“วัยเกษียณ” เป็นช่วงวัยที่บุคคลผ่านการใช้ชีวิตมาแล้วอย่างโลดโผนโชกโชน สมควรเป็นวัยพักผ่อน เดินทางท่องเที่ยว หรือเล่นสนุกกับลูกหลาน ผู้สูงอายุบางท่านมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ เพราะดูแลและบำรุงรักษาร่างกายต่อเนื่องสม่ำเสมอ แต่หลายท่านเจ็บป่วย หนักบ้างเบาบ้าง เข้าทำนอง “ยิ่งอายุมาก โรคก็ยิ่งมากตาม” การวางแผนทำประกันชีวิต โดยเฉพาะ “ประกันสุขภาพ” เสียแต่เนิ่น ๆ จึงเป็นทางเลือกที่ช่วยให้สามารถจัดการกับความเสี่ยงหรือลดปัญหาทางการเงินซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคตได้เป็นอย่างดี

การประกันสุขภาพ เป็นสัญญาเพิ่มเติมหรือแพ็คเกจพ่วงกับการทำประกันชีวิต ถูกออกแบบมาเพื่อกลุ่มคนสูงวัย ซึ่งตามธรรมดายิ่งอายุมากขึ้น ยิ่งมีแนวโน้มที่จะมีโรคประจำตัวต่าง ๆ รุมเร้ามากกว่ากลุ่มช่วงวัยอื่น ๆ

สำหรับผู้มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป ควรพิจารณาเลือกทำประกัน ซึ่งให้ความคุ้มครองครอบคลุมดังนี้  

  • คุ้มครองกรณีการรักษาพยาบาล เมื่อต้องเข้ารับการพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เนื่องจากอาการเจ็บป่วย หนักเบา ไม่ว่าจะเล็กน้อยเพียงไข้หวัดหรือด้วยโรคอื่น ๆ ทั้งในฐานะผู้ป่วยในและผลประโยชน์การรักษาในฐานะผู้ป่วยนอก
  • คุ้มครองโรคร้ายแรง ผู้สูงวัยส่วนใหญ่มีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคร้ายแรง เช่น โรคไต โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งจำนวนมากมักสืบเนื่องมาจากโรคประจำตัว อาทิ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และโรคหัวใจ เป็นต้น ไม่เว้นแม้กระทั่งโรคคุกคามร่างกายและจิตใจรุนแรง เช่น โรคมะเร็ง

ความคุ้มครองทั้งสองกรณีข้างต้นจึงมีความจำเป็นต่อผู้สูงวัยอย่างยิ่ง

สำหรับหลักการพิจารณาเลือกสรรก่อนตกลงใจทำประกันนั้น ควรตรวจสอบอัตราค่ารักษาพยาบาลต่าง ๆ ของโรงพยาบาลที่มักใช้บริการว่าประมาณเท่าไร วิเคราะห์ระยะเวลาและงบที่เหมาะสมในการคุ้มครอง ตลอดจนพิจารณาแผนความคุ้มครอง ซึ่งมีให้เลือกหลากหลาย บางแผนคุ้มครองยาวนานจนอายุ 80-85 ปี ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตนเองมากที่สุด

ส่วนการ “ประกันชีวิตผู้สูงอายุ” ตามโฆษณาทางสื่อโทรทัศน์ ซึ่งระบุว่า “ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ และไม่ต้องรายงานสุขภาพให้บริษัทรู้” นั้น สามารถทำได้จริงเพราะเป็นประกันชีวิตที่ทางบริษัทออกแบบสำหรับคนอายุมาก แยกจากประกันชีวิตแบบอื่น ๆ เพื่อให้ผู้สูงวัยมีโอกาสทำประกันชีวิตได้ (ขณะที่ประกันชีวิตแบบอื่นอาจทำไม่ได้ เพราะบริษัทประกันปฏิเสธหรือต้องเพิ่มเบี้ยประกัน) มีเงื่อนไขการรับทำประกันและการจ่ายผลประโยชน์ว่า หากเสียชีวิตภายใน 2 ปีแรกจากการเป็นโรค (ไม่ว่าด้วยโรคอะไรก็ตาม) ทางบริษัทจะไม่จ่ายเงินเอาประกันให้ แต่จะคืนเฉพาะเบี้ยประกันที่ผู้เอาประกันได้จ่ายมาแล้วและเงินเพิ่มอีก 2-5% แทน

ทั้งนี้ พึงระลึกว่า การทำประกันชีวิตผู้สูงอายุนั้น หากเจ็บป่วยจนต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลจะเบิกเงินค่ารักษาไม่ได้ กรณีนี้บริษัทประกันไม่มีเจตนาบิดพลิ้ว แต่ข้อผิดพลาดเกิดจากผู้ทำประกันเข้าใจเงื่อนไขการทำประกันคลาดเคลื่อน กล่าวคือ แยกไม่ออกว่า “ประกันชีวิตผู้สูงอายุ” กับประกันชีวิตแบบอื่น ๆ รวมทั้งการประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุแตกต่างกันอย่างไร เพราะอาจได้ยินได้ฟังจากญาติมิตรเพื่อนฝูงว่า “คนนั้นเคลมได้ คนนั้นเคลมไม่ได้” จนกระทั่งสับสน แท้จริงแล้ว “ประกันชีวิตผู้สูงอายุ” คือ การประกัน “ชีวิต” บริษัทประกันจึงจะจ่ายเงินให้ต่อเมื่อเสียชีวิตเท่านั้น ไม่ใช่ “ประกันสุขภาพ” หรือ “ประกันอุบัติเหตุ” ก่อนตัดสินใจทำประกันจึงควรศึกษาข้อมูล ทำความเข้าใจหลักการทำประกัน ความแตกต่าง และเงื่อนไขของประกันแต่ละแบบให้รอบคอบเป็นดีที่สุด

อย่างไรก็ตาม หากต้องการเงินประกันจำนวนมาก อาทิ หลักแสนหลักล้านขึ้นไป รวมทั้งมั่นใจว่าตนเองมีสุขภาพดี ไม่เคยเป็นโรคใด ๆ มาก่อน พร้อมจะตอบคำถามสุขภาพตามความเป็นจริง และสามารถจ่ายเบี้ยประกันสูงกว่าเบี้ยประกันชีวิตผู้สูงอายุได้โดยไม่ลำบาก ก็ขอแนะนำให้เลือกทำประกันชีวิต “แบบทั่วไป” มากกว่า “แบบผู้สูงอายุ” เพราะทางบริษัทจะจ่ายเงินเอาประกันให้เต็มจำนวน นับตั้งแต่ปีแรกที่ทำประกัน ไม่ว่าจะเสียชีวิตจากกรณีอุบัติเหตุหรือจากโรคก็ตาม

กล่าวโดยสรุปคือ การทำประกันให้ตนเองหรือบุคคลอันเป็นที่รักเมื่อเข้าสู่วัยชรา ผู้คิดจะทำประกันควรคำนึงว่าประกันชีวิตมีหลายประเภท ลองเลือกสรรรูปแบบประกันที่ถูกใจและเหมาะสมคุ้มค่า อาจปรึกษาผู้รู้ให้ช่วยออกแบบหรือสอบถามจากตัวแทนประกัน เพราะการประกันจะโอบอุ้มคุ้มครอง ช่วยกระจายความเสี่ยงในชีวิต ช่วยคลายความวิตกกังวล ตลอดจนแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในอนาคตได้มาก ทั้งหมดทั้งมวลก็เพื่อเตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพ ไม่เป็นภาระของครอบครัวและมีชีวิตบั้นปลายอันเปี่ยมสุข

ที่มา : Shopsmart Finance

ผลิตภัณฑ์ที่คุณอาจสนใจ

ประกันตลอดชีพ | iProtectS

คุ้มค่า ซื้อครั้งเดียว จ่าย 10 ปี คุ้มครองทั้งชีวิต ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ

ประกันออมทรัพย์ | iGen

ปีนี้ ลดภาษีด้วยประกันชีวิต และยังได้ออมด้วย กับ iGen ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ

ประกันคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุ | iFine

นอกจากคุ้มครองชีวิตแล้วยังคุ้มครองอุบัติเหตุ เพราะเรื่องไม่คาดคิดอาจะเกิดขึ้นได้ ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ