เมื่อคนทั่วไปได้ยินว่า เราทำงาน Offshore หรือ ทำงานบนแท่นขุดเจาะน้ำมัน คำพูดต่อมาคือ “งานนี้รวย เงินดี ได้เป็นแสน ๆ” อยากถามคนทำงานสายนี้จริง ๆ ว่า…  เรารวยจริงหรือ?

offshore-work

ขอเรียกคนทำงาน Offshore หรือ ทำงานบนแท่นขุดเจาะน้ำมันว่า “คนลงเล” เพื่อให้ดูกระชับมากขึ้น ซึ่งโดยภาพรวมแล้ว  หากทำงานตำแหน่งเดียวกันระหว่างในทะเลและบนฝั่ง คนลงเลจะมีรายได้สูงกว่าเนื่องจากคนลงเลจะเสียโอกาสมากกว่าคนอยู่บนฝั่ง

วันนี้ อยากถามคนลงเลเสียหน่อยว่า คิดว่าตัวเองรวยไหม? ถ้าคำตอบคือ “ไม่” แล้วทำไมถึงไม่รวย ทั้ง ๆ ที่เงินที่เราได้รับก็มากกว่าคนที่ทำงานบนฝั่ง เวลาใช้เงินก็มีน้อยกว่า แถมอยู่ในทะเลก็กินฟรีอยู่ฟรีด้วยซ้ำ

ก่อนอื่น อยากให้ทุกคนสำรวจตัวเองก่อนว่า รวยจริงหรือเปล่า? ด้วยการทำ “งบดุล” หรือ Balance Sheet

ให้แจกแจงสินทรัพย์ทุกอย่าง และ หนี้สินทุกอย่างที่เรามีออกมาและแบ่งรายละเอียดตามตารางด้านล่าง

หลังจากนั้นให้หา ความมั่งคั่งสุทธิ (Net Worth) = สินทรัพย์ หนี้สิน

งบดุล
ทรัพย์สิน 1,500,000 100% หนี้สิน 800,000 53%
สินทรัพย์สภาพคล่อง หนี้ระยะสั้น
– ออมทรัพย์   100,000 7% – หนี้รถยนต์ 800,000
สินทรัพย์เพื่อการลงทุน หนี้ระยะยาว
– LTF   200,000 13% – หนี้บ้าน 0
สินทรัพย์ส่วนตัว
– รถยนต์ 1,000,000 67% ความมั่งคั่งสุทธิ 700,000 47%
– นาฬิกา Rolex   200,000 13%

เราควรมีความมั่งคั่งสุทธิอย่างน้อยเท่าไรจึงจะเรียกว่าเรารวยจริง?

ถ้ารายได้ปัจจุบันคือ 100,000 บาท ต่อเดือน หรือ 1,200,000 บาทต่อปี (รวมโบนัสและค่าลงทะเลแล้ว) และตอนนี้อายุ 35 ปี ทำงานมาแล้ว 10 ปี ควรจะมีความมั่งคั่งสุทธิอย่างน้อย

0.1 x 100,000 x 12 x 35 = 4,200,000 บาท

ถามว่าตอนนี้เรามีมากกว่า หรือน้อยกว่า หรือความมั่งคั่งสุทธิเรา “ติดลบ”

สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มทำงานได้แค่ 3 ปี อายุประมาณ 24 ปี และมีรายได้ 100,000 บาทต่อเดือน ความมั่งคั่งสุทธิอย่างน้อย คือ 0.1 x 100,000 x 12 x 24 = 2,880,000 บาท มันไม่เยอะไปหรือ? เพราะรายได้รวมทั้ง 3 ปีที่ผ่านมายังไม่ถึง 3,600,000 บาทเลย กลายเป็นว่าเราต้องเก็บเงินถึง 80% ของรายได้เลยหรือ?

ถ้าเช่นนั้น เราลองมาคิดในทางกลับกันบ้าง 20% ของรายได้ คือ 20,000 บาท ต่อเดือน ใช้เงินเดือนเว้นเดือน หมายความว่ากลับมาจากทะเลหนึ่งครั้ง มีเงินใช้ 40,000 บาท คิดว่ามากหรือน้อยเมื่อเทียบกับคนที่ทำงานบนฝั่ง?

ถ้าตอนนี้ ความมั่งคั่งสุทธิเรา “น้อยกว่า” ค่ากลาง เราควรทำอย่างไร?

  1. สำรวจหนี้สินของเรามีเท่าไร? หนี้สิน / สินทรัพย์ มากกว่า 50% หรือไม่? ถ้ามากกว่า เราควรบริหารหนี้สินของเราก่อน
  2. สำรวจรายจ่ายของเรามีเท่าไร? ถ้ารายจ่ายต่อเดือน มากกว่า 70% ของรายได้ เราควรทำงบกระแสเงินสดเพื่อบริหารรายจ่ายของเราก่อน
  3. สินทรัพย์สภาพคล่องเรามีเท่าไร? สินทรัพย์สภาพคล่องคือ อะไรก็ตามที่สามารถเอามาถือในรูปของเงินสดเพื่อใช้จ่ายได้อย่างรวดเร็ว
    สินทรัพย์สภาพคล่อง / ค่าใช้จ่ายต่อเดือน มีค่าเท่าไร?
    ถ้าน้อยกว่า 3เท่า เราควรเก็บเงินตรงนี้เพิ่มก่อนเป็นอันดับแรก แต่หากมีมากกว่า 6 เท่า เราควรย้ายเงินสดส่วนนี้ไปอยู่ในสินทรัพย์เพื่อการลงทุน
  4. สินทรัพย์เพื่อการลงทุนเรามีเท่าไร? สินทรัพย์เพื่อการลงทุน / สินทรัพย์รวมทั้งหมด มากกว่า 50% หรือไม่? ถ้าน้อยกว่า 50% เราควรสร้างสินทรัพย์ตรงนี้เพิ่ม
  5. มีการป้องกันความเสี่ยงสินทรัพย์เราทั้งหมดที่ดีแล้วหรือไม่?

สุดท้าย การบริหารการเงินไม่ได้มีสูตรสำเร็จตายตัว ทุกอย่างขึ้นกับปัจจัยหลาย ๆ อย่าง เช่น เป้าหมายชีวิตของแต่ละคน

มาเริ่มสำรวจตัวเองตั้งแต่วันนี้ดีไหม?

ที่มา : Shopsmart Finance

ผลิตภัณฑ์ที่คุณอาจสนใจ

ประกันตลอดชีพ | iProtectS

คุ้มค่า ซื้อครั้งเดียว จ่าย 10 ปี คุ้มครองทั้งชีวิต ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ

ประกันออมทรัพย์ | iGen

ปีนี้ ลดภาษีด้วยประกันชีวิต และยังได้ออมด้วย กับ iGen ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ

ประกันคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุ | iFine

นอกจากคุ้มครองชีวิตแล้วยังคุ้มครองอุบัติเหตุ เพราะเรื่องไม่คาดคิดอาจะเกิดขึ้นได้ ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ