ในยุคที่ประชากรส่วนใหญ่พึ่งพาเทคโนโลยีในการดำรงชีวิต “บัตรเครดิต (credit card)” ถือเป็นเครื่องมือทางการเงินที่สำคัญอย่างหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ของบัตรเครดิตออกมาให้ผู้บริโภคได้เลือกใช้มากมาย ทั้งบัตรเครดิตแบบ visa หรือ master card ที่สามารถซื้อสินค้าและบริการได้ทั้งในและต่างประเทศหรือบัตรเครดิตประเภทบัตรกดเงินสด (cash card) ที่สามารถเบิกเงินสดได้ตามตู้ ATM ซึ่งแต่ละรูปแบบของบัตรเครดิตที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนั้น เป็นการใช้เงินโดยยืมเงินมาจากธนาคารที่อนุมัติและสามารถใช้ได้ตามวงเงินที่ธนาคารกำหนด หรือที่เราเรียกกันทั่วไปว่า “ใช้บัตรเครดิต เหมือนใช้เงินอนาคต” ดังนั้น การทำบัตรเครดิตจึงมีทั้งข้อดีข้อเสียที่คน [เพิ่งเริ่ม] ทำงานควรรู้ ก่อนตัดสินใจทำ !

ข้อดีของบัตรเครดิต

  1. ง่ายต่อการพกพา และเพิ่มความสะดวกสบายในการทำธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ เช่น การจ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ซื้อของ ซื้อตั๋วเครื่องบิน ก็สามารถจ่ายออนไลน์ผ่านบัตรเครดิตได้ทันที
  2. เพิ่มสภาพคล่องในชีวิตประจำวัน การมีบัตรเครดิตเหมือนช่วยชะลอเวลาการใช้ “เงินก้อน” ออกไป เพราะสามารถซื้อสินค้าและบริการได้ทันทีโดยไม่ต้องจ่ายเงินสดก่อน และสามารถนำเงินก้อนนั้น ๆ ไปลงทุนต่อยอดอย่างอื่นเพื่อเพิ่มมูลค่าของเงิน ก่อนถึงกำหนดจ่ายบัตรเครดิต
  3. ลดความสูญเสีย หากมีบัตรเครดิต คุณก็ไม่จำเป็นต้องพกเงินสดติดตัวมากเกินไป และช่วยลดความสูญเสียทางการเงิน ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ ขึ้นมา เช่น โดนขโมยกระเป๋า, กระเป๋าสตางค์หล่นหาย, โจรปล้น ฯลฯ

ข้อเสียของบัตรเครดิต

  1. บัตรเครดิตมีข้อกำหนดที่จะต้องจ่ายบิลตามรอบบิลให้ตรงเวลา เพื่อหลีกเลี่ยงดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายในอัตราที่สูง 10-20% ดังนั้น หากใช้จ่ายเกินตัวและไม่สามารถจ่ายเงินได้ทันรอบบิล ก็จะเกิดเป็นภาระหนี้สินในอนาคต
  2. บัตรเครดิตเป็นปัจจัยหนึ่ง ที่ส่งเสริมให้คนส่วนใหญ่ซื้อสินค้าและบริการที่ฟุ่มเฟือย ขาดสติ ขาดความยับยั้งชั่งใจ นำมาซึ่งหนี้สินที่เกินกำลังเงินของตนเอง
  3. ไม่มีวินัยทางการเงิน เพราะการใช้บัตรเครดิตเต็มไปด้วยความสะดวกสบาย จะจ่ายก็ง่าย จะซื้อก็คล่อง จึงอาจทำให้ผู้ใช้ส่วนใหญ่ขาดวินัยในการใช้จ่ายเงิน และคิดถึงการออมเงินน้อยลงกว่าเดิม

จะเห็นได้ว่า “บัตรเครดิต” นั้นมีทั้งข้อดีและข้อเสีย หากเราใช้ให้ถูกทาง บัตรเครดิตก็เป็นเสมือนเครื่องอำนวยความสะดวกทั่ว ๆ ไปที่ทำให้เราใช้ชีวิตได้ง่ายและประหยัดเวลายิ่งขึ้น แต่ก่อนจะทำบัตรเครดิต ควรสำรวจความจำเป็นของตนเองจริง ๆ เสียก่อน รวมถึงต้องรู้จักนิสัยใจคอของตัวเองด้วย ว่ามีวินัยทางการเงินมากน้อยแค่ไหน มีความยับยั้งชั่งใจได้มากเท่าไร เพื่อให้การทำบัตรเครดิตไม่กลายเป็นภาระหนี้สินในอนาคต จนส่งผลกระทบถึงสภาวะทางการเงินในระยะยาว

ที่มา : Shopsmart Finance

ผลิตภัณฑ์ที่คุณอาจสนใจ

ประกันตลอดชีพ | iProtectS

คุ้มค่า ซื้อครั้งเดียว จ่าย 10 ปี คุ้มครองทั้งชีวิต ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ

ประกันออมทรัพย์ | iGen

ปีนี้ ลดภาษีด้วยประกันชีวิต และยังได้ออมด้วย กับ iGen ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ

ประกันคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุ | iFine

นอกจากคุ้มครองชีวิตแล้วยังคุ้มครองอุบัติเหตุ เพราะเรื่องไม่คาดคิดอาจะเกิดขึ้นได้ ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ