วิธีคิดและวางแผนเรื่องเงินสำหรับคนรุ่นใหม่ที่กำลังจะแต่งงาน

หากมองย้อนกลับไป ความรักในรุ่นปู่ย่าตายายกับรุ่นหนุ่มสาวยุคใหม่นั้นมีความแตกต่างกันในด้านวัฒนธรรมการดำเนินชีวิตและวิถีการใช้ชีวิตคู่อยู่พอสมควร ปัจจุบัน ทั้งผู้หญิงและผู้ชายต่างเริ่มมีสิทธิเท่าเทียมกันมากขึ้น จากที่ผู้หญิงต้องเป็นแม่ศรีเรือน ทำงานบ้าน ทำอาหาร รอสามีกลับจากที่ทำงาน ยุคนี้ต้องกลายมาเป็น Working Women เสียเอง มีการวางแผนเก็บเงินเพื่ออนาคตของตัวเองมากกว่าจะงอมืองอเท้า

การเริ่มต้นชีวิตคู่กับใครสักคนจึงไม่ใช่แค่ความรักเพียงอย่างเดียว แต่หนุ่มสาวยุคสมัยนี้จำเป็นต้องวางแผนการเงินก่อนตัดสินใจแต่งงานใช้ชีวิตร่วมกันเสียก่อน ซึ่งถือเป็นทางเลือกที่ดี ช่วยให้การดำเนินชีวิตคู่ราบรื่น อีกทั้งหลังจากแต่งงานแล้ว สามีภรรยาที่มีความฝันอยากให้ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดี ก็มักจะมองหารายได้เสริมเพิ่มเติมจากรายได้หลัก มาช่วยกันสร้างเนื้อสร้างตัว ลงมือทำในสิ่งที่ตนเองวาดฝันเอาไว้ เพราะฉะนั้น การคิดและวางแผนระบบการเงินระหว่างคู่รักที่กำลังจะแต่งงานจึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญสำหรับยุคสมัยที่ความมั่นคงคือรากฐาน และเป็นสิ่งที่ชาวเมืองต่างให้การยอมรับมากขึ้นเรื่อย ๆ

วางแผนการเงินเนิ่น ๆ ตั้งแต่ก่อนแต่งงาน

หลายคนมองว่า ความรักเป็นสิ่งสวยงาม แต่หากการใช้ชีวิตคู่ไม่มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะเรื่องระบบจัดการวางแผนการเงิน ปัญหาเหล่านี้มักจะกลายเป็นหนึ่งสาเหตุของการหย่าร้าง เพราะฉะนั้น อาจกล่าวได้ว่า ความรักกินไม่ได้คงเป็นเรื่องจริง เพราะยังมีปัจจัยอีกหลาย ๆ อย่างเข้ามาเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตคู่ ก่อนเริ่มต้นชีวิตคู่ หนุ่มสาวยุคใหม่ควรรู้จักวางแผนรายรับรายจ่าย พูดคุยกันให้เข้าใจถึงอนาคตที่ต้องการให้เป็น อยากมีบ้าน มีรถ มีลูก ฯลฯ ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นอนาคตที่ต้องใช้เงินด้วยกันทั้งสิ้น วิธีที่จะช่วยให้การใช้ชีวิตคู่มั่นคงสำหรับหนุ่มสาวที่กำลังจะแต่งงาน ควรเริ่มต้นจากการรับรู้รายได้ของตนเอง รู้รายจ่ายที่จำเป็นของตนเองในแต่ละเดือนเสียก่อน ลองตกลงกันว่าจะแยกกระเป๋าหรือกระเป๋าเดียวกัน แบบไหนที่จะทำให้ไม่เกิดปัญหา ตรวจสอบดูว่าใครมีหนี้สินก่อนแต่งงาน เพื่อหาข้อตกลงแบบที่เข้าใจตรงกันทั้งสองฝ่าย จากนั้นลองแยกทำบัญชีหลัก ๆ เพื่อนำมาใช้หลังแต่งงาน ซึ่งโดยทั่วไปมักแบ่งออกเป็น 3 บัญชี คือ

ฝากเงินประเภทบัญชีเงินฝากประจำ เพื่อสร้างวินัยการออมเพื่ออนาคต
ภาพจาก http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=savecyber&month=07-2014&date=14&group=1&gblog=14
  1. บัญชีเงินออม เป็นบัญชีที่ทำขึ้นเพื่อใช้สำหรับจัดสรรปันส่วนเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายในครอบครัว นำมาแบ่งใส่ในบัญชี เก็บไว้ใช้ในยามฉุกเฉินหรือในยามที่เกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้น เป็นเงินสำรองอันดับแรกที่สามารถดึงออกมาใช้ได้ ซึ่งหากต้องการความมั่นคงที่ดี ควรจัดการวางแผนการเก็บเงินในส่วนนี้เอาไว้ให้มีเก็บสัก 4-5 เท่าของค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน
  2. บัญชีสำหรับสร้างความฝัน ถือเป็นรูปแบบการวางแผนการเงินที่ดี สำหรับหนุ่มสาวยุคใหม่ที่วาดฝันเอาไว้ถึงชีวิตคู่อันสวยงาม บัญชีนี้เป็นการเก็บออมโดยมีเป้าหมาย ไม่ถูกดึงออกมาใช้สุรุ่ยสุร่าย แต่จะนำมาใช้เพื่อทำให้ความฝันเป็นจริงเท่านั้น เช่น เงินออมสำหรับซื้อบ้าน, เงินออมสำหรับซื้อรถยนต์, เงินออมเพื่อตกแต่งบ้าน และเงินออมสำหรับเดินทางท่องเที่ยว เป็นต้น ข้อดีของการทำบัญชีประเภทนี้ คือ ช่วยให้เงินในบัญชีอื่น ๆ ไม่ได้รับผลกระทบกระเทือน
  3. บัญชีสำหรับวัยชรา เมื่อเราไม่สามารถหลีกหนีความจริงของชีวิตได้ วันหนึ่งจากหนุ่มสาวที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สุดท้ายก็ต้องเข้าสู่วัยเกษียณในที่สุด ดำเนินช่วงเวลาสู่วัยชราที่ร่างกายเสื่อมถอยจนไม่สามารถทำงานได้ บัญชีในส่วนนี้ควรทำขึ้นเป็นอย่างยิ่งในการเก็บเงินระยะยาว เพราะหากแก่ชรามาแล้ว จะได้มีเงินก้อนเก็บเอาไว้ใช้ในช่วงบั้นปลายชีวิต โดยเป็นบัญชีที่ใช้จ่ายสำหรับคู่ชีวิตตนเอง และอาจมีอีกบัญชีที่แยกไว้เป็นของใครของมันก็ได้ ทั้งนี้การทำบัญชีเพื่อวัยชราภาพ เป็นการวางแผนการเงินพื่ออนาคต สามารถใช้วิธีเก็บออมด้วยการหารายได้เสริมแบบ Passive income เอาไว้ แก่ตัวไปก็จะได้มีเงินหมุนเวียนเข้ามา ลดปัญหาความยากจนในผู้สูงอายุลงไปได้มากทีเดียว

คู่รักวางแผนการเงินก่อนแต่งงาน

การออมเงินและการหารายได้เสริมเป็นคนละส่วนกัน แต่การมีรายได้เสริม คือ การที่คู่รักเริ่มต้นวางแผนการเงินของชีวิตคู่ได้ดีกว่าการหารายได้ช่องทางเดียว แม้รายจ่ายจะเท่าเดิม ทว่าหากได้ลองหักลบกลบหนี้กันแล้ว คู่รักสามารถมีเงินเก็บได้มากขึ้นกว่าปกติ ในช่วงแรกอาจต้องใช้ความอดทนกันทั้งสองฝ่าย เพื่อให้ความฝันในการใช้ชีวิตคู่เป็นจริงขึ้นมา คู่หนุ่มสาวที่กำลังจะแต่งงานจึงควรปรับความเข้าใจเสียใหม่ว่า เมื่อมีครอบครัว รายจ่ายย่อมเพิ่มขึ้นตามมา ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายจิปาถะ หรือค่าใช้จ่ายที่ต้องเกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

การหารายได้เสริมที่ดี ไม่ใช่การทำงานแบบหามรุ่งหามค่ำ แต่ควรเป็นการค่อย ๆ สร้างตัวให้กลายเป็น “เสือนอนกิน” หรือที่เรียกว่า รายได้จากระบบ Passive income ไม่ต้องเหนื่อยกับการทำงานมากจนเกินไปในระยะยาว มีเงินมากขึ้น มีเงินออมมากขึ้น จึงตามมาด้วยการสร้างชีวิตคู่ที่สมปรารถนา

มองหาการลงทุนที่เหมาะสมกับชีวิตคู่ พร้อมวางแผนอนาคตให้มั่นคง

การลงทุนการเงินสำหรับชีวิตคู่ช่วยเพิ่มรายรับมากกว่ารายจ่าย และกลายเป็นเงินสำหรับอนาคตที่ช่วยสร้างความมั่นคงได้เป็นอย่างดี การออมด้วยวิธีฝากเงินเข้าบัญชีเพื่อให้ผลิดอกออกผลถือเป็นการหารายได้เสริมอีกช่องทางหนึ่ง การเก็บเงินด้วยวิธีฝากเข้าบัญชีควรเลือกเป็นชนิดที่ให้ดอกเบี้ยสูง มีพื้นฐานเหมือนกับการหยอดกระปุกเล่น ๆ ในวัยเด็ก

ในกลุ่มหนุ่มสาวยุคใหม่จึงควรศึกษารูปแบบการลงทุนที่แตกต่างกัน มีทั้งให้เลือกแบบระยะสั้นหรือระยะยาว ตามแต่การวางแผนด้านการเงินของแต่ละครอบครัว เริ่มจากการแบ่งบัญชีทิ้งเอาไว้เพื่อใช้ลงทุนโดยเฉพาะ แนะนำให้เลือกเป็นการลงทุนกับธนาคาร กองทุนต่าง ๆ เช่น กองทุนหุ้นระยะยาวหรือกองทุนรวมเลี้ยงชีพ ตราสารหนี้ระยะยาวที่ให้ดอกเบี้ยสูงเป็นพิเศษและสลากออมสิน เป็นต้น

การจัดการกับค่าใช้จ่ายในชีวิตครอบครัวนั้นนับว่ายุ่งยากกว่าการจัดการเงินของตัวเอง ควรทำรายรับรายจ่ายเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายให้ชัดเจน ซึ่งจะช่วยลดการใช้เงินเกินตัว สามารถวางแผนระบบการเงินสำหรับชีวิตคู่หลังแต่งงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ หลัก ๆ แล้ว สำหรับการทำงบประมาณค่าใช้จ่ายของครอบครัว มีตั้งแต่การทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายในแต่ละวัน กำหนดวงเงินที่จะใช้ในแต่ละเดือน และสับย่อยออกมาเป็นรายวัน อาจเริ่มจากการประเมินค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเอาไว้เบื้องต้น ตามมาด้วยการทบทวนค่าใช้จ่ายเพื่อป้องกันไม่ให้บัญชีอื่นถูกดึงมาใช้ การควบคุมรายจ่ายให้ได้ผลดี จะต้องตัดใจจากสิ่งสวย ๆ งาม ๆ ล่อตาล่อใจออกไปก่อน แต่จงให้ความสำคัญกับสิ่งที่ “จำเป็น” มาเป็นอันดับแรก ตัดและลดสิ่งที่จำเป็นน้อยออกไปตามลำดับ จะช่วยให้การควบคุมรายรับรายจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยด้านการเงินตามที่ตั้งใจไว้

อย่างไรก็ตาม แนวทางการเก็บเงินเพื่อวางแผนใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน จะต้องทำแบบค่อยเป็นค่อยไป การวางแผนการเงินควรปรับตัวเข้าหากันช้า ๆ ไม่บังคับหรือฝืนใจอีกฝ่ายจนอึดอัด หากคู่รักคู่ไหนทำได้ตามหลักการดังกล่าวแล้ว เชื่อว่าจะช่วยสร้างความมั่นคง สามารถควบคุมรายจ่ายภายในบ้านให้ราบรื่น เป็นครอบครัวที่ผาสุกได้อย่างแน่นอน

ที่มา : Shopsmart Finance

ผลิตภัณฑ์ที่คุณอาจสนใจ

ประกันตลอดชีพ | iProtectS

คุ้มค่า ซื้อครั้งเดียว จ่าย 10 ปี คุ้มครองทั้งชีวิต ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ

ประกันออมทรัพย์ | iGen

ปีนี้ ลดภาษีด้วยประกันชีวิต และยังได้ออมด้วย กับ iGen ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ

ประกันคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุ | iFine

นอกจากคุ้มครองชีวิตแล้วยังคุ้มครองอุบัติเหตุ เพราะเรื่องไม่คาดคิดอาจะเกิดขึ้นได้ ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ