หลังจากที่ตั้งหน้าตั้งตาทำงานมาหลายสิบปี ในที่สุดก็ถึงวัยหลังเกษียญที่หลาย ๆ ท่านรอคอย ในช่วงนี้ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่เราจะใช้ได้ต่อเดือนนั้นจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับความอดทนของเราในช่วงทำงานว่า เรามีการอดออมมากน้อยแค่ไหน อีกอย่างหนึ่งที่ข้าราชการพึงคำนึงคือเมื่อหมดหัวโขนแล้ว ลูกน้อง และเครือขายที่เคยรู้จัก ก็อาจหมดไปด้วย ไม่ได้มีอำนาจเหมือนเก่า จึงควรคำนึงถึงค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มเติม หรือรายได้ที่อาจไม่ได้มีเหมือนเคย

ค่าใช้จ่ายที่ควรพึงระวังของข้าราขการ

สำหรับค่าใช้จ่ายในช่วงนี้ คุณอาจแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายประจำวัน แต่ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมาก ๆ คือ ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ซึ่งข้าราชการทุกท่านจะได้รับสิทธิ์คุ้มครองสุขภาพที่ดีกว่าบริษัทส่วนใหญ่ในภาคเอกชน อย่างไรก็ตาม สำหรับข้าราชการบางท่านที่ต้องการบริการที่พิเศษขึ้นกว่าปกติ อาจมีความจำเป็นที่ท่านต้องวางแผนทำประกันสุขภาพเองเพิ่มเติมจากสิทธิ์ที่ท่านได้จากรัฐบาล

จัดการมรดกของข้าราขการ

อีกปัจจัยหนึ่งที่ควรวางแผน คือ การวางแผนมรดก เนื่องจากการจัดการประเด็นนี้ให้ชัดเจนจะเป็นการประหยัดภาษีได้เพิ่มอีกจำนวนมาก ที่สำคัญที่สุด ในช่วงวัยนี้ คือ อย่านำเงินที่เก็บออมมาทั้งชีวิตไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง เพราะหลายท่านเมื่อรู้สึกว่าไม่มีรายได้แล้วก็อยากหารายได้อื่นมาทดแทน อยากเน้นย้ำว่าการลงทุนในวัยนี้สามารถทำได้ แต่ขอให้ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยสูง เช่น เงินฝาก พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรเอกชนที่มีเครดิตที่ดีเท่านั้น อย่าโลภลงทุนในช่องทางการลงทุนที่ไม่ปลอดภัย ยกตัวอย่างเช่น แชร์ลูกโซ่ที่มีหลาย ๆ ท่านชอบเข้าร่วมกันเนื่องจากถือเป็นการเข้าสังคมอย่างหนึ่ง ซึ่งนั่นอาจทำให้เกิดปัญหาต่อคนรอบข้างได้

ที่มา : Shopsmart Finance