ใคร ๆ ต่างก็ใฝ่ฝันถึงวัยเกษียณในแบบที่ชอบด้วยกันทั้งนั้น หลายคนเริ่มต้นออมเงินเพื่อวัยเกษียณกันแล้ว แต่ข้อมูลสำคัญอีกอย่างที่มีผลต่อเงินออมของคุณโดยตรงก็คือ “Time value of money” หรือที่มีความหมายโดยนัยก็คือ “มูลค่าของเงินเปลี่ยนไปตามเวลา” ตัวอย่างเช่น เมื่อ 30 ปีก่อน เงินเพียง 10,000 บาท / เดือน ก็ถือว่าอยู่ในขั้นสบาย มีปัจจัย 5 ครบครัน เรียกว่ากินอิ่ม นอนหลับ มีใช้ มีเก็บ แต่ปัจจุบันเงิน 10,000 บาท / เดือน แทบไม่พอต่อค่าใช้จ่าย เพราะยังมีหนี้สินที่ต้องชำระ ค่าบ้าน ค่ารถ ค่าข้าวที่แพงหูฉี่ จานละ 30-40 บาท และยังไม่นับรวมค่าจิปาถะอื่น ๆ ซึ่งสิ่งที่มีผลต่อมูลค่าเงินก็คือ “เงินเฟ้อ” ที่แปรผันตรงกับเวลาและราคาสินค้า นั่นหมายความว่า ยิ่งเวลาผ่านไป ราคาสินค้าก็จะยิ่งแพงขึ้น เงิน 10,000 บาท ของเราจะซื้อสินค้าหรือบริการได้น้อยลง กล่าวคือ เราต้องใช้เงินมากขึ้นเพื่อซื้อสินค้านั่นเอง เพราะฉะนั้น การเก็บออมวันนี้ ไม่ได้หมายความว่าในอนาคต “เงินออม” ทั้งหมดจะเพียงพอต่อการใช้ในวัยเกษียณเสมอไป

ซึ่งหากเราต้องการจะมีชีวิตที่ดีในวัยเกษียณแบบที่ตั้งใจไว้ นอกจากเราจะต้องรู้จักเก็บออมเงินแล้ว เราต้องมีความรู้ที่จะเอาชนะเงินเฟ้ออีกด้วย ซึ่งโดยทั่วไป ประเทศไทยมีอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยที่ 3% ต่อปี สิ่งเดียวที่จะเอาชนะเงินเฟ้อได้ไม่ใช่การเก็บเงินมากขึ้น แต่การนำเงินออมไปลงทุนเพื่อลดอัตราความเสี่ยงของมูลค่าเงินในอนาคตได้ เช่น การฝากเงินกับธนาคาร, การลงทุนในหุ้น, การซื้อพันธบัตร ฯลฯ ซึ่งคุณสามารถเลือกเครื่องมือทางการเงินที่ให้ผลตอบแทนมากกว่าหรือเทียบเท่า 3% ได้ในความเสี่ยงที่คุณรับมือไหว

ตัวอย่างเช่น
คุณเลือกฝากประจำธนาคารแห่งหนึ่ง ด้วยเงินออมปีละ 200,000 บาท ธนาคารให้ผลตอบแทนที่ 3% ต่อปี

ใส่จำนวนเงินที่จะฝากธนาคารต่อปี เงินที่ได้รับสิ้นปี
จำนวนปีที่ลงทุน จำนวนเงินที่ลงทุน / ปี จำนวนเงินสะสม อัตราผลตอบแทน 3%
1 200,000 200,000 206,000
2 200,000 406,000 418,180
3 200,000 618,180 636,725
4 200,000 836,725 861,827
5 200,000 1,061,827 1,093,681
6 200,000 1,293,682 1,332,492
7 200,000 1,532,492 1,578,467
. 200,000 1,778,467 1,831,821
. 200,000 4,031,376 4,152,317
. 200,000 4,352,318 4,482,887
27 200,000 8,141,927 8,386,184
28 200,000 8,586,185 8,843,770
29 200,000 9,043,770 9,315,083
30 200,000 9,515,083 9,800,535

จากตารางจะเห็นได้ว่า เมื่อสิ้นปีที่ 30 คุณจะมีเงินรวมทั้งสิ้น 9,800,535.64 บาท คิดออกเป็น 9,800,535.64 บาท ÷ 20 ปี = 490,026 บาทต่อปี หรือตกเดือนละ 40,835 บาท ซึ่งสามารถเก็บไว้ใช้จ่ายได้จนถึงอายุ 80 ปี

แต่ก็ยังมีเครื่องมือทางการเงินอื่น ๆ ที่ความเสี่ยงต่ำ ให้ผลตอบแทนแบบรายปีหรือให้ความคุ้มครองชีวิตเพิ่มเติมด้วย ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่า คุณมีวินัยในการออมเงินมากน้อยแค่ไหน? มีการศึกษาข้อมูลเพื่อนำเงินไปลงทุนให้ได้ผลตอบแทนกลับมามากน้อยเท่าใด? รับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้มากหรือไม่? และถึงแม้ว่าการลงทุนจะมีความเสี่ยง แต่หากเรามีความรู้ ความมั่นใจ ลองลงมือทำอย่างรอบคอบ เพราะความรู้จะเป็นเกราะป้องกันเราจากความเสี่ยงเหล่านั้นได้ ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เพื่อให้คุณก้าวเข้าสู่วัยทำงานอย่างมั่นคงและแก่ชราไปอย่างมั่งคั่งในแบบที่ฝันไว้นั่นเอง

ที่มา : Shopsmart Finance

ผลิตภัณฑ์ที่คุณอาจสนใจ

ประกันตลอดชีพ | iProtectS

คุ้มค่า ซื้อครั้งเดียว จ่าย 10 ปี คุ้มครองทั้งชีวิต ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ

ประกันออมทรัพย์ | iGen

ปีนี้ ลดภาษีด้วยประกันชีวิต และยังได้ออมด้วย กับ iGen ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ

ประกันคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุ | iFine

นอกจากคุ้มครองชีวิตแล้วยังคุ้มครองอุบัติเหตุ เพราะเรื่องไม่คาดคิดอาจะเกิดขึ้นได้ ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ