มนุษย์เราเมื่อถึงวัยหนึ่งย่อมต้องมีคู่ครอง มีลูก และสร้างครอบครัว และมีความสุขกับครอบครัวที่ตนรัก ดังนั้น การวางแผนครอบครัวเกี่ยวกับการเงินนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะเมินเฉยไม่ได้ เพราะหากมีการวางแผนผิดพลาดหรือมิได้วางแผนไว้ล่วงหน้า อาจส่งผลให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมามากมาย มาดูเคล็ดลับง่าย ๆ 7 ขั้นตอน ดังนี้

insurance

หลักการวางแผนการเงินในวัยสร้างครอบครัว 7 ขั้นตอน

 1. เปิดใจพูดคุยเรื่องการเงิน
 2. ทำบัญชีรายรับรายจ่ายของครอบครัว
 3. แบ่งหน้าที่รับผิดชอบการใช้จ่ายอย่างชัดเจน
 4. สำรองเงินส่วนกลางเผื่อฉุกเฉินหรือกรณีพิเศษ
 5. วางแผนสร้างฐานะ
 6. ทำประกันความเสี่ยงต่าง ๆ
 7. วางแผนเกษียณเสียแต่เนิ่น ๆ

เชื่อว่าทุกครอบครัวคงใช้หลักการในการวางแผนการเงินเช่นนี้ แต่มีสิ่งหนึ่งที่หลาย ๆ ครอบครัวมักคิดว่าไม่สำคัญและเลือกที่จะทำเป็นสิ่งสุดท้าย นั่นคือ การทำประกันความเสี่ยง หลายคนมักมีความเชื่อที่ว่า การทำประกันความเสี่ยง คือ “การทำทิ้งไว้” ซึ่งก่อให้เกิดความเข้าใจผิดว่าการทำประกันนั้นไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อะไร ดังนั้นวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงการวางแผนรับมือกับความเสี่ยงในวัยสร้างครอบครัวกัน

insurance_2การทำประกันและการจัดการกับความเสี่ยงนั้นสามารถป้องกันความเสียหายจากสิ่งที่ไม่คาดคิดได้ เพราะในช่วงสร้างครอบครัวนั้น เรามีเรื่องให้ทำหรือต้องจัดการมากมาย อาจทำให้เราดูแลเรื่องต่าง ๆ ในชีวิตไม่ทั่วถึง และเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน การทำประกันอาจช่วยลดความเสียหายจากกรณีนั้น ๆ ได้เป็นอย่างมาก

ประกันในวัยสร้างครอบครัวที่ควรคำนึงถึง ได้แก่

 • ประกันชีวิต เหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้ทุกขณะ ยิ่งหากคุณเป็นเสาหลักในการหารายได้แล้ว ควรทำประกันชีวิตแบบตลอดชีพ (Whole Life Insurance) เพื่อมรดกแก่บุคคลที่เรารักและลูกหลาน อีกทั้งยังเป็นเงินทุนให้ผู้อยู่เบื้องหลังอีกด้วย ซึ่งประกันนี้ บริษัทประกันจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์ในกรณีผู้เอาประกันเสียชีวิต
 • ประกันสุขภาพ แน่นอนในวัยสร้างครอบครัว การทำงานหารายได้เป็นเรื่องสำคัญ จนบางทีเราลืมมองเรื่องสุขภาพ อาจมีความเจ็บป่วยต่าง ๆ เกิดขึ้น ซึ่งหากเราทำงานบริษัทก็อาจมีสวัสดิการตรงนี้ไว้รองรับ แต่หากเราทำธุรกิจส่วนตัวแล้วล่ะก็ เราควรมองหาประกันสุขภาพเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับกรณีที่ต้องเข้ารับการรักษา ยิ่งปัจจุบันค่าใช้จ่ายในการรักษานั้นสูงขึ้นอย่างมาก การทำประกันชนิดนี้จึงช่วยลดความเสี่ยงจากการสูญเสียค่าใช้จ่ายได้มากเลยทีเดียว
 • ประกันทรัพย์สิน เมื่อเราทำงานเก็บเงินไประยะหนึ่ง เชื่อว่าทุกครอบครัวต้องการมีบ้านและรถ ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำรงชีวิตในปัจจุบัน ซึ่งการซื้อบ้าน ซื้อรถนั้น ย่อมมีความเสี่ยงมากมายตามมา เนื่องจากทรัพย์สินเหล่านี้มีราคาสูง หากเกิดความเสียหาย ก็ย่อมมีค่าใช้จ่ายที่สูงตามมาด้วย ประกันที่ควรมองหาไว้คือ ประกันอัคคีภัยบ้าน (Home Protect) ที่ช่วยให้วางใจได้ในกรณีเกิดความเสียหายแก่บ้าน แนะนำว่าควรเลือกแบบที่ให้ความคุ้มครองทั้งกรณีไฟไหม้ ฟ้าผ่า การโจรกรรม ภัยระเบิด ภัยจากการถูกรถชน รวมถึงภัยน้ำท่วม ประกันหนี้สิน (Credit Protection) เป็นประกันที่ให้ผลประโยชน์ครอบคลุมจำนวนหนี้สินในกรณีผู้เอาประกันเสียชีวิต เงินที่จะนำมาชำระคืนหนี้สินบ้าน ช่วยให้ไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวผู้อยู่เบื้องหลัง ประกันรถยนต์ (Car Protect) เป็นประกันที่ดูแลเรื่องรถยนต์ อุบัติเหตุต่าง ๆ สามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมของครอบครัว
 • ประกันการศึกษา  หลายครอบครัววางแผนมีบุตรและสิ่งสำคัญที่สุดนั้น คือ การศึกษา การทำประกันเพื่อการศึกษา (Education Insurance) จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยดูแลอนาคตทางการศึกษาของบุตร ซึ่งประกันชนิดนี้จะจ่ายเงินคืนตามช่วงอายุของบุตรเพื่อเป็นค่าเล่าเรียนในแต่ละช่วงอายุ ความพิเศษของประกันชนิดนี้ คือ หากเกิดเหตุไม่คาดฝันแก่ผู้ปกครอง กรมธรรม์จะยังมีผลบังคับต่อไป และบุตรหรือผู้เอาประกันภัยไม่ต้องชำระเบี้ยประกันภัยอีก
 • ประกันชีวิตแบบบำนาญ เมื่อเราทำประกันครอบคลุมทุกอย่างไว้แล้ว และใช้ชีวิตจนถึงวัยที่หมดห่วงเรื่องบุตรแล้วนั้น ก็ถึงเวลาที่ต้องวางแผนชีวิตหลังเกษียณด้วยการทำประกันชีวิตแบบบำนาญ (Annuities Insurance) ซึ่งเป็นประกันที่จ่ายเงินให้แก่ผู้เอาประกันเป็นรายงวด ตั้งแต่อายุ 55 หรือ 60 ปี (แล้วแต่กรมธรรม์) ไปจนถึงอายุ 85 ปี โดยประกันรูปแบบนี้จัดว่าเป็นการออมเงินเพื่อการเกษียณที่ควรทำอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะได้รับความคุ้มครองชีวิตแล้ว ยังได้รับเงินในจำนวนที่แน่นอนและสามารถวางแผนใช้ได้อย่างเหมาะสมอีกด้วย

การวางแผนสร้างครอบครัวเป็นเรื่องสำคัญ เพราะความเสี่ยงมีอยู่รอบกาย การจัดการกับความเสี่ยงจึงช่วยทำให้คนวัยสร้างครอบครัวทั้งหลายหมดกังวลและสามารถจัดการกับชีวิตครอบครัวได้อย่างหมาะสม

ที่มา : Shopsmart Finance

ผลิตภัณฑ์ที่คุณอาจสนใจ

ประกันตลอดชีพ | iProtectS

คุ้มค่า ซื้อครั้งเดียว จ่าย 10 ปี คุ้มครองทั้งชีวิต ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ

ประกันออมทรัพย์ | iGen

ปีนี้ ลดภาษีด้วยประกันชีวิต และยังได้ออมด้วย กับ iGen ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ

ประกันคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุ | iFine

นอกจากคุ้มครองชีวิตแล้วยังคุ้มครองอุบัติเหตุ เพราะเรื่องไม่คาดคิดอาจะเกิดขึ้นได้ ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ