อยากให้ลูกน้อยเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีหน้าที่การงานและการเงินที่มั่นคง ต้องรู้จักการปลูกฝังตั้งแต่วัยเยาว์ ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่พวกเขาจะซึมซับเอาวิธีการต่าง ๆ ไปฝึกปฏิบัติจนกลายเป็นนิสัย การเลี้ยงลูกจึงไม่ใช่เพียงแค่สอนให้พวกเขาฉลาดในด้านการศึกษาเท่านั้น แต่การสอนลูกให้รู้จักวิธีการออมเงิน เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินชีวิตเมื่อเจ้าตัวน้อยเติบโตเป็นผู้ใหญ่ แน่นอนว่าการปลูกฝังที่ดีเหล่านี้ จะต้องเริ่มจากตัวของคุณพ่อและแม่ก่อนเป็นอันดับแรก แล้วการบริหารเงินสำหรับอนาคตของลูกน้อยจะมีความราบรื่นและมีความมั่นคง กลายเป็นคนที่มีระเบียบวินัยในการใช้ชีวิตมากขึ้นได้อย่างแน่นอน

เริ่มต้นสอนลูกออมเงินให้เข้าใจง่ายแบบไม่ต้องบังคับ

การสอนลูกน้อยให้เข้าใจเรื่องการออมเงินที่ดีนั้น สิ่งที่คุณพ่อและแม่ควรทำความเข้าใจ คือ วิธีการสอนที่ไม่ใช่การบังคับ แต่สอนด้วยวิธีที่จะทำให้พวกเขารู้สึกอยากทำด้วยตัวเอง เด็กจะกระตือรือร้น อยากทำให้สำเร็จ จนกลายเป็นการปลูกฝังนิสัยในการบริหารเงินของตัวเองต่อไปในอนาคต อย่างไรก็ตาม ระบบการสอนวิธีออมเงินของเด็กแต่ละช่วงวัย จะมีความแตกต่างกันอยู่พอสมควร ดังนั้นการสอนที่ถูกวิธี จึงจะช่วยนำพาพวกเขาไปสู่อนาคตที่สดใสได้ โดยแบ่งออกเป็น 4 วัยหลัก ๆ ด้วยกัน ไ้ด้แก่

1.วัยเด็ก คือ วัยอนุบาลถึงชั้นประถม ซึ่งเป็นช่วงวัยที่เหมาะสมสำหรับการสอนเป็นอย่างมาก ยิ่งเริ่มสอนลูกให้เก็บเงินด้วยตัวเองไวแค่ไหน ก็จะยิ่งช่วยให้พวกเขาซึมซับความรู้ความเข้าใจในการใช้เงิน และรู้จักบริหารเงินให้ดีตามมาในอนาคต เด็กที่ยังไม่สามารถคิดซับซ้อน การฝึกพวกเขาให้รู้จักหยอดกระปุกจากเงินค่าขนม เงินที่ได้รับไปโรงเรียนในแต่ละวันหรืออาจจะสร้างข้อแลกเปลี่ยนหากลูกน้อยอยากได้เงิน ก็ต้องทำงาน โดยพ่อแม่สามารถหางานง่าย ๆ ในบ้านให้ทำ และให้รางวัลเป็นเงินเล็ก ๆ น้อย ๆ สำหรับเอาไว้หยอดกระปุก วิธีนี้จะทำให้เด็กรู้สึกสนุก อยากทำงานบ้านและพยายามเก็บหอมรอมริบจากเงินค่าขนมด้วยความตั้งใจของตัวเอง

2.วัยรุ่นตอนต้น เด็กที่อยู่ในช่วงมัธยมต้น จะมีความรู้ความเข้าใจในการใช้เงินที่ซับซ้อนมากกว่าเด็กเล็ก การสอนพวกเขาควรมีอะไรที่น่าสนใจมากกว่าแค่การออมเงิน เช่น การพาไปฝากเงินในธนาคาร ซึ่งเงินเหล่านี้ก็ได้มาจากส่วนที่พวกเขาหยอดกระปุกจนเต็ม เพื่อให้ลูกมองเห็นตัวเลขที่ชัดเจนและเข้าใจว่าการออมเงินจะช่วยเพิ่มเงินเก็บของตัวเองต่อไปเรื่อย ๆ นอกจากนี้ ควรสอนให้พวกเขารู้จักการเปรียบเทียบราคาสินค้า อันไหนถูกอันไหนแพง สิ่งไหนควรซื้อ สิ่งไหนอยากได้แต่ไม่ใช่สิ่งจำเป็นต้องซื้อ ให้เด็กเป็นคนลองวิเคราะห์ด้วยตัวเองและหัดให้จัดการระบบการเงินของตัวเองเล็ก ๆ น้อย ๆ ด้วย

3.วัยรุ่นตอนกลาง วัยรุ่นที่กำลังศึกษาอยู่ในช่วงมัธยมปลาย ให้เน้นเรื่องการฝึกหาเงินด้วยตัวเองแทนที่จะขอพ่อแม่ทุกวันจนติดเป็นนิสัย การฝึกเช่นนี้จะช่วยให้พวกเขาเข้าใจถึงคุณค่าของเงินว่ากว่าจะได้มาแต่ละบาทนั้นมีความลำบากมากน้อยแค่ไหน ซึ่งอาจจะปล่อยให้พวกเขาได้ลองสัมผัสประสบการณ์ทำงานอดิเรกในช่วงวันหยุดหรือหลังเลิกเรียน โดยมีพ่อแม่เป็นฝ่ายที่คอยให้คำแนะนำและมองดูลูกอยู่ห่าง ๆ

4.วัยรุ่นตอนปลาย ช่วงวัยอุดมศึกษา วัยนี้จะเข้าสู่ช่วงที่เด็กจะเริ่มต้นเป็นผู้ใหญ่ การเลี้ยงลูกที่ดีคือนอกเหนือจากการรู้จักหาเงินด้วยตัวเอง ก็ควรฝึกให้พวกเขารู้จักการลงทุน การวางแผนบริหารเงินในระยะยาว อีกทั้งการลงทุนแต่ละอย่างมีหลายรูปแบบแตกแขนงออกไป เช่น เล่นหุ้น, ฝากประจำ, ซื้อสลากออมสิน และการซื้อที่ดินเพื่อเก็งกำไร เป็นต้น

การบริหารเงินเพื่ออนาคตสำหรับลูก

การบริหารเงินเพื่ออนาคตสำหรับลูกน้อย

ในการวางแผนการเงินให้แก่ลูกน้อย ไม่ใช่แค่เรื่องที่พ่อแม่จะปลูกฝังจิตสำนึกด้านการออมเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ควรวางแผนให้พวกเขาเอาไว้ล่วงหน้า เพื่อลดความเสี่ยงในอนาคตที่จะตามมา เช่นเดียวกับการวางแผนครอบครัว ยิ่งลูกน้อยโตขึ้นมากเท่าไร ค่าใช้จ่ายก็ย่อมเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ไม่ว่าเป็นด้านการศึกษาที่พ่อแม่ควรเตรียมเอาไว้ให้พวกเขาอย่างน้อยเป็นระยะเวลาประมาณ 20 ปี ซึ่งมีการจัดแบ่งออกเป็น ช่วงอนุบาล, ประถมศึกษา, มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา การบริหารเงินด้านนี้พ่อแม่ควรเตรียมการเอาไว้ตั้งแต่ลูกน้อยยังไม่เข้าเรียนและวางแผนการเงินในระยะยาวเอาไว้เท่าที่พ่อแม่สามารถทำได้ เช่น การซื้อประกันเพื่อการศึกษา, การฝากประจำ, ซื้อตราสารหนี้, เล่นหุ้น LTF และ การซื้อสลากออมสิน เป็นต้น เพื่อหลักประกันด้านการศึกษาให้แก่ลูกน้อยและช่วยกระจายความเสี่ยงให้ต่ำลง

หยอดกระปุก
pixabay.com

ฝึกลูกน้อยรู้จักใช้เงินด้วยการหยอดกระปุก

สำหรับเด็กเล็ก การฝึกให้พวกเขารู้จักออมเงินแบบง่าย ๆ เริ่มต้นได้จากวิธี “หยอดกระปุก” ซึ่งเป็นการสร้างอุปนิสัยที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน หากเป็นในวัยอนุบาล การฝึกออมเงินด้วยวิธีนี้ เด็กน้อยจะรู้จักความรับผิดชอบของตนเอง อาจจะเริ่มต้นให้เป็นรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน ตามแต่ความเหมาะสม หากลูกน้อยต้องการซื้อของเล่น ลองฝึกให้พวกเขารู้จักค่าของเงิน อาจแบ่งเป็นพ่อแม่ช่วยออกครึ่งหนึ่ง อีกครึ่งหนึ่งให้เด็กเก็บออมด้วยตัวเอง เป็นตัวช่วยเพิ่มความเข้าใจให้ลูกน้อยได้ลองทบทวนดูว่าควรซื้อหรือไม่ เพราะกว่าจะได้เงินแต่ละบาทมาไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ บางครั้งลูกน้อยที่คิดได้ อาจจะเปลี่ยนใจเลิกซื้อของที่ไม่จำเป็นแม้จะอยากได้มากแค่ไหนก็ตาม แล้วหันมาออมเงินต่อ เพราะเห็นคุณค่าของเงินแต่ละบาทที่ได้มาก็เป็นได้

ฝากเงินประเภทบัญชีเงินฝากประจำ เพื่อสร้างวินัยการออมเพื่ออนาคต

เรื่องน่ารู้กับการเปิดบัญชีฝากเงินเพื่อลูกที่พ่อแม่ควรใส่ใจ

การเลี้ยงลูกให้มีคุณภาพ เริ่มต้นจากการสอนให้พวกเขาใช้เงินอย่างถูกวิธี เมื่อมีระบบการออมเงิน ลูกน้อยอยากมีเงินฝากเป็นของตัวเอง พ่อแม่ควรเปิดบัญชีเงินฝากเพื่อการเก็บออม ซึ่งมีให้เลือกทั้งแบบระยะสั้นและระยะยาว

1.การสะสมเงินแบบระยะสั้น อาจทำด้วยการเปิดบัญชีออมทรัพย์แบบธรรมดาก่อน เพื่อให้ลูกน้อยมองเห็นตัวเลขที่ตัวเองเก็บออมมาว่ามากขึ้นแค่ไหนในแต่ละเดือน เด็ก ๆ จะได้รู้จักการประหยัด รู้คุณค่าของเงิน คิดไตร่ตรองให้ดีก่อนนำเงินออกไปใช้จ่าย

2.การสะสมเงินแบบระยะยาว เป็นการเปิดบัญชีที่เน้นการเก็บออมเงินเพื่อลูกน้อยในอนาคตข้างหน้า การออมในระยะยาวเช่นนี้มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับปัจจัยและการวางแผนของครอบครัวนั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นการออมด้วย LTF เพื่อใช้เป็นทุนการศึกษาในอีก 5 ปีข้างหน้า หรือการทำประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์  ซึ่งแน่นอนว่าการเก็บออมเงินในระยะยาวจะต้องวางแผนให้ดี เนื่องจากต้องมีวินัยการออมสูง การถอนออกมาใช้ลำบาก ควรมีการสำรองเงินบางส่วนเอาไว้ใช้จ่ายในยามจำเป็นด้วย

หากพ่อแม่สามารถสอนลูกอย่างถูกวิธีตั้งแต่ยังเล็ก ก็จะช่วยให้พวกเขามีพื้นฐานการออมเงินที่ดี เป็นประโยชน์ในระยะยาว ให้คุณพ่อและแม่ไม่ต้องเป็นห่วงเมื่อถึงเวลาที่แก่ชรา เพราะลูกจะสามารถดูแลตัวเองและบริหารเงินให้แก่ครอบครัวได้อย่างมีคุณภาพแน่นอน

ที่มา : Shopsmart Finance

ผลิตภัณฑ์ที่คุณอาจสนใจ

ประกันตลอดชีพ | iProtectS

คุ้มค่า ซื้อครั้งเดียว จ่าย 10 ปี คุ้มครองทั้งชีวิต ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ

ประกันออมทรัพย์ | iGen

ปีนี้ ลดภาษีด้วยประกันชีวิต และยังได้ออมด้วย กับ iGen ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ

ประกันคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุ | iFine

นอกจากคุ้มครองชีวิตแล้วยังคุ้มครองอุบัติเหตุ เพราะเรื่องไม่คาดคิดอาจะเกิดขึ้นได้ ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ