เทคนิคลงทุนสร้างรายได้งอกเงย ฉบับผู้บริหาร เมื่อคุณเริ่มต้นทำงาน เริ่มรู้จักรับผิดชอบในหน้าที่ของตน และเริ่มเป็นที่ไว้วางใจของบริษัท คุณจะมีโอกาสได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้นในระดับผู้บริหาร และแน่นอนว่าตำแหน่งเหล่านั้นย่อมมาพร้อมกับความรับผิดชอบที่มากขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน เงินเดือนและสวัสดิการก็สูงขึ้นด้วย

การก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บริหาร เป็นสัญญาณบ่งบอกถึงหน้าที่การงานที่มั่นคงและรายได้ที่พุ่งสูงขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน ภาระเรื่องค่าใช้จ่ายในครอบครัวก็มากขึ้นด้วย รายได้ที่ได้รับล้วนแล้วแต่เป็นการออมเพื่อครอบครัวและอนาคตทั้งสิ้น นอกจากอนาคตในการเป็นเจ้าของทรัพย์สินชิ้นใหญ่ เช่น บ้านเดี่ยว หรือรถยนต์คันหรูแล้ว อนาคตทางการศึกษาของลูก ๆ ก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญด้วยเช่นกัน

ดังนั้น แม้ว่าผู้บริหารจะมีรายได้ที่สูงขึ้นและมีการงานที่มั่นคง แต่เนื่องจากภาระค่าใช้จ่ายจำเป็นที่มากขึ้นทำให้ต้องคำนึงถึงเรื่องการสร้างสมดุลระหว่างผลตอบแทนจากการลงทุนและความเสี่ยงอยู่เหมือนกัน ซึ่งผู้บริหารทั้งหลายควรเริ่มวางแผนการเงินสำหรับวัยเกษียณและวางแผนภาษีอย่างเป็นระบบเสียตั้งแต่เนิ่น ๆ

เทคนิคการเลือกลงทุนเพื่อสร้างรายได้ให้งอกเงยสำหรับผู้บริหาร มีดังนี้

  • ลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารหลายคนที่อยู่ในช่วงของการสร้างครอบครัว แน่นอนว่าพวกเขาต้องประสบกับค่าใช้จ่ายจำนวนมหาศาล ซึ่งนั่นทำให้พวกเขาต้องเลือกลงทุนอย่างปลอดภัย อย่างไรก็ตาม พวกเขาไม่ควรหยุดลงทุนในกองทุนหุ้นหรือหุ้นใด ๆ ผู้บริหารทั้งหลายควรเลือกลงทุนในกองทุนหุ้นหรือหุ้นอย่างต่อเนื่อง แต่อาจลดสัดส่วนลงบ้างเพื่อไม่ให้เสี่ยงจนเกินไป ผู้บริหารที่ไม่มีเวลาติดตามการลงทุนของตัวเองมากนักอาจเลือกลงทุนในกองทุนหุ้นที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลแทนเรา
  • กระจายความเสี่ยงในการลงทุน เนื่องจากภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นในการสร้างครอบครัว ทำให้ผู้บริหารไม่ควรเลือกลงทุนโดยมุ่งเน้นเฉพาะแต่ทรัพย์สินที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่มีความเสี่ยงมาก เช่น กองทุนหุ้น หรือหุ้นเท่านั้น แต่ควรเพิ่มสัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงต่อเงินต้นที่น้อยกว่าด้วย เช่น กองทุนตราสารหนี้ หรือจะเลือกลงทุนในกองทุนผสมที่ลงทุนทั้งในตราสารหนี้และตราสารหุ้นในสัดส่วนที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่รับได้ก็ได้เช่นกัน เพื่อเป็นการปกป้องเงินต้นไม่ให้สุ่มเสี่ยงมากเกินไป
  • ลงทุนแบบประหยัดภาษี เนื่องจากการก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารทำให้เงินเดือนและสวัสดิการต่าง ๆ มีเพิ่มมากขึ้น การวางแผนภาษีอย่างเป็นระบบจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ไม่ควรมองข้าม หากไม่วางแผนเรื่องภาษีให้ดี ในปีหนึ่ง ๆ ภาษีเงินได้ที่เราต้องเสียนั้นอาจมีจำนวนมากขึ้นกว่าที่เราคาดคิดไว้หลายเท่าก็เป็นได้ ดังนั้น วิธีหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้บริหารสามารถประหยัดภาษีได้ นั่นคือ การเลือกลงทุนแบบประหยัดภาษี เช่น กองทุน LTF หรือกองทุน RMF นอกจากจะได้รับประโยชน์ทางภาษีแล้ว ยังได้รับประโยชน์เป็นผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะยาว รวมถึงเป็นการวางแผนสำหรับการเกษียณอายุอีกด้วย
  • รับเป็นที่ปรึกษา ผู้บริหารหลายคนเมื่อทำงานมาเป็นเวลานานและสั่งสมประสบการณ์จากการทำงานมานานหลายปี สามารถรับเป็นที่ปรึกษาและเข้าร่วมประชุมกับบริษัทอื่น ๆ ได้ เสมือนเป็นการใช้ประสบการณ์และเวลาให้เกิดประโยชน์เพื่อสร้างรายได้และโปรไฟล์ที่ดีให้แก่ตัวเองต่อไปในอนาคต
  • ปกป้องความเสี่ยงด้วยการซื้อประกัน การวางแผนซื้อประกันเพื่อปกป้องความเสี่ยงในเรื่องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ หรือประกันสุขภาพ ต่างเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้บริหารควรวางแผนให้ดี การวางแผนการเงินจะช่วยทำให้รายได้ของคุณงอกเงยอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ เมื่อใดก็ตามที่คุณไม่วางแผนการเงิน ประจวบกับหากมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้น สิ่งเหล่านั้นอาจส่งผลกระทบต่อแผนการเงินของเราและนำไปสู่การร่อยหรอในที่สุด

แม้ผู้บริหารจะมีหน้าที่รับผิดชอบและรักษาผลประโยชน์ให้แก่บริษัท แต่คุณ ๆ ทั้งหลายก็ไม่ควรหลงลืมการวางแผนการเงินและการลงทุนของตัวเราเองด้วย ทั้งนี้ก็เพื่อให้รายได้ของเรางอกเงย สามารถสร้างครอบครัวและเก็บออมเงินสำหรับอนาคตข้างหน้าได้อย่างเหมาะสม

ที่มา : Shopsmart Finance

ผลิตภัณฑ์ที่คุณอาจสนใจ

ประกันตลอดชีพ | iProtectS

คุ้มค่า ซื้อครั้งเดียว จ่าย 10 ปี คุ้มครองทั้งชีวิต ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ

ประกันออมทรัพย์ | iGen

ปีนี้ ลดภาษีด้วยประกันชีวิต และยังได้ออมด้วย กับ iGen ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ

ประกันคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุ | iFine

นอกจากคุ้มครองชีวิตแล้วยังคุ้มครองอุบัติเหตุ เพราะเรื่องไม่คาดคิดอาจะเกิดขึ้นได้ ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ