เครดิตบูโรคืออะไร ทำไมทุกคนจึงควรทำความรู้จัก

และเครดิตบูโรส่งผลอะไรกับการใช้จ่ายของตัวเรา?

ทุก ๆ คนล้วนเคยได้ยินคำว่าเครดิตบูโรมาแล้ว แต่น้อยคนนักที่จะรู้จักและได้สัมผัสกับ เครดิตบูโร” จริง ๆ และหลาย ๆ คนอาจมองว่าเป็นสิ่งที่อยู่ไกลตัว เพราะไม่มีเรื่องหรือเหตุการณ์ที่ทำให้ต้องเกี่ยวข้องกับ “เครดิตบูโร” ซึ่งกว่าจะได้รู้ถึงความสำคัญของเครดิตบูโร ก็มักสายไปเสียแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นใช้ชีวิตด้วยตนเองอย่างหนุ่มสาววัยเริ่มทำงาน หรือกล่าวคือ ผู้คนที่กำลังอยู่ในวัยสร้างเนื้อสร้างตัว เพราะเครดิตบูโรจะส่งผลต่อการใช้จ่ายเงินต่าง ๆ การซื้อบ้านในฝัน รวมถึงการผ่อนรถยนต์ที่หมายตามานาน ย่างแน่นอน

เครดิตบูโร (Credit Bureau) คืออะไร ?

บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ หรือเครดิตบูโร เป็นบริษัทที่มีหน้าที่ในการรวบรวมประวัติการชำระสินเชื่อของเรา โดยจะเก็บรวบรวมข้อมูลเครดิตจากสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิก และเมื่อเราได้ทำธุรกรรมสินเชื่อใด ๆ กับธนาคารหรือสถาบันการเงินเหล่านั้น เท่ากับว่าเรายอมเปิดเผยให้บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติสามารถเก็บข้อมูลด้านการเงินของเราไปประมวลผลเครดิตด้านการเงินนั่นเอง

สถาบันการเงิน หรือ ธนาคารที่เป็นสมาชิกของเครดิตบูโรมีที่ใดบ้าง ?

ธนาคารของรัฐ(เฉพาะกิจ) เช่น ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการเกษตร, ธนาคารพาณิชย์ที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไปตามห้างร้าน, บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทจัดหาเงินทุน บริษัทประกันวินาศภัย ประกันชีวิต ไปจนกระทั่ง สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิตต่าง ๆ และอื่น ๆ อีกมากมาย

แท้จริงแล้ว เครดิตบูโร รู้อะไรเกี่ยวกับตัวเราบ้าง ?

อย่างแรกคือ เครดิตบูโรเก็บข้อมูลส่วนบุคคลพื้นฐานของทุก ๆ คน ไม่ว่าจะเป็น ชื่อ ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด เลขบัตรประชาชน อาชีพ เพราะเครดิตบูโรรู้จักดีว่า เราเป็นใคร อยู่ที่ไหน

อย่างที่สองคือ เครดิตบูโรจะเก็บข้อมูลประวัติธุรกรรมทางการเงินเกี่ยวกับสินเชื่อทุกประเภท ตั้งแต่การยื่นเรื่องขอสินเชื่อ ผลการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อและประวัติการชำระสินเชื่อ ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้บ่งบอกความน่าเชื่อถือทางการเงินของเราได้เป็นอย่างดี

จะเห็นได้ว่าเครดิตบูโรจะเก็บประวัติการชำระสินเชื่อทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อเงินสด สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อเพื่อประกอบธุรกิจ ประวัติการชำระยอดหนี้บัตรเครดิตในแต่ละเดือน หรือ สินเชื่อในการซื้อรถยนต์  ซึ่งการนำข้อมูลเหล่านี้มาประมวลผล ย่อมมีวัตถุประสงค์ในการจัดทำขึ้นมา ทั้งนี้ เพื่อนำข้อมูลไปให้ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิก ดังที่กล่าวไว้ตอนต้น โดยธนาคารและสถาบันการเงินจะนำข้อมูลเครดิตของแต่ละบุคคลไปใช้เป็นปัจจัยในการพิจารณาวิเคราะห์สินเชื่อสำหรับธุรกรรมสินเชื่อของแต่ละบุคคลในอนาคต และถ้าหากเราประพฤติตนไม่อยู่ในวินัย เบี้ยวชำระหรือผิดนัดชำระเงิน ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อประเภทใดก็ตาม ก็จะทำให้เกิดผลลบต่อเครดิตบูโรของบุคคลนั้น ๆ และอาจส่งผลให้ถูกปฏิเสธสินเชื่อในเวลาที่ต้องการขอสินเชื่อ

อยากทราบข้อมูลเครดิตของตนเอง สามารถขอดูข้อมูลได้หรือไม่ ?

นอกจากเหล่าสมาชิกของเครดิตบูโรต่าง ๆ จะสามารถเรียกดูรายงานข้อมูลเครดิตเพื่อการวิเคราะห์ก่อนทำการแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อได้แล้ว ตัวเราเองย่อมมีสิทธิ์ที่จะมาขอดูรายงานข้อมูลเครดิตของตนได้ด้วยเช่นกัน การขอดูข้อมูลเครดิตของตนเองสามารถทำได้หลายช่องทาง โดยสามารถยื่นคำร้องขอดูข้อมูลเครดิตของตนเองได้โดยตรงที่บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ หรือ ศูนย์บริการตรวจสอบเครดิตบูโรซึ่งมีอยู่หลายแห่ง ทั้งนี้ เรายังสามารถขอดูข้อมูลเครดิตของตนเองได้ผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งมีความสะดวกสบายมากขึ้น โดยจะต้องตรวจสอบผ่าน internet banking ของธนาคารกรุงไทยและธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือยื่นเรื่องขอดูข้อมูลเครดิตผ่านตู้เอทีเอ็ม โดยจะทำได้ที่ตู้เอทีเอ็มของธนาคารกรุงไทยและไทยพาณิชย์  ซึ่งการยื่นเรื่องขอดูข้อมูลเครดิตในแต่ละช่องทางนั้น อาจมีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกัน รวมถึงระยะเวลาในการรับใบแจ้งข้อมูลเครดิตอาจได้รับช้าหรือเร็วไม่เท่ากัน

การที่ทุกคนรู้จักเครดิตบูโร และหมั่นตรวจสอบคะแนนเครดิตบูโรของตนเอง พร้อมทั้งประพฤติตนให้มีวินัยในการใช้เงินที่ดี ย่อมเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาติดขัดในยามที่ต้องการทำธุรกรรมทางการเงินใด ๆ ก็ตาม

ที่มา : Shopsmart Finance

ผลิตภัณฑ์ที่คุณอาจสนใจ

ประกันตลอดชีพ | iProtectS

คุ้มค่า ซื้อครั้งเดียว จ่าย 10 ปี คุ้มครองทั้งชีวิต ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ

ประกันออมทรัพย์ | iGen

ปีนี้ ลดภาษีด้วยประกันชีวิต และยังได้ออมด้วย กับ iGen ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ

ประกันคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุ | iFine

นอกจากคุ้มครองชีวิตแล้วยังคุ้มครองอุบัติเหตุ เพราะเรื่องไม่คาดคิดอาจะเกิดขึ้นได้ ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ