คงปฏิเสธไม่ได้ว่า การออมเงินเป็นเรื่องที่สำคัญในการสร้างหลักประกันให้แก่ทุกคนเพื่อชีวิตในอนาคต แต่สิ่งที่จะต้องยอมรับกันในปัจจุบัน คือ การออมเงินในบัญชีธนาคารเพียงอย่างเดียวอาจไม่ตอบโจทย์การสร้างความมั่งคั่งให้เรามีเงินพร้อมใช้ในระยะยาวได้อีกต่อไป เช่น การเก็บเงินไว้ใช้ในยามเกษียณ เนื่องจากดอกเบี้ยเงินฝากที่มีแนวโน้มจะลดลงพร้อม ๆ กับค่าครองชีพที่แพงขึ้นทุก ๆ วัน

เก็บเงินกับประกันชีวิต

คำถามสำคัญที่ตามมา คือ…คุณคิดว่าในยามเกษียณ คุณจะต้องใช้เงินมากแค่ไหน?

หากลองคำนวณง่าย ๆ เช่น เราทำงานและต้องเกษียณอายุที่ 60 ปี วางแผนใช้ชีวิตถึงอายุ 80 ปี ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่อเดือน 30,000 บาท
งบประมาณที่ต้องเตรียมไว้ 30,000 บาท x 20 ปี x 12 เดือน = 7.2 ล้านบาท ซึ่งในอนาคตค่าครองชีพนั้นจะแพงขึ้นกว่านี้อีกด้วย

เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว หากลองย้อนกลับมาคำนวณเงินที่ออมในแต่ละเดือน ก็คงคิดไม่ตกว่าจะเก็บเงินอย่างไรให้ได้จำนวนดังกล่าว เพราะเป็นจำนวนที่สูงมากและเป็นไปได้ยากสำหรับใครหลาย ๆ คน แต่หากเรารู้จักวิธีการออมเงินที่ได้รับทั้งบำนาญและผลประโยชน์ความคุ้มครองชีวิต นั่นย่อมช่วยให้เรามีชีวิตอยู่ได้ในยามเกษียณอย่างมีความสุขเช่นกัน

เพราะฉะนั้นแล้ว การออมรูปแบบใหม่ ไม่ใช่แค่การเก็บเงิน แต่ยังต้องสามารถตอบโจทย์ของชีวิตในหลาย ๆ มิติได้ ดังนี้

  1. มีทางเลือกในการออมให้เหมาะสมกับเป้าหมายของตัวเราเอง
  2. สามารถออมให้มีผลตอบแทนเพื่อสร้างความมั่งคั่งในยามเกษียณได้จริง
  3. มีความคุ้มครองทั้งเรื่องอุบัติเหตุ ทุพพลภาพ มีการชดเชยรายได้ในยามเจ็บป่วย
  4. สร้างรายรับที่มากขึ้นเรื่อย ๆ ในแต่ละปี ตามค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น

จาก 4 ข้อดังกล่าวนั้น ทางกรุงไทย-แอกซ่า จึงได้คิดค้นผลิตภัณฑ์ขึ้นมาชื่อว่า iWish ซึ่งช่วยให้เราสามารถเก็บเงินไว้ใช้ในระยะยาว รวมถึงมีความคุ้มครองต่าง ๆ ตลอดจนสร้างรายได้ให้แก่เราในช่วงที่เราเกษียณได้อีกด้วย ข้อดีและจุดเด่นของผลิตภัณฑ์มีดังนี้

  1. เงินน้อยเงินมากก็มีบำนาญได้ : การออมเพื่อให้มีเงินใช้ในยามเกษียณนั้น ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญของทุกคน ไม่ว่าจะมีเงินน้อยหรือหรือเงินมาก การเตรียมตัวให้พร้อมตั้งแต่วันนี้จะทำให้เราไปสู่เป้าหมายทางการเงินได้อย่างแน่นอน ผลิตภัณฑ์นี้ถูกออกแบบมาให้ทุกคนเข้าถึงได้ ด้วยเบี้ยประกันในระดับต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับสถานะทางการเงินของแต่ละบุคคล โดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยก็สามารถมีเงินบำนาญในยามเกษียณได้
  2. เลือกเวลาในการเกษียณได้ด้วยตัวเอง : หลายคนอยากเกษียณอายุเร็ว เนื่องจากจะได้มีเวลาไปทำในสิ่งที่ตัวเองชอบ แต่หลายคนก็อยากจะเกษียณช้าเพราะมีความสุขกับการทำงานที่ตัวเองรัก บางคนอาจคิดถึงแผนเกษียณได้เร็ว แต่อีกหลายคนก็วางแผนกันเมื่อเวลาผ่านไปจนใกล้เกษียณ ผลิตภัณฑ์ iWish จึงมีทางเลือกในการเกษียณให้ในช่วงเวลาหลายอายุได้แก่ 55 ปี 60 ปี 65 ปี ต้องการเกษียณเมื่อไร คุณสามารถเลือกได้ด้วยตัวเองเลย
  3. เงินบำนาญปรับขึ้นตามเวลา : วัยเกษียณ คือ ช่วงเวลาที่เราไม่สามารถทำงานเพื่อหาเงินมาก ๆ ได้อีกแล้ว แถมในแต่ละวัน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในชีวิตก็แพงขึ้นเรื่อย ๆ ตามภาวะเงินเฟ้อ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เราต้องใช้ในการดูแลตัวเอง การได้บำนาญในอัตราเดียวกันตั้งแต่อายุ 60 ปีจนถึง 80-90 ปี อาจทำให้หลาย ๆ คนลำบากขึ้น ผลิตภัณฑ์นี้จึงมีความแตกต่างกับที่อื่น ซึ่งในแต่ละช่วงเวลาของชีวิตจะมีการมอบผลประโยชน์ที่มากขึ้นให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายของแต่ละช่วงอายุ
  4. คุ้มครองชีวิตและการเงินไปพร้อม ๆ กัน : สิ่งสำคัญนอกเหนือจากเงินออมและเงินบำนาญที่เราจะนำไปใช้จ่ายในยามเกษียณแล้ว ในวัยที่เราอายุมากขึ้น ก็มีโอกาสจะต้องใช้เงินในการรักษาพยาบาลมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเหตุฉุกเฉินต้องเข้ารักษาตัวในห้อง ICU หรือต้องเข้ารับการผ่าตัดและใช้เงินชดเชยไปในเรื่องค่ารักษาพยาบาล ซึ่งผลิตภัณฑ์นี้ได้รวมความคุ้มครองดังกล่าวเอาไว้ให้เราด้วยเช่นกัน

หากเรามีความเข้าใจในเรื่องของการวางแผนเกษียณและเริ่มวางแผนตั้งแต่วันนี้ ด้วยการตรวจสอบความต้องการของตัวเอง มองหาเบี้ยประกันและผลประโยชน์ที่จะได้รับทั้งในแง่ของเงินบำนาญและความคุ้มครองต่าง ๆ เป็นอย่างดี เราจะวางแผนเกษียณได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีชีวิตในบั้นปลายชีวิตอย่างมีความสุขได้

ที่มา : Shopsmart Finance