เจาะลึก โครงการบ้าน ธอส เพื่อข้าราชการ
ภาพจาก https://thainews1st.blogspot.com/2016/07/4800.html

สวัสดิการของข้าราชการเป็นระบบที่มีข้อดีมากกว่าเอกชนในด้านการให้ความช่วยเหลือ หากไม่ได้เปรียบเทียบในด้านเงินเดือนที่เริ่มต้นน้อยกว่า อาชีพเหล่านี้ดูจะน่าสนใจไม่น้อยทีเดียว กลายเป็นจุดดึงดูดด้วยสวัสดิการที่มีเผื่อแผ่ไปจนถึงพ่อแม่ ภรรยา สามี ลูก และตนเอง ใครที่มีความสามารถวางแผนออมเงินสำหรับข้าราชการได้ลงตัวกับการดำเนินชีวิตประจำวันแล้ว ไม่ว่าจะเงินเดือนมากหรือน้อย ก็สามารถมีเงินเก็บในระยะยาวที่ช่วยให้เกิดความสบายใจในวัยเกษียณตามมาได้ แต่นอกเหนือจากการวางแผนค่าใช้จ่ายเพื่อตนเองและครอบครัวแล้ว การอยากมีบ้านเป็นของตนเอง ยังเป็นอีกหนึ่งความฝันของทุกคน แม้ว่าเงินเดือนเริ่มต้นจะไม่มากนัก ทว่าในกลุ่มของอาชีพนี้ กลับมีโครงการดีๆ ที่เรียกว่า “โครงการบ้าน ธอส” ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อข้าราชการโดยเฉพาะ เน้นเพื่อการอยู่อาศัยสำหรับข้าราชการที่มีรายได้น้อย สามารถทำฝันให้เป็นจริงได้ด้วยโครงการบ้าน ธอส ซึ่งมีเป้าหมายที่จะช่วยให้คนกลุ่มอาชีพเหล่านี้เข้าถึงการหาที่อยู่อาศัยได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

ทำความรู้จักกับโครงการบ้าน ธอส แบบเจาะลึก

โครงการบ้าน ธอส. เพื่อข้าราชการ จัดเป็นโครงการที่เน้นตั้งขึ้นเพื่อใช้สนับสนุนกลุ่มข้าราชการทุกหน่วยงาน ให้สามารถสานฝันสำหรับคนอยากมีบ้านเป็นของตัวเอง สำหรับข้อมูลที่น่าสนใจของการกู้เงินแบบพิเศษที่เอื้อประโยชน์ให้แก่ข้าราชการนี้ มีรูปแบบที่น่าสนใจคือ อัตราดอกเบี้ยต่ำ หากกู้ในวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท

การผ่อนชำระโครงการบ้าน ธอส จะอยู่แค่เพียงเดือนละ 4,000 บาทเท่านั้นในช่วง 4 ปีแรก หลังจากเข้าสู่ปีที่ 5 ในการผ่อนชำระ จะอยู่ที่ 6,100 บาท การปล่อยกู้ยังมีการผ่อนปรนเงื่อนไข มีการรับรีไฟแนนซ์ลูกหนี้ข้าราชการที่เป็นหนี้กับธนาคารพาณิชย์อื่น ๆ ให้สามารถจ่ายหนี้ในอัตราที่ไม่เดือดร้อน ซึ่งนอกเหนือจากจุดประสงค์หลักของโครงการบ้าน ธอส เพื่อการกู้ยืมสำหรับซื้อบ้าน ยังสามารถกู้ยืมเพื่อสร้างบ้านบนที่ดินของตนเองได้ด้วย

อย่างไรก็ตาม การปล่อยกู้ในโครงการบ้าน ธอส จะเป็นอาคารบ้านเรือนที่ใช้สำหรับอยู่อาศัย คือ บ้านแฝด, ทาวน์เฮ้าส์, อาคารพาณิชย์เพื่อการอยู่อาศัย มีข้อยกเว้นสำหรับบ้านเช่าและแฟลต ส่วนกลุ่มที่สามารถกู้ยืมได้ ได้แก่ ข้าราชการทั่วไป, ข้าราชการทหาร, บุคลากรทางการศึกษา, ตำรวจ ไปจนถึงพนักงานรัฐวิสาหกิจ ทำให้ผู้กู้ยังคงสภาพการออมเงินสำหรับข้าราชการในส่วนอื่น ๆ เอาไว้ และไม่กระทบต่อการเงินในส่วนอื่นนั่นเอง

การจัดตั้งโครงการบ้าน ธอส เพื่อข้าราชการ
ภาพจาก http://www.ghbank.co.th/2016/ghb-ecohome/

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งโครงการบ้าน ธอส เพื่อข้าราชการ

วัตถุประสงค์ที่จัดตั้งโครงการบ้าน ธอส ขึ้นมา เพื่อช่วยให้ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจมีความสะดวกสบายในการกู้ยืมเงินมาเพื่อหาที่อยู่อาศัยให้แก่ตนเอง ได้แก่

  1. ข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ต้องการซื้อที่ดินพร้อมอาคาร รวมไปถึงการซื้อห้องชุด
  2. ข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ต้องการต่อเติมหรือซ่อมแซมส่วนของอาคารอันเป็นที่พักอาศัยของตนอยู่แล้ว
  3. ข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ต้องการปลูกสร้างบ้านเรือนหรือซื้อที่ดินเพื่อปลูกสร้างที่อยู่อาศัย
  4. ข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ต้องการชำระหนี้ที่อยู่อาศัย ลดปัญหาการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการออมเงินสำหรับข้าราชการ
  5. ข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ต้องการซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัย
  6. ข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ต้องการปลดที่ดินของตนเองจากการจำนองกลับคืนมา

ระบบวงเงินกู้ยืมโครงการบ้าน ธอส และดอกเบี้ย

สำหรับระบบวงเงินกู้ของโครงการบ้าน ธอส นั้น ผู้ที่ต้องการกู้ยืมจะต้องเข้าใจก่อนว่า หากเป็นลูกหนี้เดิมของธนาคารอยู่แล้ว อัตราดอกเบี้ยจะไม่มีความเกี่ยวเนื่องกันกับอัตราดอกเบี้ยใหม่ที่น้อยกว่า อัตราดอกเบี้ยในบัญชีเงินกู้เดิมจึงยังคงอยู่ตามปกติ ส่วนวงเงินที่โครงการบ้าน ธอส เปิดให้กู้ อยู่ที่ไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาประเมินที่ดินรวมอาคาร, อาคารหรือห้องชุด ซึ่งจะพิจารณาตามวัตถุประสงค์ของการยื่นกู้เป็นรายบุคคลด้วย อีกทั้งยังต้องสัมพันธ์กับเงินงวดผ่อนชำระด้วยว่า จะต้องไม่เกินร้อยละ 80 ของเงินเดือนสุทธิ เพื่อป้องกันไม่ให้กระทบกับเงินออมสำหรับข้าราชการที่วางแผนเอาไว้ตามปกติอยู่แล้วนั่นเอง

สำหรับระยะเวลาการกู้ยืมเงินโครงการบ้าน ธอส จะต้องไม่น้อยกว่า 5 ปี แต่ไม่เกิน 30 ปี อายุผู้กู้รวมกับจำนวนปีที่ยื่นกู้ รวมแล้วจะต้องไม่เกิน 70 ปี แต่ก็มีข้อยกเว้นสำหรับข้าราชการที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี จะเพิ่มระยะเวลากู้ให้เป็น 75 ปี ทำให้มีเงินออมเงินสำหรับข้าราชการในวัยเกษียณคงอยู่เท่าเดิม

ข้อดีของโครงการบ้าน ธอส ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อข้าราชการ
ภาพจาก http://www.ghbank.co.th/2016/ghb-ecohome/

ข้อดีของโครงการบ้าน ธอส ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อข้าราชการ

ข้อดีที่่ช่วยให้ข้าราชการสามารถสานฝันการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ดั่งที่ต้องการแบบสะดวกสบายมากขึ้น โครงการบ้าน ธอส เป็นการกู้ยืมเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ ชนิดที่ประกาศได้เลยว่าถูกมาก ๆ จนไม่ต้องเข้าไปวุ่นวายกับระบบการออมเงินสำหรับข้าราชการที่วางแผนเอาไว้ วงเงินสูงสุดอยู่ที่ 10,000 ล้านบาทที่เตรียมเอาไว้ การปล่อยกู้จะขึ้นอยู่กับความต้องการซื้อ การผ่อนไม่สร้างภาระให้กับข้าราชการที่มีรายได้น้อย เช่น กรณีกู้ยืมที่ 1 ล้านบาท ตามปกติจะต้องผ่อนชำระอย่างน้อยอยู่ที่ 7,000 บาท แต่สำหรับโครงการ ธอส แล้ว จะเหลือเพียงแค่ 4,000 บาทต่อเดือนเท่านั้น ซึ่งถือว่าน้อยมาก สามารถแบ่งสันปันส่วนค่าใช้จ่ายในส่วนอื่น ๆ ได้อีกต่าหาก

เป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับแนวคิดของโครงการบ้าน ธอส ที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือข้าราชการให้มีโอกาสมีบ้านเป็นของตัวเองอย่างง่ายดายขึ้น เนื่องจากการผ่อนชำระค่างวดต่ำ อัตราดอกเบี้ยในช่วง 4 ปีแรกต่ำ ไม่กระทบต่อการออมเงินสำหรับข้าราชการ ทางเลือกการมีบ้านสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจจึงไม่จำเป็นต้องยื่นกู้กับธนาคารพาณิชย์อีกต่อไป เพราะจุดประสงค์ของโครงการบ้าน ธอส คือตัวช่วยดี ๆ ที่จะตอบทุกความต้องการของข้าราชการรายได้น้อย ให้มีที่พักอาศัยแบบไม่ต้องเช่า แต่มีบ้านและที่ดินเป็นของตัวเองได้แบบสบาย ๆ นั่นเอง

ที่มา : Shopsmart Finance

ผลิตภัณฑ์ที่คุณอาจสนใจ

ประกันตลอดชีพ | iProtectS

คุ้มค่า ซื้อครั้งเดียว จ่าย 10 ปี คุ้มครองทั้งชีวิต ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ

ประกันออมทรัพย์ | iGen

ปีนี้ ลดภาษีด้วยประกันชีวิต และยังได้ออมด้วย กับ iGen ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ

ประกันคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุ | iFine

นอกจากคุ้มครองชีวิตแล้วยังคุ้มครองอุบัติเหตุ เพราะเรื่องไม่คาดคิดอาจะเกิดขึ้นได้ ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ