Prompt Pay (พร้อมเพย์) คือ เครื่องมือในการทำธุรกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ที่จะช่วยให้เราโอนเงิน และรับโอนเงินกับบุคคลอื่นได้สะดวกขึ้น เพียงแค่ใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือหรือเลขประจำตัวประชาชนก็สามารถทำธุรกรรมการโอนเงินให้กันได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องมีเลขบัญชีธนาคารบริการพร้อมเพย์จึงเป็นก้าวสำคัญของระบบการทำธุรกรรมการเงินในประเทศไทยที่ภาครัฐเป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุน ซึ่งนอกจากจะเปิดบริการให้ประชาชนทั่วไปได้ใช้งานแล้ว ระบบพร้อมเพย์ยังรองรับการใช้งานสำหรับบริษัทและห้างร้านต่าง ๆ ให้สามารถลงทะเบียนเพื่อใช้บริการได้เช่นเดียวกัน ด้วยเหตุนี้ บริการพร้อมเพย์จึงสามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการด้วยการนำเทคโนโลยีทางการเงินสมัยใหม่มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ ซึ่งพร้อมเพย์จะมีประโยชน์อย่างไรบ้างนั้น วันนี้เราได้กลั่นกรองรายละเอียดมาให้ทราบกันอย่างชัดเจน ดังต่อไปนี้

 1. ค่าธรรมเนียมการโอนถูกกว่าการโอนผ่านธนาคาร ค่าธรรมเนียมสำหรับการโอนเงินถูกลง โดยเฉพาะการโอนข้ามเขตข้ามจังหวัดต่างธนาคาร เช่น ต่อไปนี้หากใครจะโอนเงินให้พ่อแม่และครอบครัวที่ต่างจังหวัด หรือโอนเงินค่าซื้อของออนไลน์ไปยังบัญชีต่างธนาคาร ถ้ายอดเงินโอนมีจำนวนไม่เกิน 5,000 บาท ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใด ๆ แต่หากยอดเงินที่โอนอยู่ในช่วง 5,000 – 30,000 บาท ก็จะเสียค่าธรรมเนียมเพียงรายการละไม่เกิน 2 บาท ขั้นต่อไปหากยอดเงินที่โอนอยู่ในช่วง 30,000 – 100,000 บาท มีค่าธรรมเนียมรายการละไม่เกิน 5 บาท ขั้นสุดท้ายหากโอนเงินมากกว่า 100,000 – วงเงินสูงสุดที่แต่ละธนาคารกำหนดก็จะมีค่าธรรมเนียมเพียงรายการละไม่เกิน 10 บาท เท่านั้น ซึ่งเมื่อเทียบกับการโอนแบบทั่วไปผ่านบัญชีธนาคารตามปกติที่ไม่ว่ายอดเงินโอนเท่าใดก็จะมีค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 25-30 บาท ซึ่งถือว่าแพงกว่าการโอนแบบพร้อมเพย์อย่างเห็นได้ชัด

 2. โอนง่ายจ่ายสะดวก การมีบัญชีพร้อมเพย์นั้นทำให้เกิดความสะดวกและสามารถโอนเงินได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพราะไม่ต้องถามเลขที่บัญชีธนาคารและชื่อของผู้รับโอนให้ยุ่งยาก เพียงแค่รู้เบอร์มือถือหรือเลขบัตรประชาชนก็สามารถโอนเงินให้กันได้เลย ซึ่งการผูกบัญชีพร้อมเพย์นั้นก็มีวิธีการง่าย ๆ คือ ใช้เพียงหมายเลขโทรศัพท์ หรือหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน และเลือกธนาคารที่ต้องการใช้งานบัญชีพร้อมเพย์ ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่อาจใช้หมายเลขโทรศัพท์ เนื่องจากหมายเลขบัตรประชาชนบางคนถือเป็นข้อมูลส่วนตัวซึ่งควรเก็บไว้เป็นความลับ เพราะอาจมีกลุ่มมิจฉาชีพนำไปใช้แอบอ้างในการกระทำความผิดด้วยการแสวงหาประโยชน์ด้วยมิชอบ ตรงนี้ก็แล้วแต่ความสบายใจไม่ว่ากัน ซึ่งรายละเอียดสำหรับการลงทะเบียนและผูกบัญชีพร้อมเพย์มีดังนี้
  ติดต่อลงทะเบียนกับธนาคารที่ต้องการใช้บริการพร้อมเพย์โดยเตรียมเอกสาร 3 รายการ คือ

  1. สมุดบัญชี/เลขที่บัญชีเงินฝาก (ออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน) โดยบัญชีต้องเป็นชื่อผู้ขอรับบริการเท่านั้น
  2. บัตรประจำตัวประชาชน
  3. หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
   จากนั้น เลือกหมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนว่าต้องการจะไปผูกกับบัญชีเงินฝากประเภทใด เมื่อเลือกแล้วก็สามารถกรอกข้อมูลลงทะเบียนได้ในช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นสาขาของธนาคาร ตู้เอทีเอ็ม คอลเซ็นเตอร์ เว็บไซต์ของธนาคาร Internet Banking หรือ Mobile Banking แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับบริการของธนาคารแต่ละแห่งว่าจะเปิดรับการลงทะเบียนผ่านช่องทางใดบ้าง สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับธนาคารที่ต้องการผูกบัญชีได้
 3. เป็นช่องทางการรับคืนเงินภาษีและเงินสวัสดิการต่าง ๆ จากภาครัฐ พร้อมเพย์นอกจากจะใช้เพื่อการโอนเงินระหว่างบุคคลแล้ว ยังสามารถใช้เป็นช่องทางในการรับเงินจากภาครัฐเข้าบัญชีได้โดยตรงอีกด้วย วิธีการ คือ คุณต้องเลือกวิธีผูกบัญชีพร้อมเพย์ไว้กับเลขบัตรประจำตัวประชาชน คราวนี้ไม่ว่าจะเป็นเงินคืนภาษี เงินบำนาญ หรือสวัสดิการต่าง ๆ ที่ได้รับจากภาครัฐก็จะทำให้ได้รับเงินแบบรวดเร็วทันใจและสะดวกสบายกว่าเดิม ทั้งนี้ยังตัดลดปัญหาเรื่องความผิดพลาดในการรับเงินแบบเดิม ๆ ซึ่งต้องรอรับเช็คที่ธนาคารส่งมาให้ทางไปรษณีย์ซึ่งอาจมีปัญหาว่าส่งมาไม่ถึงหรือไม่มีผู้รับทำให้ได้รับเงินช้า และยังเป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อจะต้องนำเช็คไปขึ้นเงินที่ธนาคารอีกด้วย
 4. มีความปลอดภัย เนื่องจากความปลอดภัยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญโดยเฉพาะการเดินทางไปโอนเงินที่ต้องพกเงินสดไปครั้งละมาก ๆ ทั้งนี้เมื่อใช้บริการพร้อมเพย์แล้วก็ไม่จำเป็นต้องพกเงินสดไปโอนเงินที่ธนาคารด้วยตัวเองซึ่งอาจมีความเสี่ยงในการถูกจี้ปล้นซึ่งเป็นอันตรายต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สิน และที่สำคัญคือสามารถตัดปัญหาเรื่องความกังวลว่าเงินจะสูญหายไปในระหว่างทางได้อีกด้วย

ด้วยประโยชน์หลายประการของพร้อมเพย์ตามที่กล่าวมา จึงทำให้การสมัครใช้พร้อมเพย์นั้นถือว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งในโลกการเงินยุคใหม่ที่ต้องการความรวดเร็วสะดวกสบาย ง่ายต่อการใช้งาน และที่สำคัญคือยังคงคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักอีกด้วย พร้อมเพย์จึงถือว่าตอบโจทย์วิถีชีวิตของคนยุคปัจจุบันได้อย่างลงตัว

ที่มา : Shopsmart Finance

ผลิตภัณฑ์ที่คุณอาจสนใจ

ประกันตลอดชีพ | iProtectS

คุ้มค่า ซื้อครั้งเดียว จ่าย 10 ปี คุ้มครองทั้งชีวิต ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ

ประกันออมทรัพย์ | iGen

ปีนี้ ลดภาษีด้วยประกันชีวิต และยังได้ออมด้วย กับ iGen ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ

ประกันคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุ | iFine

นอกจากคุ้มครองชีวิตแล้วยังคุ้มครองอุบัติเหตุ เพราะเรื่องไม่คาดคิดอาจะเกิดขึ้นได้ ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ