ก่อนอื่น เราต้องเข้าใจก่อนว่า ใครคือข้าราชการชั้นผู้น้อย คุณลักษณะที่สำคัญคือมีเงินเดือนประมาณ 15,000 – 20,000 บาท อย่างที่พวกเรารู้กันดีอยู่แล้วว่าข้าราชการมีสวัสดิการที่ค่อนข้างดีอยู่แล้ว แต่ว่าสวัสดิการก็ไม่ได้ควบคุมไปเสียทุกอย่าง เช่น ไม่ครอบคุมโรคร้ายแรง

ในบทความนี้ เราจะพูดถึง 3 หัวข้อหลัก ๆ คือ ค่าใช้จ่าย การออม การลงทุน และสิ่งสำคัญคือ ควรซื้อประกันแบบไหนสำหรับกลุ่มคนนี้

  1. ค่าใช้จ่าย: เป็นสัดส่วนที่มากเมื่อเทียบกับเงินเดือน – การใช้จ่าย เนื่องด้วยเงินเดือนที่ไม่สูงมากนักอาจทำให้ค่าใช้จ่ายทั่วไปก็กินไปแล้วเกือบ 80% ของเงินเดือน ทำให้เราต้องควบคุมค่าใช้จ่ายให้ดี ๆ ไม่เช่นนั้นเราอาจหมดตัวได้ จากการเป็นข้าราชการ การกู้ยืมเงินถือเป็นเรื่องง่าย ทำให้เราอาจติดหนี้ได้ง่ายกว่าผู้อื่น ข้อควรคำนึงในงานกู้เงิน คือ เราต้องผ่อนยาว ๆ และดูดอกเบี้ยให้ดี เลือกอันที่เราสามารถจ่ายไหว และที่สำคัญที่สุดคือ “อย่าโลภ”
  2. การออม: สร้างวินัยเพื่ออนาคต – หลังจากที่เราเริ่มใช้จ่ายอย่างถูกวิธีแล้ว เราควรเริ่มรู้จักการออมเช่นกัน จุดประสงค์ของการออมเงินก็เพื่อที่เราจะได้มีเงินเพิ่มขึ้นในอนาคต เราควรออมเงินตั้งแต่อายุยังน้อย ไม่จำเป็นต้องออมมากแต่ต้องออมทุกวัน วันหนึ่ง เงินน้อย ๆ ที่ออมกลายเป็นเงินก้อนโตที่เราสามารถใช้อย่างสุขสบายในอนาคต
  3. การลงทุน: ลงทุนในตัวเอง – เมื่อเราคุมค่าใช้จ่ายและมีระบบเงินออมที่ดี เราควรเริ่มลงทุน การลงทุนที่ดีที่เราอยากแนะนำคือการลงทุนในตัวเอง สิ่งสำคัญของผู้ที่อยู่ในวัยนี้ของชีวิต คือ ต้องลงทุนในการเรียนรู้ของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการหาความรู้ในแต่ละสาขาอาชีพ การซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ที่ช่วยชีวิตในการทำงาน และเรื่องการเงินการลงทุน เพราะหากคุณไม่ลงทุนในตัวเอง ก็คงไม่มีใครมาลงทุนให้คุณ ไม่มีใครไว้ใจได้ดีที่สุดเท่าตัวเราไว้ใจตัวเอง

ประกันชีวิต

แนวทางผิด ๆ ที่พบเห็นบ่อย ๆ

อย่ากู้เงินเพื่อค่าใช้จ่ายในการเข้าสังคม เช่น ซื้อรถ ซื้อเฟอร์นิเจอร์ เพื่ออวดสถานะทางสังคมกับเพื่อนร่วมงาน หรือลูกศิษย์ (ในกรณีของครู หรือผู้ที่มีผู้ใต้บังคับบัญชา) เพราะสินทรัพย์เหล่านี้ไม่ช่วยให้เกิดรายได้ และมีแต่ค่าเสื่อมราคา สิ่งที่ควรทำคือการใช้เงินเพื่อประโยชน์อื่น ๆ เช่น แบ่งเงินไว้เรียนต่อ เข้าอบรมเพื่อเสริมทักษะของตนเอง ซื้อสินทรัพย์ที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ (เช่น ซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อการทำงานที่รวดเร็วยิ่งขึ้น)

ประกันชีวิตสำคัญไหม

การจัดสรรทางการเงิน เราทุกคนควรใช้หลักการเดิมในการคิด คือ พิจารณาก่อนว่าหากคุณเป็นอะไรไป มีชีวิตใครอีกบ้างที่จะลำบาก หากมีคนที่ต้องพึ่งพาอาศัยคุณ ประกันตัวแรกที่ควรนึกถึงคือ ประกับแบบเทอม เพราะเป็นแบบที่จ่ายเบี้ยไม่สูง และเลือกระยะเวลาคุ้มครองได้ เรียกได้ว่า ทำไว้ให้คุณและคนที่คุณรักสบายใจโดยเฉพาะ กล่าวโดยสรุปคือ ทำเถิด หากคุณยังเป็นกังวลและยังห่วงใยคนข้างหลัง ส่วนการเลือกซื้อประกันในรูปแบบไหนนั้น จงเลือกสรรให้เหมาะกับสถานะทางการเงินของตน และเมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว น่าจะวิน-วินกันทั้งหมด จริงไหม

ที่มา : Shopsmart Finance 

ผลิตภัณฑ์ที่คุณอาจสนใจ

ประกันตลอดชีพ | iProtectS

คุ้มค่า ซื้อครั้งเดียว จ่าย 10 ปี คุ้มครองทั้งชีวิต ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ

ประกันออมทรัพย์ | iGen

ปีนี้ ลดภาษีด้วยประกันชีวิต และยังได้ออมด้วย กับ iGen ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ

ประกันคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุ | iFine

นอกจากคุ้มครองชีวิตแล้วยังคุ้มครองอุบัติเหตุ เพราะเรื่องไม่คาดคิดอาจะเกิดขึ้นได้ ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ