การมองหาช่องทางการลงทุน การออมหรือการฝากเงิน อาจไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุดในยุคนี้อีกต่อไป เพราะท่ามกลางเศรษฐกิจที่มีความเปลี่ยนแปลงทุกวัน รวมถึง “เงินเฟ้อ” ที่เพิ่มขึ้นทุกปี อาจทำให้การเลือกลงทุนหรือการออมเงินในวันนี้ ไม่ได้ผลตอบแทนอย่างที่ตั้งใจไว้เท่าใดนัก นั่นจึงเป็นเหตุผลสำคัญ ที่ทำให้คุณต้องรู้จัก “เงินเฟ้อ” ให้ดีพอ ๆ กับการรู้จัก “เงินออม”

เงินเฟ้อ คืออะไร?

ภาวะเงินเฟ้อ หมายถึง การที่ระดับราคาของสินค้าหรือการบริการ “สูงมากขึ้น” ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง และมีแนวโน้มว่าจะมีราคาสูงขึ้นเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกิดจากต้นทุนและปริมาณความต้องการของผู้บริโภคที่สูงขึ้น

ตัวอย่างเช่น
“ในอดีต 30 ปีก่อน ข้าวราดแกง ราคาจานละ 10 บาท แต่เวลาต่อมา ต้นทุนในการปลูกข้าว ผลิตข้าว ทั้งราคาน้ำ ราคาปุ๋ยและค่าแรงคนงานในการสีข้าวกลับเพิ่มสูงขึ้น จึงทำให้ “ราคาข้าว” มีราคาเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ราคาข้าวราดแกงใน 10 ปีต่อมา จึงเพิ่มสูงตาม “ต้นทุนการปลูกข้าว” จากจานละ 10 บาท เป็น 20 บาท เป็น 35 บาท ฯลฯ ในขณะที่ผู้บริโภคก็ยังมีความต้องการการกินข้าวเท่าเดิม แต่ต้องจ่ายในราคาที่สูงมากขึ้นนั่นเอง

ผลกระทบจาก ภาวะเงินเฟ้อ

  • มูลค่าเงินลดน้อยลง
  • เงินออมในวันนี้ของคุณ อาจไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในวันหน้า
  • จำนวนเงินเท่าเดิม แต่ใช้จ่ายใช้สอยได้น้อยลงกว่าเดิม
  • เป็นภาวะที่ไม่อาจควบคุมได้
  • ส่งผลต่อมูลค่าเงินในอนาคต

ผลกระทบจากเงินเฟ้อดังกล่าว ทำให้เราต่างต้องหันมามองและศึกษาช่องทางการลงทุนอย่างจริงจังมากขึ้น โดยเฉพาะคนที่กำลังวางแผนเกษียณ พวกเขาต้องอย่าลืมคำนวณอัตราเงินเฟ้อในอนาคตเข้าไปรวมด้วย เช่น

  1. หากตอนนี้คุณอายุ 60 ปี และต้องการมีเงินใช้เดือนละ 20,000 บาท ไปอีก 20 ปี (จนอายุ 80 ปี) และต้องเผชิญอัตราเงินเฟ้ออย่างน้อย 3% = คุณต้องมีเงินออมในวันนี้อย่างน้อย 4,944,000 บาท
  2. หากคุณอายุ 30 ปี และต้องการเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณ เท่ากับคุณจะต้องเผชิญภาวะเงินเฟ้อไปอีก 50 ปี (จนอายุ 80 ปี) = ต้องมีเงินออมในวันที่เกษียณอายุอย่างน้อย 12,360,000 บาท (คิดจากค่าใช้จ่าย 20,000 บาท / เดือน x 20 ปี)

แต่ทั้งหมดเป็นเพียงตัวอย่างเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งหากคุณอยากมีเงินออมไว้ใช้ในยามเกษียณ การเริ่มต้นหาช่องทางการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟ้อในอนาคต จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่ไม่ควรมองข้าม เพราะอัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี และความสามารถในการหารายได้ของเราก็มีระยะเวลาจำกัด ดังนั้น การเริ่มเก็บออมและเลือกลงทุนให้ถูกต้องตั้งแต่ตอนนี้ เดี๋ยวนี้ ยิ่งเป็นการเพิ่มความมั่นคงในยามเกษียณให้กับเราได้มากกว่าการไม่เริ่มต้นเก็บออมเลย

ที่มา : Shopsmart Finance

ผลิตภัณฑ์ที่คุณอาจสนใจ

ประกันตลอดชีพ | iProtectS

คุ้มค่า ซื้อครั้งเดียว จ่าย 10 ปี คุ้มครองทั้งชีวิต ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ

ประกันออมทรัพย์ | iGen

ปีนี้ ลดภาษีด้วยประกันชีวิต และยังได้ออมด้วย กับ iGen ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ

ประกันคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุ | iFine

นอกจากคุ้มครองชีวิตแล้วยังคุ้มครองอุบัติเหตุ เพราะเรื่องไม่คาดคิดอาจะเกิดขึ้นได้ ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ