เคยได้ยินคนพูดเรื่องการแต่งงานและการมีครอบครัวไว้ว่า ชีวิตจริงไม่ได้สวยงามเหมือนตอนจบในนิทาน แต่ชีวิตหลังจากนั้นหมายความถึงความรับผิดชอบและหน้าที่ต่อครอบครัวที่จะตามมาอีกมากมาย ซึ่งเป็นเรื่องจริงที่สุด ในขณะที่เรายังโสด เราก็รับผิดชอบแต่เรื่องของตัวเองเท่านั้น แต่เมื่อเรามีครอบครัวและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีลูก ความรับผิดชอบของเราต่ออีกชีวิตหรือมากกว่านั้นจะเพิ่มขึ้นทันที

สำหรับคนที่ยังไม่แต่งงานและยังไม่มีครอบครัว หากมีเหตุการณ์อะไรที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้น ผลกระทบที่เกิดขึ้นย่อมไม่มากเท่ากับคนที่มีครอบครัวที่ต้องรับผิดชอบอยู่ข้างหลัง ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงก็ตาม หากขาดคนใดคนหนึ่งไป ย่อมส่งผลกระทบใหญ่หลวงต่อครอบครัวอย่างแน่นอน

คนส่วนใหญ่เมื่อมีครอบครัวแล้วก็มักจะทำงานอย่างหนักเพื่อให้มีรายได้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังต้องเก็บออมเงินส่วนหนึ่งไว้ใช้ในยามฉุกเฉินสำหรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุบัติเหตุ สุขภาพ หรือเหตุการณ์รุนแรงถึงขั้นสูญเสียชีวิต อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการเก็บออมเงินส่วนหนึ่งไว้สำหรับเป็นเงินฉุกเฉินจะเป็นสิ่งที่ดีและควรทำ แต่หากความคิดของการอยากรับผิดชอบครอบครัวเกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วล่ะก็ ประกันชีวิตเป็นสิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงเป็นอันดับแรก เพราะนั่นจะทำให้เราวางแผนเรื่องความคุ้มครองต่อเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันได้ดีกว่านั่นเอง

การทำประกันชีวิตเป็นการจ่ายเงินเพื่อซื้อความคุ้มครองหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันหรือเกิดการสูญเสีย บริษัทประกันจะจ่ายเงินชดเชยให้แก่ครอบครัวตามวงเงินที่เอาประกัน เงินค่าเบี้ยประกันที่จ่ายเป็นการซื้อหลักประกันความคุ้มครอง ช่วยสร้างความมั่นคงและอุ่นใจให้แก่คนในครอบครัวได้

iprotect-s

ยกตัวอย่างหากคุณพ่อผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวและเป็นผู้หารายได้แต่มีเหตุให้ต้องเสียชีวิตก่อนวัยอันควร หากไม่ได้ซื้อประกันชีวิตไว้ ครอบครัวย่อมประสบกับความยากลำบาก ลูก ๆ อาจไม่ได้เรียนหนังสือต่อ ผู้เป็นแม่ต้องหางานทำเพื่อหารายได้ อีกทั้งยังต้องเศร้าโศกกับความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่และต้องกังวลกับชีวิตที่ไม่แน่นอนในอนาคต แต่หากหัวหน้าครอบครัวซื้อประกันชีวิตเอาไว้ ครอบครัวก็จะได้รับเงินชดเชยก้อนหนึ่งสำหรับนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในช่วงเวลาหนึ่งเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงของครอบครัวโดยปราศจากความกังวล เงินก้อนนี้อาจนำมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรื่องงานศพ หรือเก็บออมไว้เป็นทุนการศึกษาสำหรับลูก ๆ ก็เป็นได้

รูปแบบของประกันชีวิตที่เหมาะสำหรับการเป็นมรดกให้แก่ลูกหลานมีหลายรูปแบบ ทั้งประกันแบบตลอดชีพหรือประกันแบบออมทรัพย์ ประกันชีวิตแบบตลอดชีพจะมีการจ่ายเงินค่าเบี้ยประกันเป็นระยะเวลาหนึ่ง เช่น 15 ปี หรือ 20 ปี แต่ให้ความคุ้มครองยาวนานไปตลอดชีพ หรืออายุที่กำหนดในสัญญา เช่น 85 ปี หรือ 99 ปี ซึ่งไม่ว่าจะเสียชีวิตก่อนถึงกำหนด หรือสัญญาถึงกำหนดครบแล้วยังไม่เสียชีวิต บริษัทประกันก็จะจ่ายเงินก้อนคืนให้เท่ากับวงเงินที่เอาประกัน

วัตถุประสงค์หลักของประกันแบบตลอดชีพ ผู้เอาประกันไม่ได้ต้องการจะได้เงินชดเชยเมื่อถึงกำหนดครบเวลาตามสัญญาเหมือนกับประกันแบบออมทรัพย์ แต่ต้องการทำประกันเพื่อคุ้มครองชีวิต เป็นหลักประกันความมั่นคง สร้างความอุ่นใจให้กับคนข้างหลังมากกว่า ลักษณะของประกับแบบตลอดชีพจึงมักเป็นการจ่ายเบี้ยแค่เพียงระยะเวลาหนึ่ง แต่ให้ความคุ้มครองยาวไปจนตลอดชีวิตนั่นเอง ส่วนรายละเอียดปลีกย่อยของประกันจะเป็นแบบไหน เช่น จ่ายเบี้ยประกันกี่ปี ให้ความคุ้มครองถึงอายุเท่าไหร่ มีเงินปันผลระหว่างทางหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทประกัน

iProtect S เป็นประกันคุ้มครองตลอดชีพของบริษัท กรุงไทยแอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างมรดกเพื่อเป็นความมั่นคงทางการเงินให้แก่ครอบครัว มีจุดเด่นในเรื่องความคุ้มครองที่สูงกว่า โดยให้ความคุ้มครองสูงถึง 31 เท่า ตั้งแต่วันแรกที่จ่ายเบี้ยประกัน สามารถสร้างมรดกหลักล้านได้ด้วยเบี้ยประกันภัยวันละ 88 บาทเท่านั้น จ่ายเบี้ยประกันสั้นแค่ 10 ปี แต่ให้ความคุ้มครองยาวนานจนถึงอายุ 85 ปี ถ้าเสียชีวิตในระหว่างสัญญา บริษัทจ่ายเงินชดเชยให้เท่ากับ 100% ของวงเงินเอาประกัน หรือจำนวนเบี้ยประกันที่จ่ายสะสม แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า แต่ถ้ามีชีวิตอยู่จนถึงอายุ 85 ปีจะได้รับเงินก้อนคืนตามเงื่อนไขในสัญญา

สำหรับผู้ที่ต้องการซื้อประกันชีวิตเพื่อได้รับความคุ้มครองควบคู่ไปกับการออมเงินด้วย ก็สามารถเลือกซื้อประกันแบบออมทรัพย์ได้ ซึ่งก็จะมีการจ่ายเบี้ยประกันในระยะเวลาหนึ่งเหมือนกับประกันแบบตลอดชีพ แต่ระยะเวลาในการคุ้มครองชีวิตจะไม่นานเท่า เช่น คุ้มครองแค่ 10 ปี หรือ 15 ปีเท่านั้น หากเสียชีวิตในระหว่างสัญญาก็จะได้รับเงินชดเชยตามจำนวนเงินที่เอาประกัน แต่ถ้ามีชีวิตอยู่จนถึงครบกำหนดสัญญาก็จะได้รับเงินก้อนคืนพร้อมผลประโยชน์ ประกันออมทรัพย์มีทั้งแบบที่มีเงินปันผลคืนระหว่างสัญญาและแบบที่ไม่มีเงินปันผลคืนระหว่างสัญญา รอรับเงินก้อนคืนครั้งเดียวเมื่อครบสัญญา

iGen เป็นประกันชีวิตแบบออมทรัพย์ของบริษัท กรุงไทยแอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ที่มีจุดเด่นในเรื่องของระยะเวลาในการออมที่สั้น เพียงแค่ 6 ปีเท่านั้น แต่ให้ความคุ้มครองนานถึง 10 ปี และยังมีเงินปันผลจ่ายคืนประจำปีในอัตรา 2% ของจำนวนเงินเอาประกันตั้งแต่ปีที่ 1-10 อีกด้วย ถ้าเสียชีวิตในระหว่างสัญญาจะได้รับเงินชดเชยตามจำนวนเงินเอาประกัน หรือมูลค่าเวนคืนเงินสด หรือเบี้ยประกันที่จ่ายสะสม แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า แต่หากมีชีวิตอยู่จนถึงครบกำหนดสัญญาจะได้รับเงินก้อนคืน 178% ของจำนวนเงินเอาประกัน รวมผลประโยชน์สูงถึง 198% ของจำนวนเงินเอาประกัน

ทั้ง iProtect S ประกันแบบตลอดชีพและ iGen ประกันแบบออมทรัพย์ เป็นรูปแบบประกันชีวิตที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างความอุ่นใจให้กับคนข้างหลัง โดย iProtect S เน้นเรื่องของการสร้างกองมรดกให้กับลูกหลาน ส่วน iGen เน้นเรื่องการออมเงินในระยะยาวควบคู่ไปกับการได้รับความคุ้มครองชีวิต ค่าเบี้ยของประกันทั้งสองแบบนี้ยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้สูงสุดถึงปีละ 100,000 บาทอีกด้วย

ที่มา : Shopsmart Finance

ผลิตภัณฑ์ที่คุณอาจสนใจ

ประกันตลอดชีพ | iProtectS

คุ้มค่า ซื้อครั้งเดียว จ่าย 10 ปี คุ้มครองทั้งชีวิต ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ

ประกันออมทรัพย์ | iGen

ปีนี้ ลดภาษีด้วยประกันชีวิต และยังได้ออมด้วย กับ iGen ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ

ประกันคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุ | iFine

นอกจากคุ้มครองชีวิตแล้วยังคุ้มครองอุบัติเหตุ เพราะเรื่องไม่คาดคิดอาจะเกิดขึ้นได้ ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ