ดอกเบี้ยบ้านที่ต้องผ่อนชำระแทบจะเป็นเท่าตัวของเงินต้น

หลายคนคงมีความคิดว่า หากดอกเบี้ยเหล่านั้นลดลงได้คงดีไม่น้อยทีเดียว เพราะจะทำให้ภาระหนี้ที่แบกไว้ลดลงไปได้เยอะ ซึ่งในความจริงแล้ว วิธีการลดดอกเบี้ยบ้านที่ผ่อนชำระอยู่ในทุก ๆ เดือนนั้นมีอยู่ 2 – 3 วิธี ซึ่งแต่ละวิธีอาจมีเงื่อนไขหรือข้อจำกัดที่แตกต่างกันไป แต่ไม่ได้ยากเกินกว่าจะลงมือทำ เริ่มต้นด้วยวิธีแรก การรีไฟแนนซ์บ้าน

การรีไฟแนนซ์บ้านคืออะไร

รีไฟแนนซ์บ้านคือ การยื่นขอกู้ยืมเงินสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยก้อนใหม่ ในอัตราดอกเบี้ยใหม่ที่ลดลงจากธนาคาร /สถาบันการเงินเดิมที่คุณผ่อนชำระอยู่ในปัจจุบัน หรือ จากธนาคาร /สถาบันการเงินใหม่ที่มีโปรโมชั่นดอกเบี้ยสำหรับผู้ที่ต้องการรีไฟแนนซ์ที่ถูกกว่า
กล่าวง่าย ๆ คือ เป็นการกู้ใหม่ เพื่อนำสินเชื่อก้อนใหม่ที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่า มาชำระสินเชื่อก้อนเก่าให้หมดไป และเริ่มผ่อนชำระค่างวดในแต่ละเดือนในระดับที่ต่ำลงนั่นเอง

การรีไฟแนนซ์บ้านทำได้เมื่อไร

การรีไฟแนนซ์สามารถทำได้ทันทีเมื่อครบระยะเวลาผ่อนชำระขั้นต่ำที่ตกลงไว้กับธนาคาร /สถาบันการเงินผู้ให้สินเชื่อในปัจจุบัน ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระยะเวลา 3 ปี เมื่อผ่อนชำระครบ 3 ปี เราสามารถยื่นเรื่องเพื่อขอรีไฟแนนซ์ได้ทันที และสามารถทำได้ตลอดจนกว่าจะผ่อนชำระสินเชื่อหมด
ที่สำคัญคือควรทำทุก ๆ ครั้งที่ครบระยะเวลาขั้นต่ำ เพราะโปรโมชั่นดอกเบี้ยอัตราพิเศษมักหมดลงพร้อม ๆ กับระยะเวลาดังกล่าว

การรีไฟแนนซ์ก่อนครบกำหนดระยะเวลาขั้นต่ำไม่ควรทำจริงหรือไม่

หนี้บ้าน หรือ สินเชื่อบ้านเป็นภาระหนี้สินระยะยาว ซึ่งอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อประเภทนี้เป็นอัตราดอกเบี้ยแบบไม่คงที่ กล่าวคือ อัตราดอกเบี้ยเหล่านี้จะปรับเปลี่ยนไปตามอัตราของท้องตลาดในปัจจุบัน โดยเราสามารถตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยทั้งในปัจจุบันและแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยในอนาคตได้ตามช่องทางออนไลน์ของแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนำมาคำนวณว่า หากแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นเรื่อย ๆ การตัดสินใจยอมจ่ายค่าปรับให้แก่ธนาคารผู้ให้สินเชื่อในปัจจุบันเพื่อดำเนินการรีไฟแนนซ์ขออัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลงมาก่อนครบกำหนดระยะเวลา อาจคุ้มค่ากว่าการรอให้ครบระยะเวลา

เลือกธนาคารเพื่อไฟแนนซ์บ้านอย่างไร

ก่อนจะตัดสินใจเลือกธนาคารเพื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ต้องหาข้อมูลโปรโมชั่นอัตราดอกเบี้ย นโยบาย และเงื่อนไขของแต่ละธนาคารหรือสถาบันการเงินพื่อนำมาเปรียบเทียบกัน รวมถึงค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในขั้นตอนดำเนินการรีไฟแนนซ์ เช่น ค่าประกัน ค่าประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น เราต้องนำอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขต่าง ๆ ของแต่ละธนาคารมาคำนวณเปรียบเทียบกันจนเห็นตัวเลขสุดท้ายว่าเบ็ดเสร็จแล้ว ราคาบ้านจะอยู่ที่ราคาเท่าไรในแต่ละอัตราดอกเบี้ย เพื่อเลือกโปรโมชั่นที่ดีที่สุด ณ เวลานั้น

อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการตัดสินใจรีไฟแนนซ์บ้าน ไม่ได้มีเพียงแค่การรวบรวมข้อมูล โปรโมชั่น อัตราดอกเบี้ย นโยบาย และเงื่อนไขของธนาคารหรือสถาบันการเงินต่าง ๆ เท่านั้น แต่เป็นปัจจัยเกี่ยวกับตนเอง ไม่ว่าจะเป็นสถานะทางการเงิน รายได้ต่อเดือน ความมั่นคงในหน้าที่การงาน เงินออมคงเหลือ ภาระค่าใช้จ่ายที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพราะสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ต้องนำมาคำนวณความสามารถในการผ่อนชำระเงินกู้ต่อเดือน การตัดสินใจที่ดีคือ การเลือกตัวเลือกที่ไม่ทำให้สถานะทางการเงินของคุณตึงเครียดจนเกินไป เช่น ทางเลือก A อาจทำให้ดอกเบี้ยลดลงแต่มียอดชำระต่อเดือนเพิ่มขึ้น ส่งผลให้คุณไม่มีเงินเผื่อสำหรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเจ็บป่วยซึ่งต้องใช้เงินจำนวนหนึ่ง กับ ทางเลือก B ที่ดอกเบี้ยอาจไม่ได้ต่ำลงเท่าทางเลือก A แต่คุณสามารถมีเงินเผื่อฉุกเฉินในแต่ละเดือน ก็จะเห็นได้ว่า การเลือกทางเลือก B นั้นส่งผลให้คุณมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า

อีกวิธีหนึ่งที่ทำได้ง่าย ๆ คือ การเพิ่มจำนวนเงินผ่อน(ค่างวด)ในแต่ละเดือน

เนื่องจากวิธีการคำนวณอัตราดอกเบี้ยของธนาคารต่าง ๆ จะคิดโดยการนำยอดเงินกู้ที่ยังเหลืออยู่มาคำนวณดอกเบี้ย หมายความว่า หากมีวิธีที่ทำให้ยอดเงินกู้รวมลดลงได้มากเท่าไร ย่อมส่งผลให้ดอกเบี้ยลดลงมากเท่านั้น เพราะฉะนั้น วิธีการเพิ่มจำนวนเงินต่องวดชำระ หรือการนำเงินก้อนใหญ่มาชำระก็จะช่วยลดดอกเบี้ยบ้านได้เช่นกัน

และวิธีสุดท้ายที่สามารถทำได้ คือ การขอเจรจาลดอัตราดอกเบี้ย

วิธีนี้อาจไม่สามารถทำได้ทุกคนดั่งเช่นวิธีที่กล่าวไป เพราะวิธีนี้จะมีโอกาสเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อคุณเป็น ”ลูกค้าชั้นดี” เท่านั้น ลูกค้าชั้นดีคือ การเป็นลูกค้าที่มีวินัยในการผ่อนชำระค่างวด กล่าวคือ ผ่อนยอดชำระค่างวดเงินกู้ได้ครบตรงกำหนดและครบจำนวน เป็นเวลาติดต่อกันระยะหนึ่ง ประกอบกับเหตุผลที่เป็นเหตุจำเป็นหรือเหตุฉุกเฉิน เช่น สภาพคล่องทางการเงินลดลงกะทันหันด้วยปัจจัยหน้าที่การงาน หรือผลประกอบการได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจ ซึ่งทำให้เราต้องการดอกเบี้ยที่ต่ำลง หากเราเป็นลูกค้าชั้นดีมาตลอด และประสบเหตุจำเป็น ก็ย่อมมีโอกาสในการเจรจาต่อรองขอลดอัตราดอกเบี้ยเป็นพิเศษได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

ที่มา : Shopsmart Finance

ผลิตภัณฑ์ที่คุณอาจสนใจ

ประกันตลอดชีพ | iProtectS

คุ้มค่า ซื้อครั้งเดียว จ่าย 10 ปี คุ้มครองทั้งชีวิต ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ

ประกันออมทรัพย์ | iGen

ปีนี้ ลดภาษีด้วยประกันชีวิต และยังได้ออมด้วย กับ iGen ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ

ประกันคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุ | iFine

นอกจากคุ้มครองชีวิตแล้วยังคุ้มครองอุบัติเหตุ เพราะเรื่องไม่คาดคิดอาจะเกิดขึ้นได้ ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ