ในชีวิตคนเรา มักเคยพูดคำว่า “รู้อย่างนี้” มานับครั้งไม่ถ้วน ด้วยความเสียดายหรือเสียใจกับโอกาสดี ๆ ที่ผ่านเข้ามาแล้วผ่านเลยไป ในเรื่องการเงินแล้ว หากเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นขึ้น จะเรียกว่า “ค่าเสียโอกาสในแบบที่คุณจะต้องเสียดายที่สุด แต่ทำอะไรไม่ได้แล้ว

ค่าเสียโอกาส คืออะไร?

ยกตัวอย่างง่าย ๆ เช่น หากคุณเลือกเดินทางกลับบ้านด้วยวิธีการเดินโดยใช้ระยะเวลา 20 นาที หรือโบกรถแท็กซี่โดยใช้เงิน 100 บาท แต่เสียเวลา 10 นาที ทั้งสองตัวอย่างนี้ มีค่าเสียโอกาสที่แตกต่างกัน คือ

  • หากเลือก “เดิน” ค่าเสียโอกาสของคุณ คือ เวลาที่เสียไป 20 นาที ซึ่งระยะเวลาเหล่านี้ สามารถใช้ไปกับการอ่านหนังสือ, ใช้เวลากับครอบครัว, หารายได้ให้ตัวเอง ฯลฯ
  • หากเลือก “โบกแท๊กซี่” กลับบ้าน ก็ต้องจ่ายเงิน 100 บาทไป ซึ่งเงินจำนวน 100 บาทนั้น สามารถนำไปซื้อข้าวได้ 3 มื้อ หรือซื้อสิ่งจำเป็นอย่างอื่นได้

ในด้านการลงทุนก็เช่นกัน หากคุณไม่ศึกษาข้อมูลการลงทุนและผลตอบแทนให้ดี อาจมีคำว่า “รู้อย่างนี้ลงทุนในบริษัทนี้ดีกว่า” , “รู้แบบนี้เลือกการลงทุนแบบนี้ดีกว่า” ตามมาได้ เพราะโอกาสในการลงทุน เช่น หุ้น, พันธบัตร, กองทุน ฯลฯ มักมีระยะเวลาจำกัดให้คุณเลือกซื้อ แต่หากคุณไม่ตัดสินใจลงทุนตั้งแต่ช่วงแรก “ช่องทางการลงทุน” อาจเติบโตและสร้างผลกำไรได้ในอนาคต นั่นเท่ากับคุณต้องจ่าย “ค่าเสียโอกาส” เป็น “กำไรหรือผลตอบแทน” ที่เกิดขึ้นนั่นเอง

แต่หากคุณเลือกจะศึกษาข้อมูล วางแผนการเก็บออมอย่างละเอียดถี่ถ้วน และมีวินัยในการเก็บออมเงินควบคู่ไปกับการเลือกลงทุนโดยมี “ความรู้” ความเข้าใจเป็นที่ตั้ง ก็จะช่วยลด “ค่าเสียโอกาส” ทั้งในรูปของเงินและเวลาได้

ตัวอย่างเช่น
ติช่า “เลือกใช้เวลาศึกษาข้อมูล การลงทุนใน “หุ้น” ไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือ เข้าสัมนาต่าง ๆ ทำให้ติช่ามีความรู้และสามารถบริหาร “พอร์ตหุ้น” เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ 25% ต่อปี”

ข้อมูลจากตารางด้านบน จะเห็นได้ว่าจากตาราง “ติช่า” เก็บเงินล้านแรกได้ในระยะเวลาเพียง 5 ปีเท่านั้น ซึ่งถ้าไม่มีความรู้ในการลงทุนในหุ้น แล้วเลือกออมเงินแบบการฝากธนาคาร อาจทำให้ติช่ามี “ค่าเสียโอกาส” ที่จะเก็บเงินล้านแรกได้เท่ากับ 4 ปี และเสียกำไร (หากเก็บออมถึง ปีที่ 9) เท่ากับ 3,225,290 – 1,046,387 = 2,178,903 บาท

“การลงทุนทุกแบบมีความเสี่ยง แต่การไม่เสี่ยงอะไรเลย ย่อมเป็นความเสี่ยงที่มากกว่า” ดังนั้น การศึกษาข้อมูลเรื่องการลงทุน การมีความรู้ในการลงทุน จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะนอกจากจะช่วยให้มูลค่าเงินออมเพิ่มมากขึ้นแล้ว ยังเป็นการลด “ค่าเสียโอกาส” ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วย

ที่มา : Shopsmart Finance

ผลิตภัณฑ์ที่คุณอาจสนใจ

ประกันตลอดชีพ | iProtectS

คุ้มค่า ซื้อครั้งเดียว จ่าย 10 ปี คุ้มครองทั้งชีวิต ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ

ประกันออมทรัพย์ | iGen

ปีนี้ ลดภาษีด้วยประกันชีวิต และยังได้ออมด้วย กับ iGen ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ

ประกันคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุ | iFine

นอกจากคุ้มครองชีวิตแล้วยังคุ้มครองอุบัติเหตุ เพราะเรื่องไม่คาดคิดอาจะเกิดขึ้นได้ ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ