การทำประกันชีวิตหลังเกษียณอายุ ความมั่นคงย่อมขึ้นอยู่กับการวางแผนชีวิตตัวเองให้ดี ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการที่มีสวัสดิการในการดูแลตัวเองหรือจะเป็นเอกชนที่มีรายได้ดีแล้วก็ตาม ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหน ๆ ทุกคนต่างให้ความสนใจกับอนาคตความมั่นคงเมื่อตัวเองอายุมากขึ้นทั้งนั้น โดยเฉพาะช่วงเลยวัย 60 ปี ซึ่งคือวัยเกษียณอายุไปแล้ว การใส่ใจในการออมเงินสำหรับการเกษียณเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่ควรมองข้าม ดังนั้นการทำประกันชีวิตหลังเกษียณจึงกลายเป็นทางเลือกดี ๆ ที่ควรทำเสียตั้งแต่วันนี้ เป็นประกันที่จะช่วยคุ้มครองในระยะยาว เพื่อเตรียมความพร้อมชีวิตหลังเกษียณให้มีความสุขนั่นเอง

การวางแผนทำประกันชีวิตหลังเกษียณ

การวางแผนออมเงินสำหรับการเกษียณ ด้วยการทำประกันชีวิตซึ่งมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ ส่วนใหญ่จะเป็นการทำเพื่อเน้นความมั่นคงในชีวิตเมื่อเข้าสู่อายุ 60 ปีขึ้นไป เหตุผลที่ทุกคนควรตระหนักถึงการทำประกันในด้านนี้ นั่นก็เป็นเพราะรัฐบาลไม่มีระบบการช่วยเหลือที่ดีพอสำหรับคนชรา แม้จะมีบ้าง แต่ก็ถือว่าไม่ทั่วถึง ดังนั้น การออมเงินสำหรับการเกษียณจึงเป็นสิ่งที่ควรทำไว้ตั้งแต่เนิ่น ๆ ยิ่งเป็นการออมในระยะยาวยิ่งดี

ในขั้นตอนการวางแผนทำประกันชีวิตหลังเกษียณ ซึ่งจะเป็นการรองรับภาระที่อาจจะตามมาในอนาคต การวางแผนที่ดีให้คิดตาม 2 เส้นทางหลัก ๆ ด้วยกันคือ

  1. ประกันชีวิตหลังเกษียณ ที่คิดตามศักยภาพ ถือว่าเป็นการคำนวณการออมเงินสำหรับการเกษียณให้เหมาะสมตามสภาพรายได้ของตนเอง แบ่งออกเป็นรายบุคคล ซึ่งจะมีภาระค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันออกไป การคำนวณให้ใช้หลักเกณฑ์ที่มีความสอดคล้องกับชีวิตจริงมากที่สุด พูดง่าย ๆ ก็คือ หลีกเลี่ยงการคำนวณรายได้ที่คิดว่าน่าจะทำได้ในช่วงชีวิตก่อนเกษียณเพียงอย่างเดียว เพราะวงเงินมักจะสูงเกินจริง ดังนั้นตามมาตรฐานแล้วให้คิดเป็น 5 เท่าของรายได้ต่อปี การคิดตามหลักนี้ ถือว่าเป็นความเหมาะสมที่เพียงพอให้ครอบครัวได้พร้อมสำหรับการปรับตัวเผชิญกับช่วงชีวิตในวัยเกษียณได้ราบรื่นมากที่สุด เช่น นาย ก. มีรายได้เดือนละ 30,000 บาท จะมีรายได้ต่อปีอยู่ที่ 360,000 บาท เพราะฉะนั้น เงินทุนประกันที่ควรมีจะต้องอยู่ที่ 360,000 x 5 ซึ่งเท่ากับ 1.8 ล้านบาท
  2. ประกันชีวิตหลังเกษียณ ที่คิดตามความรับผิดชอบ ซึ่งคือ “ภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นภายในครอบครัว” คำนึงถึงตนเองเป็นหลักว่าหากไม่มีเราอยู่แล้ว การแบกรับภาระที่จะต้องตกไปสู่คนรุ่นหลังนั้นจะมีอะไรบ้าง การคำนวณทุนประกันจึงเน้นเพื่อช่วยเหลือให้คนข้างหลังไม่ลำบาก ไม่ต้องมาแบกรับความเดือดร้อน เช่น ค่าใช้จ่ายรายเดือนของครอบครัว, ค่าทุนการศึกษาของลูก, หนี้สินคงค้าง, ค่าเลี้ยงดูพ่อแม่ และค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดงานศพ เป็นต้น

วงเงินที่จะนำมาคิดวิเคราะห์จะต้องเท่ากับวงเงินที่ขาดภายหลังที่ได้นำเอาทรัพย์สินไปหักภาระค่าใช้จ่ายแล้ว เป็นสูตรคำนวณแบบสั้น ๆ คือ “ทุนประกัน = ภาระที่ต้องรับผิดชอบ – ทรัพย์สินที่มีอยู่” ทำให้เกิดการออมเงินสำหรับการเกษียณที่ลงตัว

ทั้งหมดนี้ล้วนขึ้นอยู่กับสภาพการดำเนินชีวิตและการตัดสินใจของแต่ละคนว่าต้องการทำประกันชีวิตหลังเกษียณแบบไหนเพื่อให้เกิดสภาพความเป็นอยู่ที่ดี มีคุณภาพชีวิตเมื่ออายุมากโดยไม่เป็นภาระของลูกหลาน

ทางที่ดีที่สุดในการเลือกทำประกันชีวิตหรือการออมเงินสำหรับการเกษียณ ควรเริ่มต้นทำตั้งแต่วัยหนุ่มสาวจะดีกว่ามาทำตอนอายุมากแล้ว เพราะจะได้รับทุนประกันที่สูงมากกว่านั่นเอง ซึ่งทางเลือกของการทำประกันชีวิตหลังเกษียณ มีทางเลือกที่น่าสนใจ คือ

ประกันชีวิตหลังเกษียณแบบ “บำนาญ”

การทำบำนาญในปัจจุบันไม่ใช่แค่การทำได้ในกลุ่มอาชีพข้าราชการและรัฐวิสาหกิจเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังมีการทำประกันชีวิตหลังเกษียณที่สามารถสร้างบำนาญขึ้นได้เองจากบริษัทประกันชีวิตต่าง ๆ ซึ่งเน้นสร้างหลักประกันรายได้หลังเกษียณอายุ ไม่มีการตรวจหรือตอบคำถามสุขภาพ แถมด้วยการลดหย่อนภาษีสูงถึง 3 แสนบาท กล่าวคือ ลักษณะประกันเพื่อชีวิตหลังเกษียณเหล่านี้ มีข้อดีคล้าย ๆ กับการทำบำนาญของข้าราชการ

ประกันชีวิตสำหรับผู้สูงวัย

เป็นแผนประกันชีวิตหลังเกษียณรูปแบบใหม่ที่เน้นได้รับเงินคืนเร็ว มีรายได้คืนกลับมาทุก ๆ 5 ปี หากอยู่ครบสัญญาจะได้รับเงินก้อนสูงสุด 750,000 บาท แต่หากเสียชีวิตก่อน มรดกจะตกไปสู่ลูกหลานต่อไป ส่วนการรับเงินคืนทุก 5 ปี จะได้รับอยู่ที่ 10% ของจำนวนการออมเงินสำหรับการเกษียณที่ทำไว้ การจ่ายเบี้ยประกันคงที่ตลอดอายุสัญญา อีกทั้งยังสามารถแบ่งจ่ายเป็นรายเดือนได้อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม การทำประกันชีวิตหลังเกษียณ ควรจะเป็นการเริ่มต้นวางแผนในระยะยาวเมื่ออายุยังน้อย เพื่อให้มีเงินตอบแทนเมื่อมีอายุมากขึ้น ถือว่าเป็นรูปแบบการออมเงินสำหรับการเกษียณที่น่าสนใจและไม่เป็นภาระของลูกหลาน แม้จะไม่ได้ทำงานหรือประกอบอาชีพแล้วก็ตาม แต่ก็มีเงินใช้จ่ายต่อไปได้อีกนาน นอกจากนี้การทำประกันชีวิตหลังเกษียณยังช่วยส่งต่อมรดกให้แก่ลูกหลาน ซึ่งจะทำให้เราสบายใจได้ว่าเมื่อตนเองจากไปแล้ว ลูกหลานจะมีชีวิตที่สุขสบายมากพอ เนื่องจากพวกเขาสามารถนำเงินที่ได้ไปต่อยอดทำธุรกิจต่าง ๆ นั่นเอง

ที่มา : Shopsmart Finance

ผลิตภัณฑ์ที่คุณอาจสนใจ

ประกันตลอดชีพ | iProtectS

คุ้มค่า ซื้อครั้งเดียว จ่าย 10 ปี คุ้มครองทั้งชีวิต ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ

ประกันออมทรัพย์ | iGen

ปีนี้ ลดภาษีด้วยประกันชีวิต และยังได้ออมด้วย กับ iGen ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ

ประกันคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุ | iFine

นอกจากคุ้มครองชีวิตแล้วยังคุ้มครองอุบัติเหตุ เพราะเรื่องไม่คาดคิดอาจะเกิดขึ้นได้ ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ