ตั้งแต่เล็กจนโต เราเล่าเรียนวิชาต่าง ๆ มากมาย แต่ไม่มีใครสอนเรื่องการหาเงินกับการใช้เงินอย่างเป็นเรื่องเป็นราว เราจึงพบเห็นคนที่เป็นหนี้ พบเห็นคนใช้เงินเกินตัวกันมากมาย พอแก่ตัวกลับไม่มีเงินเพียงพอต่อการเลี้ยงชีวิต หรือมีก็เพียงเล็กน้อย ไม่พอกินพออยู่อย่างสุขสบายในวัยที่ไม่ได้ทำงานแล้ว ปัจจุบัน ความรู้ด้านการเงินเป็นสิ่งจำเป็นและมีความสำคัญ หากใครไม่รู้ถือว่าเสียเปรียบและอาจบริหารชีวิตได้อย่างยากลำบาก วันนี้ เรามีความรู้เกี่ยวกับการเงินง่าย ๆ มาฝาก เรียกว่านักรบทางการเงินทั้งสี่

นักรบคนแรกเรียกว่า นักรบแนวหน้า มีหน้าที่หาเงิน ซึ่งจำเป็นต้องหาเงินให้ได้มากขึ้น เช่น หากเดิมมีงานประจำทำอยู่แล้ว อาจต้องหารายได้เสริม หรือส้รางงานอดิเรกให้เป็นอาชีพที่สอง

นักรบคนที่สองเรียกว่า นักรบกองเสบียง มีหน้าที่ดูแลการใช้จ่าย ใช้เงินที่หามาได้อย่างคุ้มค่าที่สุด

นักรบคนที่สามเรียกว่า นักรบนักต่อเงิน มีหน้าที่นำเงินของนักรบแนวหน้า นำไปบริหาร หรือที่เรียกว่าเอาเงินไปต่อเงินให้เพิ่มพูนขึ้นมา

นักรบคนที่สี่เรียกว่า นักรบคุ้มกันเงิน มีหน้าที่บริหารไม่ให้เงินที่นักรบแถวหน้าหามาได้ ถูกชิงไปฟรี ๆ พูดอีกอย่างหนึ่งคือ เป็นฝ่ายป้องกันการเสียเงิน

insurance-warrior

นักรบทั้งสี่นี้จะทำงานร่วมกันโดยมีตัวเราเป็นแม่ทัพคอยสั่งการ พูดให้เข้าใจง่าย ๆ ก็คือ การวางแผนการเงินของเราจะต้องมี 4 องค์ประกอบหลักคือ

  1. การหาเงิน
  2. การใช้เงิน
  3. การนำเงินไปลงทุนเพิ่ม
  4. การป้องกันการเสียเงิน

การทำประกันชีวิตเป็นส่วนหนึ่งในแผนการเงินของเรา แล้วจัดอยู่ฝ่ายไหนล่ะ? เราจะจัดการประกันชีวิตอยู่ในส่วนของการป้องกันการเสียเงิน หน้าที่หลักของประกันชีวิตคือ การป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่เราเจ็บป่วย หรือเกิดอุบัติเหตุ แทนที่จะต้องเสียเงินค่ารักษาพยายบาลจำนวนมาก เราสามารถใช้สิทธิความคุ้มครองจากประกันแทน

อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญคือ ปกติเราจะต้องเสียภาษีให้แก่รัฐเป็นประจำทุกปี แต่การทำประกันชีวิต รัฐให้เรานำค่าเบี้ยประกันมาหักลดหย่อนภาษีได้ แทนที่เราจะต้องเสียภาษีเต็ม ๆ เราสามารถจ่ายภาษีในจำนวนที่น้อยลงได้ นับเป็นการปกป้องเงินในกระเป๋าของเราไม่ให้ไหลออกไปง่าย ๆ

จะเห็นว่า การมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการเงินและการวางแผนทางการเงินนั้นจะช่วยให้เราสามารถจัดการเรื่องเงินได้อย่างสมดุลและมีประสิทธิภาพ การทำประกันชีวิตเป็นสิ่งที่มีประโยชน์และจำเป็นซึ่งเราควรจัดมันให้เข้าไปอยู่ในส่วนหนึ่งของการวางแผนทางการเงินของเราด้วย เพราะหากเราไม่มีประกันชีวิตคอยป้องกันความเสี่ยงไว้ เงินที่เราหามาอย่างเหนื่อยยาก อาจหมดไปกับการเจ็บไข้ได้ป่วย หรือเรื่องไม่คาดฝัน เมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็ต้องขวนขวายหาความรู้ทางด้านการเงินและเรื่องประกันชีวิตให้มาก ๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดการเงินของตัวเองและครอบครัว

ที่มา : Shopsmart Finance