หากวันนี้เราเริ่มมีรายได้ ของชิ้นใหญ่ชิ้นแรกที่เราอยากมีคืออะไร แน่นอนว่าคงมีหลากหลายคำตอบ และหนึ่งในนั้นคือ การมีรถสักคัน ดังนั้นก่อนที่เราจะมีรถเป็นของตัวเอง เราควรมีความเข้าใจข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการมีรถคันหนึ่งเสียก่อนว่า มันมีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาบ้าง

  1. ค่าน้ำมัน สำหรับทุกวันที่ขับ
  2. ค่าจอดรถ
  3. ค่าประกันรถที่ต้องต่อทุกปี
  4. ค่าซ่อมบำรุงระหว่างปี
  5. ค่าซ่อมบำรุงครั้งใหญ่ ๆ (เช่น เปลี่ยนยางล้อ เปลี่ยนแบตเตอร์รี่ และอื่น ๆ)
  6. ค่าเสื่อมของรถ (ราคาที่เราขายได้มักมีมูลค่าน้อยกว่าราคาที่เราซื้อมา)
  7. ค่าแต่งรถ ค่าล้างรถ และค่าอื่น ๆ

ความสามารถในการผ่อนรถ

มารู้จักความสามารถในการผ่อนรถสักคัน ก่อนอื่น จำนวนเงินที่เราสามารถผ่อนรถได้ ไม่ควรเกิน 20% ของรายได้ เช่น รายได้ 50,000 บาทต่อเดือน จะผ่อนได้ไม่เกิน 0.2*50,000 = 10,000/เดือน ดังนั้น มูลค่ารถที่คุณซื้อได้อยู่ที่ประมาณ 5 – 6 แสนบาท และยังต้องเตรียมเงินไว้สำหรับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ตามรายละเอียดข้างต้น) อีกด้วย

เริ่มซื้อรถเมื่อไรดี

อยากให้ลองถามตัวเองก่อนว่า ทำไมถึงอยากได้รถ หากคำนวณค่าเดินทางไปกลับในแต่ละวันแล้วมีมากกว่าการผ่อนรถหนึ่งคันที่รวมกับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ แล้ว ซึ่งทำให้เราประหยัดค่าเดินทางมากขึ้น การซื้อรถก็นับเป็นการแก้ปัญหาวิธีหนึ่งที่น่าสนใจ แต่หากเหตุผลคือ เพื่ออยากมีของชิ้นใหญ่สักชิ้นหรือเพื่อความสะดวกสบายเพียงอย่างเดียว อยากให้ลองดูตัวอย่างข้างล่างนี้

  1. นาย ก. ซื้อรถและต้องผ่อนเดือนละ 10,000 บาท เป็นเวลา 5 ปี เมื่อครบกำหนดการผ่อน นาย ก. จะได้รถเป็นของตนเองโดยสมบูรณ์ ซึ่งนาย ก. ได้จ่ายผ่อนรวม 600,000 บาท
  2. นาย ข. รู้สึกว่าตัวเองอายุยังน้อย สามารถเดินทางไปทำงานโดยรถสาธารณะได้ แต่ตั้งใจว่าอีก 5 ปีข้างหน้าจะซื้อรถสักคันมูลค่าประมาณ 5-6 แสนบาท จึงเลือกเก็บเงินเดือนละ 10,000 บาท ในกองทุนตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี ผลปรากฏว่า เมื่อถึงปีที่ 5 นาย ข. สามารถซื้อรถมูลค่า 6 แสนบาทด้วยเงินสด พร้อมกับมีเงินเหลือส่วนต่างอีกประมาณ 56,000 ไว้สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายอื่น
  3. นาย ค. มีความคิดคล้ายนาย ข. แต่เข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนมากกว่า และยอมรับความเสี่ยงได้มากกว่า จึงเก็บเงินเดือนละ 10,000 บาทไว้กับกองทุนรวมหุ้นในประเทศไทย ซึ่งให้ผลตอบแทนเฉลี่ยที่ 8% ต่อปี ผลปรากฏว่านาย ค. สามารถซื้อรถมูลค่า 6 แสนบาทด้วยเงินสด พร้อมกับมีเงินเหลือส่วนต่างอีกประมาณ 160,000 ไว้สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

Yr.

 นาย ก. นาย ข. 3%

นาย ค. 8%

1 120,000  123,600  129,600
2 120,000  250,908  269,568
3 120,000  382,035  420,733
4 120,000  517,096  583,992
5 120,000  656,209  760,311
600,000

จากตัวอย่างข้างต้น แสดงให้เห็นว่าการที่เรารีบมีรถเร็วไม่ได้แสดงว่าเราเป็นคนรวย แต่หากเรายังวัยรุ่น ยังทนความลำบากได้ จะดีกว่าไหมหากเรายอมลำบากในวันนี้เพื่อสบายในวันหน้า แทนที่จะยอมสบายในวันนี้แต่อาจลำบากในวันหน้า ดังนั้นอยากให้ทุกคนพิจารณาถึงความจำเป็นในการซื้อรถก่อนควักเงินออกจากกระเป๋าทุกครั้ง

ที่มา : Shopsmart Finance

ผลิตภัณฑ์ที่คุณอาจสนใจ

ประกันตลอดชีพ | iProtectS

คุ้มค่า ซื้อครั้งเดียว จ่าย 10 ปี คุ้มครองทั้งชีวิต ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ

ประกันออมทรัพย์ | iGen

ปีนี้ ลดภาษีด้วยประกันชีวิต และยังได้ออมด้วย กับ iGen ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ

ประกันคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุ | iFine

นอกจากคุ้มครองชีวิตแล้วยังคุ้มครองอุบัติเหตุ เพราะเรื่องไม่คาดคิดอาจะเกิดขึ้นได้ ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ