ต้องซื้อประกันชีวิตหรือไม่ ควรซื้อเท่าไร?

วันนี้เราจะมาไขปัญหาเรื่องนี้กัน การซื้อประกันชีวิตไม่มีมูลค่าที่ตายตัวว่าคนเราควรซื้อเท่าไรถึงจะดีที่สุด ก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าเราซื้อประกันชีวิตไปเพื่ออะไร ประกันชีวิตคือการที่ผู้เอาประกันจ่ายเบี้ยประกันให้บริษัทประกันชีวิตเพื่อที่ว่าเมื่อผู้เอาประกันเสียชีวิต หรืออยู่ครบตามสัญญากรมธรรม์ ฝ่ายบริษัทประกันชีวิตจะมีหน้าที่ต้องจ่ายผลตอบแทนเรียกว่าทุนประกันชีวิตให้แก่ผู้เอาประกันหรือผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์

ตัวเรามีมูลค่าเท่าไร

สิ่งสำคัญที่ควรคำนึงเมื่อจะซื้อประกันชีวิตก็คือมูลค่าของตัวเอง เราทำประกันเพื่อให้คนที่ต้องพึ่งพาเรามีเงินก้อนใช้ในวันที่เราไม่ได้อยู่กับเขาแล้ว การที่เรามีมูลค่าของตัวเองเยอะเราก็สามารถทำทุนประกันไว้ได้เยอะเพื่อที่ว่าคนที่พึ่งพาเราจะได้เงินก้อนโตหลังจากที่เราลาจากกัน

อย่า “Over Insure” (มีประกันมากเกินไป)

ดังนั้น ไม่ใช่ว่าคุณจะทำประกันใด ๆ ก็ตาม ยิ่งทุนประกันสูงยิ่งดี แต่หากว่าคนที่มีมูลค่าน้อยก็ต้องระวังว่าไม่ควรทำทุนประกันสูงเกินตัวเพราะอาจจะจ่ายเบี้ยไม่ไหว ทำให้เป็นภาระเปล่า ๆ ดังนั้น เมื่อพิจารณาจะซื้อประกัน มีหลักสำคัญว่า หากคุณจากไป คนที่คุณต้องดูแลต้องใช้เงินมากแค่ไหนในการดำรงชีวิต

ซื้อเมื่อไรดี?

คำถามต่อไปคือ ”แล้วเราควรซื้อประกันชีวิตตอนไหน” คำตอบคือเราสามารถซื้อตอนที่เรามีรายได้เป็นของตัวเอง ยิ่งซื้อตอนอายุน้อยทุนประกันยิ่งถูกเนื่องจากความเสี่ยงทางด้านสุขภาพมีน้อยมาก ปกติแล้ว ราคาเบี้ยจะเริ่มแพงขึ้นมากตั้งแต่อายุ 35 ขึ้นไป ดังนั้น ยิ่งซื้อน้อยก็ยิ่งดีเพราะจ่ายเบี้ยน้อย และยังได้รับความคุ้มครองตลอดชีวิตอีกด้วย

ที่มา : Shopsmart Finance