความจริงแล้ว การมีรายได้มากนั้นเป็นสิ่งสำคัญก็จริง แต่หากมีรายได้มาก เก็บออมน้อย ก็ไม่สู้คนที่มีรายได้น้อยแต่เก็บออมมากกว่า สิ่งสำคัญของการเก็บออม คือ หากได้เงินมาแล้วให้รีบเก็บออมเสียก่อน อย่านำเงินไปใช้จ่ายแล้วค่อยเก็บออมทีหลัง เพราะจะทำให้ประสบความสำเร็จในการมีเงินล้านยากขึ้น เนื่องจากมีเงินเหลือเก็บเพียงน้อยนิด หลังจากนำไปใช้จ่ายแล้ว

เมื่อเราหักเงินเก็บออมก่อนใช้จ่าย จะทำให้เรารู้จักประหยัด รู้ว่าอะไรควรซื้อ อะไรไม่ควรซื้อ เพื่อให้ใช้จ่ายเพียงพอกับเงินที่เหลืออยู่ในแต่ละเดือน การเก็บออมควรเก็บในรูปแบบของการฝากประจำทุกเดือน เพื่อให้เรามีวินัยในการนำเงินไปฝาก และไม่ถอนเงินออกมาใช้ได้ง่าย นอกจากนี้ การมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนและเป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่จะช่วยเสริมให้รู้จักใช้ รู้จักจ่ายเงิน และลดการซื้อสิ่งที่ไม่จำเป็นลงได้ เพื่อให้ไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้

การมีเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นความฝันที่เราวาดไว้ เนื่องจากเป็นความฝันที่มีความมุ่งมั่น และมีความชัดเจน ทำให้เราเดินไปสู่เป้าหมายได้โดยไม่หลงทาง ส่วนการมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไว้ก่อน ทำให้เราประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้น เนื่องจากการมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ทำให้เรารู้สึกคุ้มค่าที่จะต้องยอมอดทน ยอมเหนื่อยยาก และมองข้ามอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ที่เราตั้งไว้ นอกจากนี้ เมื่อไปถึงเป้าหมายแล้ว เราควรมีเป้าหมายต่อไปที่ต้องมุ่งมั่นเดินหน้าต่อ ไม่ควรหยุดอยู่เพียงแค่นี้ เนื่องจากเงินที่เรามีอยู่ไม่ได้อยู่กับเราตลอดไป และเงินยังมีค่าลดลงไปตามกาลเวลาอีกด้วย

ปัจจุบันเป็นยุคที่ดอกเบี้ยธนาคารต่ำติดดินมาก ดังนั้น เราควรหมั่นศึกษาหาความรู้ในเรื่องของการลงทุนไว้บ้าง เพื่อให้สามารถนำเงินก้อนที่เก็บออมได้แบ่งไปลงทุนในรูปแบบอื่น ๆ บ้างเพื่อผลตอบแทนที่มากขึ้น เช่น การลงทุนในหุ้น กองทุนต่าง ๆ รวมถึงการลงทุนในสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ เช่น ทองคำ คอนโด บ้าน ซึ่งเป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าดอกเบี้ยธนาคาร

อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจในยุคนี้ไม่ค่อยขึ้นเท่าใดนัก มีแต่ลงเอาทุกวัน ๆ ดังนั้น จะลงทุนก็ต้องมั่นใจในสิ่งที่เลือกจริง ๆ ควรศึกษาหาความรู้ให้มีความเข้าใจในสิ่งที่ต้องการลงทุนอย่างถ่องแท้ ไม่ควรเลือกลงทุนในสิ่งที่ไม่มีความรู้ความชำนาญ หรือสิ่งที่มีความเสี่ยงสูงเกินไป เพราะนอกจากจะทำให้เงินเก็บไม่งอกเงยแล้ว อาจทำให้เงินที่มีอยู่หดหายไปด้วย ฉะนั้น จึงควรเลือกการลงทุนที่เรามีความรู้ ความชำนาญ และมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้จริง ๆ นอกจากนี้ ด้วยเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน เราไม่ควรก่อหนี้ก่อสินโดยเฉพาะหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ จะทำให้เป้าหมายการมีเงินล้านเป็นไปได้ยากยิ่งขึ้น

มีบางคนกล่าวว่า การมีเงินเก็บออมล้านแรกทำได้ไม่ยาก จริง ๆ แล้วการมีเงินเก็บออมล้านแรกทำได้ยากกว่าล้านที่สอง ล้านที่สาม และล้านต่อ ๆ ไป เนื่องจากต้องอาศัยความมีวินัย ความอดทน และการเปลี่ยนแปลงนิสัยของตนเองอย่างมาก แต่หลังจากมีเงินล้านแรกแล้ว ล้านต่อ ๆ ไปไม่น่าจะไกลเกินเอื้อมแล้ว เนื่องจากนิสัยการเก็บออม ความมีวินัยในการใช้เงิน และความอดทนที่มีอยู่ในตัวเรา ทำให้เราสามารถสร้างเงินล้านต่อไปได้ไม่ยาก นอกจากนี้ เรายังมีเงินเก็บออมที่สามารถนำไปลงทุนเพื่อให้ออกดอกออกผล เงินเก็บออมของเราจะมีมากขึ้นในอัตราที่เร็วขึ้นนั่นเอง

ที่มา : Shopsmart Finance

ผลิตภัณฑ์ที่คุณอาจสนใจ

ประกันตลอดชีพ | iProtectS

คุ้มค่า ซื้อครั้งเดียว จ่าย 10 ปี คุ้มครองทั้งชีวิต ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ

ประกันออมทรัพย์ | iGen

ปีนี้ ลดภาษีด้วยประกันชีวิต และยังได้ออมด้วย กับ iGen ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ

ประกันคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุ | iFine

นอกจากคุ้มครองชีวิตแล้วยังคุ้มครองอุบัติเหตุ เพราะเรื่องไม่คาดคิดอาจะเกิดขึ้นได้ ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ