เมื่ออายุมากขึ้น หลายคนเริ่มวางแผนจัดการมรดกเพื่อจัดสรรมรดกที่ตนมีอยู่ให้แก่ลูกหลานตามความเหมาะสม เพื่อที่ว่าในอนาคตข้างหน้า ลูกหลานจะได้อยู่อย่างสุขสบายและไม่ต้องเผชิญกับความลำบาก และยังเป็นการปกป้องทรัพย์สินของครอบครัวไม่ให้ถูกบังคับใช้หนี้ หากเกิดความผิดพลาดบางอย่างขึ้นอีกด้วย ผู้คนส่วนใหญ่จึงเริ่มที่จะวางแผนจัดการมรดกตั้งแต่เนิ่น ๆ เพื่อความสบายใจและไม่ต้องกังวลกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในวันข้างหน้านั่นเอง

วัตถุประสงค์ ในการวางแผนมรดก

สำหรับวัตถุประสงค์ในการวางแผนมรดก มีทั้งหมด 4 ข้อ ดังนี้

 1. เพื่อมอบทรัพย์สินให้แก่คนที่รักตามเจตนารมณ์
  วางแผนมรดก เพื่อมอบทรัพย์สินให้แก่คนที่รักตามเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้ ทายาทที่สามารถมอบทรัพย์สินให้ได้ ไม่ใช่แค่เพียงคู่สามีภรรยาหรือบุตรเท่านั้น แต่ยังรวมถึงบุคคลอื่น ๆ ที่เจ้าของมรดก มีความประสงค์ต้องการจะมอบให้อีกด้วย
 2. เพื่อส่งต่อธุรกิจให้ทายาทอย่างมีประสิทธิภาพ
  วางแผนมรดกเพื่อส่งต่อธุรกิจของตนเองให้แก่ทายาทอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการที่มีบุตรหลาย ๆ คน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวางแผนอย่างชัดเจน ว่าจะส่งมอบธุรกิจหรือทรัพย์สินอะไร ให้แก่ใคร เพื่อความมั่นใจว่าธุรกิจหรือสมบัติบางอย่าง จะถูกส่งมอบให้แก่คนที่สามารถนำไปดูแลต่อได้อย่างก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 3. เพื่อปกป้องทรัพย์สินครอบครัว
  วางแผนมรดก เพื่อเป็นการปกป้องทรัพย์สินของครอบครัวไม่ให้ถูกบังคับชำระหนี้ เพราะทรัพย์สินที่มีการทำพินัยกรรมมอบให้แก่ทายาทแล้ว จะไม่สามารถนำมารวมเป็นทรัพย์สินเพื่อบังคับชำระหนี้ได้

  • ตัวอย่าง 

   นายเมฆ ได้ทำพินัยกรรมมอบบ้านและที่ดินให้แก่ลูก ๆ ต่อจากนั้น ธุรกิจของนายเมฆล้มละลาย พร้อมกับเป็นหนี้อยู่ 1ล้านบาท เจ้าหนี้จะสามารถยึดทรัพย์สินได้แค่บริษัทที่อยู่ในสัญญาเท่านั้น แต่ไม่สามารถบังคับยึดบ้านและที่ดินได้ เนื่องจากนายเมฆไม่ได้มีกรรมสิทธิ์ในบ้านและที่ดินอย่างแท้จริงแล้วนั่นเอง

 4. เพื่อวางแผนภาษี
  วางแผนมรดก เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับภาษี ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในส่วนของภาษีได้เป็นอย่างดี

รูปแบบและขั้นตอนการวางแผนมรดก

การวางแผนมรดก สามารถแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบด้วยกัน ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง โดยเฉพาะขั้นตอนในการวางแผนมรดก

 1. การวางแผนมรดกด้วยพินัยกรรม
  เป็นรูปแบบการวางแผนมรดกสำหรับผู้ที่มีทรัพย์สิน เช่น ธุรกิจ บ้าน ที่ดิน และอื่น ๆ เป็นต้น และต้องการจัดการทรัพย์สินเหล่านี้ในรูปของพินัยกรรม เพื่อระบุอย่างชัดเจนว่าต้องการส่งมอบทรัพย์สินอะไรให้แก่ใครบ้าง ซึ่งเมื่อผู้ทำพินัยกรรมเสียชีวิตลง ทนายความผู้รับผิดชอบพินัยกรรมจะนำพินัยกรรมออกมาดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และแบ่งมรดกทั้งหมดให้แก่ทายาทตามที่ระบุไว้ในพินัยกรรมทันที
 2. การวางแผนมรดกด้วยการทำประกัน
  เป็นรูปแบบการวางแผนมรดกสำหรับผู้ที่ไม่ค่อยมีทรัพย์สินมากนัก และต้องการทำประกันเพื่อมอบเงินก้อนใหญ่ให้แก่คนที่รักเมื่อตนเองเสียชีวิตนั่นเอง การทำประกันจะต้องเลือกประกันที่เหมาะสมและมีเงื่อนไขที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของตนเองได้ดี เพื่อให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด และระบุชื่อทายาทที่จะเป็นผู้รับเงินชดเชยหรือทุนประกันทั้งหมด เมื่อผู้เอาประกันเสียชีวิต ทางบริษัทประกันจะนำเงินตามสัญญาไปมอบให้แก่ทายาทในทันทีเช่นกัน นอกจากนี้ การวางแผนมรดกด้วยการทำประกันก็ยังมีข้อดีในด้านอื่น ๆ อีกด้วย เช่น

  • ช่วยเลี่ยงภาษีมรดก เพราะทุนประกันที่จะได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตไม่ต้องนำมาเสียภาษี ผู้ที่ได้รับมรดกจากประกัน จึงไม่ต้องเสียภาษีมรดกเหมือนกับการรับมรดกทั่ว ๆ ไปนั่นเอง
  • ได้รับเงินอย่างรวดเร็วเมื่อผู้เอาประกันเสียชีวิต เพราะเงินประกันไม่ถูกรวมเข้ากับกองมรดก จึงสามารถจ่ายให้แก่ผู้รับมรดกได้เลยโดยไม่ต้องรอการจัดการภาษีมรดก
  • เพราะเงินประกันไม่ถูกรวมเข้ากับมรดกจึงไม่สามารถถูกบังคับเอาจากเจ้าหนี้ของเจ้าของมรดกได้ ผู้รับผลประโยชน์จึงมั่นได้เลยว่าจะได้รับเงินจากทุนประกันอย่างแน่นอน และหากถูกบังคับเอาก็สามารถดำเนินการตามกฎหมายได้

การวางแผนมรดก ไม่ว่าผู้นั้นจะมีทรัพย์สินหรือไม่ก็สามารถจัดการมรดกเพื่อส่งต่อถึงคนที่รักได้ไม่ยาก ซึ่งผู้ที่มีทรัพย์สินอยู่แล้วสามารถจัดการมรดกด้วยการทำพินัยกรรมได้เลย ส่วนผู้ที่ไม่มีทรัพย์สินอาจวางแผนมรดกด้วยการทำประกันแทน เนื่องจากสุดท้ายแล้ว เงินประกันย่อมตกไปสู่ผู้เป็นทายาทอยู่ดี อย่างไรก็ตาม การวางแผนมรดกควรเริ่มทำตั้งแต่เนิ่น ๆ ในระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่ เพื่อส่งมอบทรัพย์สินให้แก่คนที่ตนเองรักอย่างแท้จริง และสามารถนอนหลับได้อย่างสบายใจ

ที่มา : Shopsmart Finance

ผลิตภัณฑ์ที่คุณอาจสนใจ

ประกันตลอดชีพ | iProtectS

คุ้มค่า ซื้อครั้งเดียว จ่าย 10 ปี คุ้มครองทั้งชีวิต ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ

ประกันออมทรัพย์ | iGen

ปีนี้ ลดภาษีด้วยประกันชีวิต และยังได้ออมด้วย กับ iGen ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ

ประกันคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุ | iFine

นอกจากคุ้มครองชีวิตแล้วยังคุ้มครองอุบัติเหตุ เพราะเรื่องไม่คาดคิดอาจะเกิดขึ้นได้ ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ