การออมเงินเป็นการเก็บเงินเพื่อให้เกิดความมั่นคงในชีวิต เพื่อไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน นอกจากนี้ ยังสามารถเก็บไว้ใช้ในยามเกษียณอายุอีกด้วย เนื่องจากในช่วงบั้นปลายชีวิต คนสูงอายุมักไม่มีรายได้เหมือนคนวัยทำงาน แต่ยังมีค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันที่ต้องใช้ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น การออมเงินจึงเป็นเรื่องสำคัญในชีวิตที่ทุกคนต้องตระหนัก และทำให้เป็นนิสัยติดตัว เพื่อประโยชน์แก่ครอบครัวและตัวของเรา

การออมเงินทำได้หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับความถนัด ความชอบ และความชำนาญของแต่ละบุคคล นอกจากนี้ การออมเงินแต่ละรูปแบบมีระดับความเสี่ยง และผลตอบแทนที่ต่างกัน สำหรับคนที่ไม่ชอบออมเงินในรูปแบบที่มีความเสี่ยงสูง ผลตอบแทนที่ได้รับก็ย่อมไม่สูงตาม ส่วนการออมเงินที่มีความเสี่ยงสูง ผลตอบแทนที่ได้รับก็สูงขึ้นตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าเราจะเลือกรูปแบบการลงทุน หรือการเก็บออมแบบใด เราควรศึกษาหาความรู้ ทำความเข้าใจให้ถูกต้องเสียก่อน เพื่อให้เราเก็บออม หรือลงทุนได้อย่างมีความสุขตามสไตล์ที่เราชอบหรือแบบที่เราถนัด

สำหรับคนที่ชอบการออมเงินแบบที่มีความเสี่ยงต่ำ สามารถเลือกได้หลายรูปแบบ รูปแบบที่เป็นที่นิยมและช่วยสร้างวินัยในการเก็บเงินออมได้ดี คือ การฝากเงินไว้กับธนาคารในรูปแบบของการฝากประจำทุกเดือน อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับจากธนาคารอยู่ที่ประมาณ 1.7 – 3.4% ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ฝาก นอกจากนี้ แต่ละธนาคารมีข้อเสนอในเรื่องอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกัน ดังนั้น ก่อนเปิดบัญชีเงินฝากประจำ เราสามารถศึกษาหาข้อมูลในเรื่องอัตราดอกเบี้ยของแต่ละธนาคารก่อน จากนั้นจึงนำมาเปรียบเทียบเพื่อเลือกข้อเสนออย่างเหมาะสมตามที่เราต้องการ

นอกจากการวางแผนการออมด้วยการฝากเงินในธนาคารแล้ว ลองคิดดูว่าหากการออมเงินของเรานั้นช่วยประหยัดภาษีได้ด้วย นั่นจะทำให้เราได้รับประโยชน์ถึง 2 ต่อด้วยกัน กล่าวคือ เราจะได้รับผลตอบแทนจากการออม รวมทั้งนำเงินออมในแต่ละปีไปหักเป็นค่าลดหย่อนภาษีที่ต้องเสียในแต่ละปีได้อีกด้วย

การวางแผนการเงินควบคู่ไปกับการจัดการภาษีเงินได้ที่ดูง่าย ลงตัว และมีความเสี่ยงไม่มากนัก มี 2 ช่องทางที่น่าสนใจ ได้แก่ การออมผ่านกองทุน LTF และการออมผ่านกองทุน RMF มาดูกันว่า มีข้อดีอย่างไรกันบ้าง

  • กองทุน LTF กองทุน LTF เป็นกองทุนรวมหุ้นระยะยาว กองทุนจะนำเงินจากนักลงทุนไปเลือกลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ตามนโยบายที่แตกต่างกันไป ซึ่งมีทั้งแบบมีเงินปันผลและไม่มีเงินปันผล สำหรับเงื่อนไขในการลดหย่อนภาษีคือ เราจะต้องลงทุนไม่ต่ำกว่า 7 ปีปฏิทิน ห้ามขายหน่วยลงทุนก่อน ซึ่งถือเป็นการบังคับให้เงินออมเราต้องอยู่อย่างน้อย 7 ปีปฏิทิน ซึ่งถือเป็นระยะเวลาที่ยาวพอที่จะช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์ได้ นอกจากนั้น เงินที่ประหยัดภาษีได้ยังทำให้ต้นทุนในการออมของเราต่ำลงกว่าการนำเงินไปออมในรูปแบบอื่นอีกด้วย
  • กองทุน RMF กองทุน RMF เป็นกองทุนรวมเพื่อการเกษียณที่ได้รับการออกแบบมาสำหรับการออมเพื่อการเกษียณอย่างแท้จริง จากเงื่อนไขในการออมที่จะต้องทำอย่างต่อเนื่องไปจนถึงอายุ 55 ปี และต้องออมไม่น้อยกว่า 5 ปี จึงจะขายหน่วยลงทุนได้ ทำให้การออมแบบนี้เป็นการออมในระยะยาว ซึ่งเราสามารถขายหน่วยลงทุนได้เมื่ออายุถึง และมีการออมตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น เช่นเดียวกับ LTF การออมผ่านกองทุน RMF ทำให้ต้นทุนในการออมเงินของเรานั้นต่ำกว่าการออมเงินในรูปแบบอื่น ๆ เนื่องจากเราสามารถนำเงินที่ซื้อหน่วยลงทุนในแต่ละปีมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้ได้ด้วยนั่นเอง

ยกตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจได้ง่าย สมมติว่าเราซื้อกองทุน LTF หรือ RMF ในปีนี้เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท และเงิน 50,000 บาทนี้สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้เต็มจำนวน สมมติว่าอัตราภาษีที่เราจ่ายสูงสุดอยู่ที่ 20% ก็เท่ากับว่าเราประหยัดภาษีไปได้ถึง 10,000 บาทเลยทีเดียว จึงเท่ากับว่าเราซื้อหน่วยลงทุนไปเป็นเงินแค่เพียง 50,000 – 10,000 = 40,000 บาท เท่านั้นเอง แต่หากเรานำเงิน 50,000 บาทไปฝากธนาคารหรือซื้อตราสารหนี้ ต้นทุนการออมของเรา คือ 50,000 บาท เห็นภาพกันหรือไม่ว่า การออมผ่าน LTF และ RMF นั้น เป็นการวางแผนจัดการเรื่องเงินและภาษีไปพร้อม ๆ กันได้อย่างไร

ที่มา : Shopsmart Finance

ผลิตภัณฑ์ที่คุณอาจสนใจ

ประกันตลอดชีพ | iProtectS

คุ้มค่า ซื้อครั้งเดียว จ่าย 10 ปี คุ้มครองทั้งชีวิต ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ

ประกันออมทรัพย์ | iGen

ปีนี้ ลดภาษีด้วยประกันชีวิต และยังได้ออมด้วย กับ iGen ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ

ประกันคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุ | iFine

นอกจากคุ้มครองชีวิตแล้วยังคุ้มครองอุบัติเหตุ เพราะเรื่องไม่คาดคิดอาจะเกิดขึ้นได้ ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ