มีคำกล่าวให้ได้ยินบ่อย ๆ เกี่ยวกับโอกาสแสนริบหรี่ของมนุษย์เงินเดือนที่กินเงินเดือนไม่กี่หมื่นบาทจะสามารถเก็บเงินได้หลายล้านบาทก่อนถึงวัยเกษียณ เพราะในระหว่างทางมีค่าใช้จ่ายตลอด เช่น ค่าผ่อนบ้าน ผ่อนรถ ค่าเล่าเรียนลูก ท่องเที่ยว ค่าอยู่ค่ากินจิปาถะ จนหลายคนเริ่มหมดหวังที่จะได้เห็นเงินล้านตอนอายุ 60

แต่ทุกปัญหาย่อมมีทางออก มาทำความฝันให้กลายเป็นจริงด้วยวิธีง่าย ๆ ผ่านการออมในแต่ละเดือนด้วยจำนวนเงินเพียงเล็กน้อย ซึ่งวิธีนี้เรียกว่า การออมหรือการลงทุนแบบสม่ำเสมอ หรือแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน (Dollar Cost Averaged : DCA)

แนวคิดพื้นฐานของวิธีการออม การลงทุนแบบสม่ำเสมอ คือ การเก็บเงินเป็นงวด ๆ ด้วยจำนวนเงินครั้งละเท่า ๆ กัน เช่น ออมเงินหรือลงทุน 1,000 บาททุก ๆ วันที่ 1 ของเดือนแล้วก็ทำต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ แบบไม่ขาดตกบกพร่อง ซึ่งวิธีนี้นอกจากจะเก็บออมกับบัญชีออมทรัพย์ ยังใช้ได้ดีกับการลงทุนผ่านกองทุนรวมและหุ้น เพราะโลกของการลงทุนมีความผันผวนตลอดเวลา ส่งผลให้การประเมินสถานการณ์เป็นไปได้ค่อนข้างยากและบ่อยครั้งก็ประเมินผิดพลาด ความเสี่ยงเพิ่มสูงขึ้น วิธีการลดความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนด้วยวิธีลงทุนแบบสม่ำเสมอ จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับมนุษย์เงินเดือน

แผนการลงทุนดังกล่าวจะช่วยให้นักลงทุนสร้างพอร์ตกองทุนรวมหรือพอร์ตหุ้นในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป หากราคากองทุนรวมหรือหุ้นไม่ปรับขึ้นก็จะได้หน่วยลงทุนหรือได้จำนวนหุ้นมากขึ้น แต่เมื่อราคาปรับขึ้นก็จะได้หน่วยลงทุนหรือจำนวนหุ้นน้อยลง แต่วิธีการลงทุนแบบสม่ำเสมอจะทำให้มูลค่ารวมของพอร์ตเพิ่มขึ้น

ตัวอย่าง 1 แผนการลงทุน “กองทุนรวม” แบบสม่ำเสมอ

ลงทุนทุก ๆ วันทำการสุดท้ายของเดือน
วันที่ลงทุน จำนวนเงิน
(บาทต่อเดือน)
ราคาต่อหน่วย (บาท) จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
31 มกราคม 1,000 15 66.67
28 กุมภาพันธ์ 1,000 13 76.92
31 มีนาคม 1,000 13 76.92
30 เมษายน 1,000 15 66.67
31 พฤษภาคม 1,000 18 55.56
30 มิถุนายน 1,000 16 62.50
รวมเงินลงทุน 6,000 บาท ต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วย 15 บาท รวมหน่วยลงทุน 405.24 หน่วย

ตัวอย่างที่ 1 ลงทุนในกองทุนรวม 1 กอง โดยทุก ๆ สิ้นเดือนจะลงทุน 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 6 เดือน สรุปแล้วใช้เงินลงทุน 6,000 บาท ได้หน่วยลงทุนทั้งสิ้น 405.24 หน่วย เฉลี่ยซื้อได้ 15 บาทต่อ 1 หน่วย

หากลงทุนแบบครั้งเดียว (Lump Sum) หมายถึง ลงทุน 6,000 บาทครั้งเดียว ถ้าต้องการได้หน่วยลงทุนมากกว่าการลงเงินทุก ๆ เดือนจะต้องลงทุนเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคม จะได้หน่วยลงทุน 461.58 หน่วย และถึงแม้จะลงทุนในเดือนมกราคมหรือเมษายน ซึ่งมีต้นทุน 15 บาทเท่ากับลงทุนเป็นรายเดือนแบบสม่ำเสมอ แต่เมื่อเฉลี่ยออกมาแล้วจะได้หน่วยลงทุนเพียง 400 หน่วยเท่านั้น

ตัวอย่าง 2 แผนการลงทุนหุ้นแบบสม่ำเสมอ

วันที่ลงทุน ราคาหุ้น (บาทต่อหุ้น) เงินลงทุน (บาท)
31 มกราคม 8 2,000
28 กุมภาพันธ์ 10 2,000
31 มีนาคม 12 2,000
30 เมษายน 9 2,000
31 พฤษภาคม 14 2,000
30 มิถุนายน 15 2,000
ราคาเฉลี่ย 11.33 บาทต่อหุ้น รวมเงินลงทุน 6,000 บาท

ตัวอย่างที่ 2 ลงทุนในหุ้น 1 ตัว โดยทุก ๆ สิ้นเดือนจะลงทุน 2,000 บาท เป็นระยะเวลา 6 เดือน สรุปแล้วใช้เงินลงทุน 6,000 บาท เฉลี่ยแล้วจะซื้อหุ้นได้ราคา 11.33 บาทต่อหุ้น ต่ำกว่าราคาหุ้นที่ปิดในวันที่ 31 พฤษภาคม และ 30 มิถุนายน

หากลงทุนแบบครั้งเดียว (Lump Sum) หมายถึง ลงทุน 6,000 บาทครั้งเดียว ถ้าต้องการลงทุนแล้วมีต้นทุนต่ำกว่าการลงเงินทุก ๆ เดือนจะต้องลงทุนเดือนมกราคม กุมภาพันธ์หรือเมษายน

“ข้อดี” สำหรับการลงทุนแบบสม่ำเสมอ

  1. ใช้เงินลงทุนในแต่ละงวดน้อย และสามารถลดหรือปรับเพิ่มเงินลงทุนได้ตามที่ต้องการ อีกทั้งกำหนดวันเวลาลงทุนได้ด้วยตัวเอง
  2. เหมาะกับมนุษย์เงินเดือน ทำงานประจำ ที่ไม่มีเวลาติดตามข้อมูลข่าวสาร จึงไม่กระทบกับการทำงาน
  3. สามารถหักเงินลงทุนจากบัญชีธนาคารของนักลงทุนได้โดยตรงหรือจากบัญชีเงินเดือนตามที่นักลงทุนกำหนด
  4. ตัดปัญหาด้านอคติและอารมณ์ที่ใช้ในการตัดสินใจลงทุน
  5. สามารถลงทุนในระยะยาว หรือสำหรับการวางแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  6. เฉลี่ยต้นทุนในการลงทุน ไม่ว่าพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า ปีหน้า หรือ 5 ปี 10 ปีข้างหน้า ตลาดเป็นอย่างไร แต่การที่ลงทุนสม่ำเสมอ ย่อมทำให้ต้นทุนการลงทุนถูกเฉลี่ยไปกับการลงทุนที่สม่ำเสมอด้วย
  7. ฝึกวินัยการออมการลงทุน เพราะการที่แบ่งเงินมาลงทุนทุกๆ เดือน หมายถึงการที่มีวินัยด้านออมก่อนนำเงินไปใช้จ่าย
  8. ไม่พลาดโอกาสในการลงทุน เพราะจะได้ลงทุนทุก ๆ เดือน

ที่มา : Shopsmart Finance

ผลิตภัณฑ์ที่คุณอาจสนใจ

ประกันตลอดชีพ | iProtectS

คุ้มค่า ซื้อครั้งเดียว จ่าย 10 ปี คุ้มครองทั้งชีวิต ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ

ประกันออมทรัพย์ | iGen

ปีนี้ ลดภาษีด้วยประกันชีวิต และยังได้ออมด้วย กับ iGen ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ

ประกันคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุ | iFine

นอกจากคุ้มครองชีวิตแล้วยังคุ้มครองอุบัติเหตุ เพราะเรื่องไม่คาดคิดอาจะเกิดขึ้นได้ ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ