ว่าด้วยเรื่องของเครดิตบูโรหลายคนอาจมองว่า ผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับเครดิตบูโรคือผู้ที่มีปัญหาทางการเงิน เพราะฉะนั้นจึงทำให้หลาย ๆ คนมองข้ามความสำคัญในการทำความรู้จักกับ เครดิตบูโร เมื่อไม่เห็นถึงความสำคัญของ เครดิตบูโร จึงทำให้ไม่ทราบว่าพฤติกรรมอะไรที่ส่งผลลบต่อเครดิตบูโรของตนเอง และเมื่อเกิดปัญหา จึงได้แต่เสียดายว่า

ถ้าหากรู้ถึงผลลัพธ์ของการกระทำดังกล่าว ก็คงจะไม่ทำเช่นนี้

ที่นี้จะขอกล่าวสั้นๆ เพื่อให้เข้าใจนิยามของเครดิตบูโร (Credit Bureau) เครดิตบูโร คือ คะแนนที่วัดผลมาจากประวัติการชำระสินเชื่อ ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อก้อนใหญ่ หรือสินเชื่อบัตรเครดิตประเภทต่าง ๆ จากธนาคาร และสถาบันการเงินหลาย ๆ แห่ง เช่น ธนาคารที่เราพบเห็นได้ทั่วไป หรือสถาบันการเงินที่ให้บริการสินเชื่อประเภทบัตรเครดิตอื่น ๆ เมื่อเราต้องการยื่นเรื่องสินเชื่อจากธนาคารใด ๆ กล่าวคือ ต้องการจะเป็นลูกค้าของธนาคารหรือสถาบันการเงินนั้นๆ  ทางธนาคารหรือสถาบันการเงินต่างๆ จะได้รับสิทธิเรียกดูข้อมูลประวัติการชำระสินเชื่อในอดีตของเราจากเครดิตบูโร เพื่อนำมาใช้ประกอบการพิจารณาในการอนุมัติสินเชื่อนั่นเอง

เครดิตบูโรมาจากไหน? เครดิตบูโร เป็นข้อมูลของ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด โดยบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจะเปิดประวัติด้านการชำระสินเชื่อของคุณเอาไว้ เช่น การทำธุรกรรมทางการเงินด้านสินเชื่อต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการยื่นขอสินเชื่อเงินกู้ การเปิดบัตรเครดิต ประวัติการชำระยอดบัตรเครดิต และใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณคะแนนเหล่านี้ เช่น วันเวลาในการชำระยอดหนี้ คุณได้ทำการชำระตรงเวลาหรือไม่  ฉะนั้น ผู้ปล่อยสินเชื่อหรือธนาคารต่าง ๆ จึงใช้เครดิตบูโรซึ่งเปรียบเสมือนดัชนีชี้วัดความน่าเชื่อถือทางการเงินของแต่ละบุคคล นำมาเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ใช้พิจารณาการยื่นเรื่องทางธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ ในชีวิตคุณ เพราะการจะอนุมติสินเชื่อเหล่านี้ มีความเสี่ยงนานาประการที่ทำให้ผู้ปล่อยสินเชื่อ เช่น ธนาคารหรือสถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิตต่าง ๆ ต้องคำนึงว่า คุณจะมีกำลังผ่อนชำระหนี้หรือสินเชื่อที่ขอไปหรือไม่ ทั้งสินเชื่อก้อนใหญ่ อย่างเช่นสินเชื่อเงินกู้ประเภทที่อยู่อาศัย สินเชื่อเงินกู้ประเภทประกอบกิจการส่วนตัว หรือสินเชื่อก้อนเล็ก ๆ ที่เรียกกันว่า วงเงินบัตรเครดิต ที่คุณใช้ซื้อของต่าง ๆ 

ซึ่งถ้าหากคุณต้องการทำธุรกรรมทางการเงิน อย่างเช่น การยื่นเรื่องขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย โดยมีเป้าหมายในชีวิตว่าต้องการจะสร้างครอบครัว แต่พฤติกรรมในอดีต เช่น การผิดชำระยอดบัตรเครดิต เพราะไม่ทราบถึงผลที่จะตามมา คิดว่าผิดชำระเพียงวันหรือสองวันคงจะไม่ส่งผลร้ายอะไร แต่หารู้ไม่ว่าการผิดชำระเพียงวันเดียวก็ทำให้เกิดประวัติทางการเงินที่ไม่สวยงามได้ และฝันที่อยากจะมีบ้านหรือธุรกิจก็อาจติดขัด หรือล่มไปในพริบตา เพียงเท่านี้จะเห็นได้ว่าเครดิตบูโรล้วนมีความสำคัญกับชีวิตของทุก ๆ คน และเป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนชีวิตในอนาคต

อย่างไรก็ดี บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาตินั้นเป็นเพียงผู้ทำหน้าที่ในการรวบรวมประวัติในการชำระเงินสินเชื่อจากทุก ๆ ธนาคาร หรือสถาบันการเงินที่แต่ละบุคคลได้ไปธุรกรรมทางการเงินประเภทสินเชื่อไว้ในอดีต ซึ่งการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อในอนาคตที่คุณต้องการยื่นเรื่องนั้น ประกอบด้วยปัจจัยอื่นๆ  อีกมากมาย อาทิเช่น รายได้ต่อเดือน, ค่าใช้จ่ายโดยรวมต่อเดือน, ภาระต่าง ๆ , เงินเก็บหรือหลักประกันที่จะใช้ในการยื่นเรื่องขอสินเชื่อ ขอเพียงแค่คุณเป็นคนมีวินัยในการใช้เงิน รู้จักวางแผน และไม่ใช้จ่ายเกินตัว ปัญหาเหล่านี้ย่อมไม่เกิดขึ้น ความน่าเชื่อถือทางด้านเงินของคุณก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและส่งผลให้ทำธุรกรรมทางการเงินใด ๆ ก็ตามได้อย่างราบรื่นอีกด้วย

ที่มา : Shopsmart Finance

ผลิตภัณฑ์ที่คุณอาจสนใจ

ประกันตลอดชีพ | iProtectS

คุ้มค่า ซื้อครั้งเดียว จ่าย 10 ปี คุ้มครองทั้งชีวิต ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ

ประกันออมทรัพย์ | iGen

ปีนี้ ลดภาษีด้วยประกันชีวิต และยังได้ออมด้วย กับ iGen ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ

ประกันคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุ | iFine

นอกจากคุ้มครองชีวิตแล้วยังคุ้มครองอุบัติเหตุ เพราะเรื่องไม่คาดคิดอาจะเกิดขึ้นได้ ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ