“เป้าหมายในชีวิตคุณคืออะไร” เป็นคำถามที่เราคุ้นเคยกันดี แต่บางทีเราก็ไม่สามารถตอบมันได้อย่างชัดเจน บางคนกล่าวว่า ขอให้ชีวิตมีกินมีใช้ไปเรื่อย ๆ ก็พอ บ้างก็กล่าวว่า มีเป้าหมายมากมาย แต่เป้าหมายเหล่านั้นก็ยังไม่ชัดเจนและยากแก่การจัดการ วันนี้ เราลองมาจัดระเบียบเป้าหมายและความคิดของตัวเองกันเถอะ

การตั้งเป้าหมายชีวิต

ให้ลองคิดแบบที่ใจอยากเป็นและอยากมี (ยกเว้นเรื่องราวกำลังภายในและเวทมนต์) ให้ระบุ “ช่วงเวลา” สำหรับเป้าหมายนั้นให้ชัดเจน

เรียนต่อปริญญาโทในประเทศ 2562 (อายุ 30 ปี)
ดาวน์คอนโดหรือบ้านหลังแรก 2567 (อายุ 35 ปี)
ดูแลพ่อแม่ (รับผิดชอบรายจ่ายทั้งหมดของท่าน) 2567 (อายุ 35 ปี)
แต่งงาน 2567 (อายุ 35 ปี)
มีธุรกิจเป็นของตัวเอง 2572 (อายุ 40 ปี)
เกษียณ หรือ มีอิสระภาพทางการเงิน 2582 (อายุ 50 ปี)

หากใครยังไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนเช่นข้างต้น แต่เป้าหมายของคุณคือการมีความสุขในทุกช่วงชีวิต เป้าหมายที่คุณควรจะมีอย่างน้อยที่สุด คือ “การมีเงินใช้ในยามเกษียณ หรือ มีอิสรภาพทางการเงิน

การตั้งเป้าหมายทางการเงิน

เป็นการนำเป้าหมายชีวิต (Life Goal) ซึ่งแต่ละคนจะมี สถานะ (Life Stage), ไลฟ์สไตล์ (Life Style) และกิจกรรมต่าง ๆ (Life Event) แตกต่างกันออกไป มาตีมูลค่าเป็นตัวเงินบนพื้นฐานของความรู้และสภาพแวดล้อมที่สามารถมากระทบตัวเราในอนาคต พร้อมทั้งเรียงลำดับความสำคัญให้ชัดเจนดีกว่า

เป้าหมาย ระบุเวลา ความสำคัญ จำนวนเงิน

หมายเหตุ

เรียนต่อปริญญาโทในประเทศ 2562

(อายุ 30 ปี)

#1 สูง 200,000 ขณะนี้โสด ไม่ต้องแบ่งเวลาให้ใคร สามารถทำงานไปพร้อมกับการเรียนได้
ดาวน์คอนโดหรือบ้านหลังแรก 2567 (อายุ 35 ปี) #6 กลาง 3 – 6 ล้าน ตามสถานะตนเองในเวลานั้นไม่รีบร้อน
ดูแลพ่อแม่ (รับผิดชอบรายจ่ายทั้งหมดของท่าน) 2567

(อายุ 35 ปี)

#2 สูง 25,000/เดือน ปี 2567 ท่านอายุ 60 ปี ชอบอยู่แต่บ้าน ห้ามยืดระยะเวลาออกไปเด็ดขาด
แต่งงาน 2567

(อายุ 35 ปี)

#5 กลาง 1,000,000 ขอเป็นงานสบาย ๆ จัดในร้านอาหาร และอาจปรับเปลี่ยนได้ เพราะปัจจุบันยังไม่มีแฟน
ธุรกิจเป็นของตัวเอง 2572

(อายุ 40 ปี)

#3 กลาง

 

1 – 3 ล้าน กิจการเล็ก ๆ ไม่จำเป็นต้องอยู่ในเมือง
เกษียณ หรือ มีอิสรภาพทางการเงิน 2582

(อายุ 50 ปี)

#4 กลาง 30,000/เดือน เป็นคนสบาย ๆ เข้าสังคมบ้าง ดังนั้นอัตราเงินเฟ้ออยู่ประมาณ 3-4% ตามค่าเฉลี่ย

การวางแผนให้บรรลุเป้าหมาย

ก่อนอื่นเราต้องสำรวจสถานะการเงินของตัวเราก่อนด้วยการใช้งบดุล และ งบกระแสเงินสด จากนั้นมาวางแผนทางเดินของแต่ละเป้าหมายด้วย “ระยะเวลา” และอัตราผลตอบแทน

งบดุล (Balance Sheet)

สินทรัพย์ = 1,400,000 บาท

 • สินทรัพย์สภาพคล่อง               500,000
 • สินทรัพย์เพื่อการลงทุน             800,000
 • สินทรัพย์ส่วนตัว                     100,000

หนี้สิน = 20,000 บาท

 • หนี้สินระยะสั้น          20,000 (iPhone)
 • หนี้สินระยะยาว                   0

ความมั่งคั่งสุทธิ = สินทรัพย์ – หนี้สิน

1,400,000 – 20,000 = 1,200,000

งบกระแสเงินสด (Cash Flow)

รายรับ = 51,667 บาท

 • เงินเดือน                       50,000
 • ปันผล (20,000/12)       1,667

รายจ่าย = 30,000 บาท

 • รายจ่ายคงที่               2,000
 • รายจ่ายผันแปร          28,000
เงินออมและลงทุน = 21,667บาท

การจัดการกับเป้าหมาย

เป้าหมาย ระบุเวลา จำนวนเงิน เตรียมเงิน

หมายเหตุ

#1 เรียนต่อปริญญาโทในประเทศ 2 ปี 200,000 200,000 กันเงินสด 200,000 บาท ให้ไปอยู่ในสินทรัพย์ความเสี่ยงต่ำ และห้ามใช้ในจุดประสงค์อื่น
#2 ดูแลพ่อแม่ (รับผิดชอบรายจ่ายทั้งหมดของท่าน) 7 ปี 25,000/เดือน 25,000/เดือน คำนวณเป็นค่าใช้จ่ายตอนอายุ 35 ปี ดังนั้นหากมีรายได้ 51,667 เท่าเดิม จะไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายส่วนนี้ ควรมีรายได้อย่างน้อย 60,000 บาท/เดือน
#3 ธุรกิจเป็นของตัวเอง 12 ปี 1 – 3 ล้าน

เก็บวันนี้

5,000/เดือน

15,000/เดือน

หากเริ่มเก็บตั้งแต่วันนี้ในกองทุนรวมที่มีผลตอบแทนเฉลี่ย 6% ต่อปี เดือนละ 5,000 บาท จะมีเงินสำหรับลงทุน 1 ล้านบาทในอีก 12 ปีข้างหน้า
#4 เกษียณ หรือ มีอิสระภาพทางการเงิน 22 ปี 30,000/เดือน 9,700/เดือน หากไม่คิดอัตราเงินเฟ้อ และคาดว่าจะมีอายุยืนถึง 80 ปี แสดงว่าต้องมีเงินพร้อมใช้ตอนอายุ 50 ปี = 10.8 ล้านบาท

หากให้สินทรัพย์เพื่อการลงทุน 8 ล้านเป็นเงินเพื่อเกษียณ และเก็บตั้งแต่วันนี้ด้วยผลตอบแทน 8% ต่อปี

 #5 แต่งงาน 7 ปี 1,000,000

10,000/เดือน

ผลตอบแทน

6%

ต้องมีรายได้มากกว่าปัจจุบัน จึงสามารถทำให้เป้าหมายนี้เป็นไปได้
#6 ดาวน์คอนโดหรือบ้านหลังแรก 7 ปี 3 – 6 ล้าน

10,000/เดือน

ผลตอบแทน

6%

ดาวน์ก่อน 1 ล้านบาท ต้องมีรายได้มากกว่าปัจจุบัน จึงสามารถทำให้เป้าหมายนี้เป็นไปได้

เมื่อเราทราบแล้วว่า แต่ละเป้าหมายต้องเริ่มเตรียมเงินเท่าไร นั่นทำให้เรารู้ว่ารายได้ที่เรามีปัจจุบันเพียงพอหรือไม่เพียงพอต่อเป้าหมายของเรา วิธีการทำให้เราบรรลุเป้าหมายคือ

 1. เพิ่มรายได้
 2. ลดรายจ่ายเพิ่มเงินออม
 3. ลดเป้าหมาย
 4. ขยายระยะเวลากำหนดการของเป้าหมายออกไป

ทบทวนสถานะการเงินและแผนการเงินประจำปี

เมื่อเรามีแผนที่ชัดเจนแล้ว เรายังจำเป็นต้องตรวจสอบสถานะทางการเงินและแผนการเงินของเรา เพราะเป้าหมายอาจมีการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ หรือ อัตราผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์ทางการเงินของเราอาจไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง

เป้าหมายที่ชัด รู้กำหนดระยะเวลา เลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้เหมาะสม และสิ่งสุดท้ายที่สำคัญที่สุดคือ การมีวินัย ในการออมเงินอย่างต่อเนื่อง จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายในชีวิตของคุณ

ที่มา : Shopsmart Finance

ผลิตภัณฑ์ที่คุณอาจสนใจ

ประกันตลอดชีพ | iProtectS

คุ้มค่า ซื้อครั้งเดียว จ่าย 10 ปี คุ้มครองทั้งชีวิต ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ

ประกันออมทรัพย์ | iGen

ปีนี้ ลดภาษีด้วยประกันชีวิต และยังได้ออมด้วย กับ iGen ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ

ประกันคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุ | iFine

นอกจากคุ้มครองชีวิตแล้วยังคุ้มครองอุบัติเหตุ เพราะเรื่องไม่คาดคิดอาจะเกิดขึ้นได้ ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ