ถึงวันนี้ แน่นอนว่าทุกคนรู้ดีแล้วว่า สิ่งที่ทำให้การซื้อประกันชีวิตแตกต่างจากการออมเงินด้วยการฝากเงินในธนาคาร หรือการลงทุนในแบบอื่น ๆ คือ การเป็นหลักประกันสร้างความมั่นคงให้แก่ชีวิต ซึ่งไม่มีรูปแบบของการออมหรือการลงทุนอื่น ๆ ที่จะมีเป้าหมายเหมือนกับการซื้อประกันชีวิตในข้อนี้

เมื่อพูดถึงหลักประกันสร้างความมั่นคงและความอุ่นใจให้แก่ชีวิต เรากำลังพูดถึงเรื่องของการเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน ซึ่งประกันชีวิตนี้เองที่จะช่วยบรรเทาและเยียวยาครอบครัวจากการสูญเสียด้วยการจ่ายเงินชดเชยตามวงเงินคุ้มครองที่มีการซื้อประกันชีวิตเอาไว้

ข้าราชการเป็นอาชีพที่คนส่วนใหญ่มองว่ามีความมั่นคงมากที่สุด ทั้งจากระยะเวลาในการว่าจ้างซึ่งมักจะอยู่ยาวไปจนถึงเกษียณอายุ นอกจากนี้ อาชีพข้าราชการยังถือเป็นอาชีพที่มีความมั่นคงเนื่องจากข้าราชการทั้งหลายได้รับสวัสดิการจากรัฐที่มากกว่าอาชีพอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการในการรักษาพยาบาล สวัสดิการค่าเล่าเรียนลูก บำเหน็จบำนาญหลังเกษียณ ฯลฯ เงินเดือนข้าราชการที่แม้ดูจะไม่เยอะ แต่เมื่อรวมด้วยสวัสดิการต่าง ๆ ที่ได้รับแล้ว นับว่าคุ้มเกินคุ้มเชียวล่ะ

ด้วยเหตุผลเรื่องความมั่นคงในอาชีพข้าราชการดังที่กล่าวมา ทำให้หลายคนเข้าใจว่า เป็นข้าราชการแล้ว ไม่จำเป็นที่จะต้องทำประกันชีวิตอีก เพราะต่างก็ได้รับสวัสดิการจากภาครัฐอย่างเต็มที่อยู่แล้ว ทั้งที่ในความจริงแล้ว ความเข้าใจนี้ถือว่าไม่ถูกต้องทั้งหมด ถึงแม้จะเป็นข้าราชการ ก็ควรคิดเรื่องประกันชีวิตเอาไว้เช่นเดียวกับอาชีพอื่น ๆ ซึ่งเหตุผลคืออะไรนั้น ลองมาดูกันเถอะ

  • ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองชีวิต ความไม่แน่นอน อุบัติเหตุ ความสูญเสีย รวมไปจนถึงการเสียชีวิตนั้น เป็นเหตุการณ์ที่ไม่เข้าใครออกใคร ไม่ว่าอาชีพไหน ๆ ก็ล้วนแล้วแต่มีความเสี่ยงทั้งสิ้น ดังนั้น ข้าราชการก็ควรคิดถึงเรื่องการทำประกันชีวิตไว้เพื่อครอบครัวและคนข้างหลังเช่นเดียวกัน
  • ประกันชีวิตเพื่อลดหย่อนภาษี เงินเดือนของข้าราชการก็ต้องเสียภาษีเงินได้เช่นเดียวกันกับเงินเดือนของอาชีพอื่น ๆ ดังนั้น หากว่าข้าราชการต้องการประหยัดภาษี ก็สามารถเลือกซื้อประกันชีวิตซึ่งถือเป็นการออมเงินในระยะยาวควบคู่ไปกับการประหยัดภาษีได้เช่นเดียวกัน
  • ประกันสุขภาพพ่วงประกันชีวิต หลายคนคิดว่า ข้าราชการก็มีสวัสดิการในการรักษาพยาบาลฟรีอยู่แล้ว จะต้องทำประกันสุขภาพเพิ่มเติมไปเพื่ออะไร ข้อนี้หากลองถามคนเป็นข้าราชการดู จะได้คำตอบว่าสวัสดิการที่ได้รับนั้นเป็นการเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น ข้าราชการหลายคนก็ต้องการการบริการในเรื่องของการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพดีกว่า รวดเร็วกว่า ไม่ต้องรอนาน แอดมิดห้องพิเศษ จากโรงพยาบาลเอกชนเช่นเดียวกัน ซึ่งแน่นอนว่าการเลือกซื้อประกันสุขภาพเพิ่มเติมก็ย่อมเป็นทางเลือกที่ดีกว่า นอกจากนั้น สวัสดิการการรักษาพยาบาลที่ได้รับจากภาครัฐก็ยังไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการรักษาเมื่อเจ็บป่วยจริง ทำให้ข้าราชการต้องจ่ายเพิ่มเติมเอง เช่น ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมพิเศษต่าง ๆ ดังนั้น การซื้อประกันสุขภาพเพิ่มเติมจึงช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายจริงจากการรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นได้
  • ประกันแบบบำนาญ พออ่านถึงหัวข้อนี้ หลายคนคงสงสัยว่า เป็นข้าราชการเมื่อเกษียณก็มีบำเหน็จบำนาญจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการรองรับอยู่แล้ว ทำไมจะต้องทำประกันแบบบำนาญอีก ข้าราชการทุกคนต่างรู้ดีว่าเงินบำเหน็จหรือบำนาญที่ได้หลังเกษียณนั้นเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตหรือไม่ สำหรับบางคนอาจเพียงพอ แต่คุณภาพชีวิตอาจไม่ดีพอตามที่เราต้องการ หากข้าราชการอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีหลังเกษียณ มีเงินใช้ที่มากพอและได้ท่องเที่ยวในบางโอกาส ก็สมควรที่จะต้องคิดถึงเรื่องของการวางแผนหลังเกษียณด้วยการออมเงินด้วยการเลือกซื้อประกันแบบบำนาญ ซึ่งจะได้ประโยชน์ถึง 3 ต่อ คือ ประกันชีวิต ออมเงินบำนาญ และประหยัดภาษี

ข้าราชการยุคใหม่จะหวังพึ่งเพียงสิทธิประโยชน์จากสวัสดิการที่ได้รับจากภาครัฐเท่านั้นคงจะไม่เพียงพอเสียแล้วล่ะ ยิ่งปัจจุบัน เราทราบดีว่าเงินสวัสดิการข้าราชการในแต่ละปีที่ภาครัฐต้องแบกรับภาระไว้นั้นเป็นเงินจำนวนมหาศาล ทำให้ข้าราชการอย่างเรานิ่งนอนใจไม่ได้เลยว่า ในอนาคต สวัสดิการต่าง ๆ เหล่านี้ย่อมมีโอกาสเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่อย่างไร ดังนั้น เราจึงควรคำนึงถึงประโยชน์ของตัวเราและครอบครัวตั้งแต่เนิ่น ๆ

ที่มา : Shopsmart Finance

ผลิตภัณฑ์ที่คุณอาจสนใจ

ประกันตลอดชีพ | iProtectS

คุ้มค่า ซื้อครั้งเดียว จ่าย 10 ปี คุ้มครองทั้งชีวิต ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ

ประกันออมทรัพย์ | iGen

ปีนี้ ลดภาษีด้วยประกันชีวิต และยังได้ออมด้วย กับ iGen ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ

ประกันคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุ | iFine

นอกจากคุ้มครองชีวิตแล้วยังคุ้มครองอุบัติเหตุ เพราะเรื่องไม่คาดคิดอาจะเกิดขึ้นได้ ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ