สำหรับนักศึกษาที่กำลังจะไปเรียนต่อเมืองนอก คุณเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางและการใช้ชีวิตอยู่ในเมืองนอกเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ตนเองหรือยัง เพราะการไปเรียนเมืองนอก ไม่เพียงแต่ค่าใช้จ่ายในการเล่าเรียนและการใช้ชีวิตประจำวันเท่านั้นที่จะต้องให้ความใส่ใจ หากแต่ยังต้องเตรียมพร้อมสำหรับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดด้วย เช่น ค่ารักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุ ปัญหาทรัพย์สินหรือกระเป๋าเดินทางสูญหาย/เสียหายระหว่างการเดินทาง รวมถึงกรณีสูญเสียค่าเล่าเรียน ซึ่งตัวช่วยหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ดี คือ การทำประกันภัยการเดินทางศึกษาต่อต่างประเทศนั่นเอง

insurance-for-foreigners

ประกันภัยการเดินทางศึกษาต่อต่างประเทศ คืออะไร?

โดยทั่วไป มักจะได้ยินแต่ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันสะสมทรัพย์ และประกันการเดินทาง ซึ่งเชื่อว่าหลายคนคงไม่ค่อยคุ้นเคยกับประกันภัยการเดินทางศึกษาต่อต่างประเทศมากนัก เนื่องจากเป็นประกันเฉพาะทางที่มีไว้เพื่อนักศึกษาที่กำลังจะไปเรียนต่อต่างประเทศเท่านั้น จึงไม่ได้รับความสนใจจากบุคคลทั่วไปเท่าที่ควร ดังนั้น มาทำความเข้าใจกันหน่อยว่า ประกันประเภทนี้มีลักษณะเป็นอย่างไร

ประกันภัยการเดินทางศึกษาต่อต่างประเทศ เป็นประกันที่ให้ความคุ้มครองตั้งแต่การเดินทางตลอดจนการศึกษาในต่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่จะให้ความคุ้มครองสูงสุดประมาณ 2 ปี หรือมากกว่าตามแต่เงื่อนไขของทางบริษัทประกันนั้น ๆ กำหนด ซึ่งความคุ้มครองที่จะได้รับก็ถือได้ว่ามีความครอบคลุมเป็นอย่างมาก ทั้งสุขภาพ อุบัติเหตุ การเดินทาง หรือแม้แต่การจ่ายเงินชดเชยให้แก่ญาติที่ต้องการเดินทางมาเยี่ยมผู้เอาประกัน (กรณีป่วย) จึงเรียกได้ว่าเป็นรูปแบบประกันที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของนักศึกษาที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศได้เป็นอย่างดีเยี่ยมทีเดียว แถมวงเงินคุ้มครองก็สูงมากอีกด้วย

ให้ความคุ้มครองอย่างไรบ้าง?

ประกันเพื่อการศึกษาต่อต่างประเทศ ให้ความคุ้มครองอย่างครอบคลุมในหลายด้านด้วยกัน ซึ่งมีรูปแบบการคุ้มครอง ดังนี้

 1. คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล จากการเจ็บป่วยด้วยปัญหาสุขภาพและอุบัติเหตุในขณะที่ใช้ชีวิตในต่างประเทศ และให้ความคุ้มครองต่อเนื่องถึงกรณีที่กลับมาเยี่ยมบ้านเป็นครั้งคราวอีกด้วย ซึ่งจะมีเงื่อนไขการคุ้มครองเมื่ออยู่ในประเทศไทย ดังนี้
  • ต้องเป็นการกลับมาเยี่ยมบ้านชั่วคราวเท่านั้น และต้องเดินทางกลับไปศึกษาต่อ ซึ่งส่วนใหญ่จะให้เวลาในการคุ้มครองเมื่ออยู่ในประเทศไทย ประมาณ 90 วัน หรือมากน้อยกว่านี้ ตามแต่บริษัทประกันนั้น ๆ กำหนด
  • ให้ความคุ้มครองทั้งกรณีเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ แต่จะให้วงเงินที่ต่ำกว่าเมื่ออยู่ต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขต้องขึ้นอยู่กับบริษัทประกันนั้น ๆ กำหนดด้วย
 2. คุ้มครองเมื่อเสียชีวิตและทุพพลภาพ ให้ความคุ้มครองเมื่อผู้เอาประกันเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรจากการเกิดอุบัติเหตุ โดยจะให้เงินชดเชยแก่ญาติของผู้เอาประกันตามจำนวนเงินที่ได้ตกลงไว้ในสัญญา รวมถึงจ่ายค่าบริการในกรณีส่งศพกลับประเทศไทยอีกด้วย นอกจากนี้ยังให้ความคุ้มครองในกรณีที่บิดาหรือมารดาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต จากการเดินทางไปเยี่ยมผู้เอาประกันด้วยinsurance-for-foreigners
 3. คุ้มครองเมื่อสูญเสียค่าเล่าเรียน ให้ความคุ้มครองเมื่อผู้เอาประกันมีเหตุให้ต้องสูญเสียค่าเล่าเรียนไปอย่างเปล่าประโยชน์ เช่น ป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเดือน จึงทำให้พลาดการเรียนที่ได้จ่ายค่าเล่าเรียนเรียบร้อยแล้ว เป็นต้น ทางบริษัทประกันจะจ่ายให้ตามจำนวนเงินที่สูญเสียไปจริง แต่ไม่เกิน X บาท (ตามแต่บริษัทกำหนด)
 4. คุ้มครองการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ให้ความคุ้มครองกรณีต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเพื่อการรักษาพยาบาลแบบฉุกเฉิน และการเคลื่อนย้ายเพื่อส่งตัวผู้ป่วยกลับสู่ประเทศไทย ทางญาติไม่จำเป็นต้องกังวลกับค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากต่างแดนกลับสู่ประเทศไทยนั้น มักมีราคาที่สูงมากนั่นเอง
 5. คุ้มครองการเดินทางเยี่ยมผู้ป่วย ให้ความคุ้มครองเมื่อญาติของผู้ป่วยต้องการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อเยี่ยมผู้ป่วย ณ โรงพยาบาล โดยจะจ่ายเงินชดเชยให้จำนวนหนึ่ง ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ดีทีเดียว แต่ต้องเป็นการเยี่ยมในกรณีที่ผู้ป่วยยังอยู่โรงพยาบาลเท่านั้น จะไม่คุ้มครองหากผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลแล้ว
 6. คุ้มครองกระเป๋าเดินทางและทรัพย์สิน ให้ความคุ้มครองเมื่อกระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินเกิดความเสียหายหรือสูญหาย มีข้อแม้ว่าต้องอยู่ในระหว่างการใช้บริการของผู้ขนส่งสาธารณะ ซึ่งจะชดเชยให้ด้วยเงินจำนวนหนึ่ง
 7. คุ้มครองเที่ยวบิน ให้ความคุ้มครองกรณีที่พลาดการต่อเที่ยวบิน หรือเที่ยวบินมีความล่าช้า จึงทำให้เสียเวลาในการเดินทาง ซึ่งส่วนใหญ่ทางบริษัทประกันจะจ่ายชดเชยให้เมื่อเกิดความผิดพลาดหรือเกิดความล่าช้าทุก ๆ 8 ชั่วโมง

insurance-for-foreignersเรียนต่อต่างประเทศ การทำประกันจำเป็นแค่ไหน?

จากรายละเอียดการคุ้มครองของประกันภัยการเดินทางศึกษาต่อต่างประเทศ อาจสรุปได้ว่า การทำประกันประเภทนี้มีความจำเป็นสำหรับนักศึกษาที่ต้องการไปเรียนต่อเมืองนอกมากทีเดียว เพราะสามารถให้ความคุ้มครองได้อย่างครอบคลุม และเป็นการวางแผนเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับค่าใช้จ่ายที่ไม่อาจคาดคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด ซึ่งจะช่วยให้ผู้เอาประกันสามารถไปเรียนต่อได้อย่างสบายใจ แม้จะใช้ชีวิตตัวคนเดียวในต่างประเทศ แต่ก็หมดกังวลไปได้เลย เพราะมีประกันภัยเพื่อการศึกษาต่อต่างประเทศ คอยดูแลและช่วยเหลือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จนเหมือนมีเพื่อนคู่ใจคอยอยู่เคียงข้างเลยทีเดียว

ประกันภัยการเดินทางศึกษาต่อต่างประเทศ เป็นประกันที่ให้ความคุ้มครองอย่างสุดคุ้ม และสามารถช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายในกรณีต่าง ๆ สำหรับนักศึกษาได้เป็นอย่างดี สิ่งสำคัญคือค่าเบี้ยประกันไม่แพง สามารถจ่ายเบี้ยประกันได้แบบสบาย ๆ และให้ความรู้สึกที่สบายใจสุด ๆ ดังนั้น หากใครที่กำลังวางแผนเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ ห้ามพลาดกับการทำประกันภัยการเดินทางศึกษาต่อต่างประเทศเลยเชียว

ที่มา : Shopsmart Finance

ผลิตภัณฑ์ที่คุณอาจสนใจ

ประกันตลอดชีพ | iProtectS

คุ้มค่า ซื้อครั้งเดียว จ่าย 10 ปี คุ้มครองทั้งชีวิต ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ

ประกันออมทรัพย์ | iGen

ปีนี้ ลดภาษีด้วยประกันชีวิต และยังได้ออมด้วย กับ iGen ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ

ประกันคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุ | iFine

นอกจากคุ้มครองชีวิตแล้วยังคุ้มครองอุบัติเหตุ เพราะเรื่องไม่คาดคิดอาจะเกิดขึ้นได้ ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ