การเงินที่มั่นคง ย่อมมีอิสระในการดำเนินชีวิตเป็นของตัวเอง ทุกคนต่างต้องการอิสรภาพทางการเงิน มีเสถียรภาพ และมีความปลอดภัยสูง อย่างไรก็ตาม หากเรามีความพยายาม การเงินที่มั่นคงสามารถเกิดขึ้นได้ เพียงคุณเริ่มต้นเปลี่ยนนิสัยสู่ความมั่นคงและลงมือทำเสียตั้งแต่วันนี้

หากคุณกำลังมองหาคำตอบ เรามีคำตอบให้คุณจากบทความนี้ พร้อมวางแผนปรับเปลี่ยนนิสัยทางการเงินเพื่อให้คุณมีโอกาสสร้างความมั่นคงทางการเงิน และเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน คุณสามารถเริ่มต้นสร้างความมั่นคงให้แก่อนาคตได้ไม่ยาก

5 นิสัยที่จะช่วยให้อนาคตทางการเงินมั่นคง มีดังนี้

 1. สร้างนิสัยการออม เพื่อวางแผนการเงินอย่างมีเป้าหมาย
  ตั้งเป้าหมายอย่างชัดเจน กำหนดระยะเวลาที่แน่นอน ออมเงินอย่างมีวินัยและต่อเนื่อง อย่างน้อยในสัดส่วน 10% ของรายได้ คือ การเริ่มต้นจากนิสัยการออมที่ดี เพราะการออมจะเป็นจุดเปลี่ยนให้คุณรู้จักหาวิธีการวางแผนการใช้จ่ายอย่างรอบคอบ
 1. หยุดการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ควบคุมการใช้จ่ายให้เหมาะสม
  ลด ละ เลิกในสิ่งที่ฟุ่มเฟือย ควบคุมวินัยการใช้จ่าย เช่น หยุดนิสัยที่ไม่จำเป็น ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย และต้องมีเป้าหมายชัดเจนในการใช้จ่ายเงินทุกครั้ง
 1. สร้างรายได้เพิ่มขึ้น เป็นแผนสำรองจากรายได้ประจำ
  เมื่อมีเงินออมและลดรายจ่ายแล้ว สิ่งสุดท้ายคือการเพิ่มรายได้ พยายามสร้างรายได้ให้มากขึ้นกว่ารายได้ที่ได้รับในปัจจุบัน ลองมองหางานเสริมสร้างรายที่ให้คุณมากกว่าที่เป็นอยู่ เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่ชีวิตเพิ่มขึ้น
 1. หาความรู้ในสายอาชีพเพิ่มเติม หรือเลือกการลงทุนอย่างเข้าใจ
  หากคุณยังไม่มั่นใจที่จะลงทุน กลัวความเสี่ยง อาจมองหาวิธีการอื่นในการลงทุน เลือกที่จะลงทุนในตัวเองให้สามารถแข่งขันในสายอาชีพของตัวเอง และหากเลือกการลงทุนไปพร้อม ๆ กันได้อย่างเข้าใจ ก็จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จได้เร็วยิ่งขึ้น
 1. เริ่มต้นให้เร็วที่สุด เพื่อสั่งสมประสบการณ์ชีวิต
  การออม การลงทุน การเรียนรู้ นับเป็นการสร้างโอกาสดี ๆ ให้แก่ตัเอง หากใครเริ่มต้นได้เร็วกว่าผู้อื่น คำตอบสู่เส้นทางการเงินที่มั่นคงอยู่ใกล้แค่เอื้อม

นอกจากการปรับเปลี่ยนนิสัยที่จะช่วยสร้างความมั่นคงให้แก่ชีวิตแล้ว คุณสามารถหลีกเลี่ยง

3 นิสัยที่บั่นทอนความมั่นคงทางการเงินของของคุณได้ ดังนี้

 1. สร้างหนี้ผูกพัน ใช้เงินอนาคต
  ไม่ควรเป็นหนี้เพื่อการอุปโภคและบริโภค เพราะหนี้ที่ดีควรเป็นหนี้เพื่อการลงทุน เช่น หนี้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย เพราะในระยะยาว บ้านจะมีราคาสูงขึ้น
 2. ใช้เงินเกินตัว ไม่เก็บออม
  อาจเกิดปัญหาสถานะทางการเงินได้หากมีพฤติกรรมใช้เงินชนิดเดือนชนเดือน เช่น การซื้อเครื่องประดับ หรือผ่อนสินค้าที่เกินพอดี เป็นต้น
 3. ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ไม่พิจารณาความคุ้มค่า
  ควรซื้อของที่มีคุณภาพ หรือทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการในราคาที่เหมาะสม

คำตอบของบทความนี้ คือ คุณสามารถปรับนิสัยที่ไม่ดีทางการเงินตั้งแต่วันนี้ ด้วยการสร้างวินัยสม่ำเสมอ โอกาสความมั่นคงอยู่ไม่ไกลเกินไขว่คว้าอย่างแน่นอน เพียงใส่ใจอย่างรอบคอบว่า หัวใจของเศรษฐกิจอยู่ที่การใช้เงินให้น้อยกว่าฐานะของตัวเอง นำไปสู่การมีเงินเหลือเก็บและต่อยอดสู่การลงทุนเพื่อเพิ่มความมั่งคั่งในอนาคต

ที่มา : Shopsmart Finance

ผลิตภัณฑ์ที่คุณอาจสนใจ

ประกันตลอดชีพ | iProtectS

คุ้มค่า ซื้อครั้งเดียว จ่าย 10 ปี คุ้มครองทั้งชีวิต ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ

ประกันออมทรัพย์ | iGen

ปีนี้ ลดภาษีด้วยประกันชีวิต และยังได้ออมด้วย กับ iGen ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ

ประกันคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุ | iFine

นอกจากคุ้มครองชีวิตแล้วยังคุ้มครองอุบัติเหตุ เพราะเรื่องไม่คาดคิดอาจะเกิดขึ้นได้ ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ