หากจะพูดถึงวัยเกษียณตอนนี้ หลายคนที่อยู่ในช่วงวัยทำงานอาจคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัว แต่มองในอีกมุมหนึ่ง หากเราเข้าสู่วัยเกษียณอายุ ที่ตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าไม่มีงานประจำให้ต้องรับผิดชอบ ไม่มีรายได้เข้ามาทุกเดือนดังเดิม ….เราจะใช้ชีวิตอย่างไรดี??
ปัจจุบันนี้ คุณไม่จำเป็นต้องกังวลอีกต่อไป เพราะมีสังคมอีกรูปแบบนึงที่ถูกสร้างขึ้นมา เพื่อเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ หรือที่เรียกว่า Day care

Day care ผู้สูงอายุ คืออะไร?

Day care ผู้สูงอายุ ก็คือ “การดูแลผู้สูงอายุในช่วงกลางวัน” แต่หากจะอธิบายให้ลึกลงไป Day care ผู้สูงอายุก็คือ “สังคมสำหรับผู้สูงอายุ” รูปแบบหนึ่ง ซึ่งเป็นสถานที่หรือศูนย์รับดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะ ที่บริการรับดูแลผู้สูงอายุเพียงแค่ช่วงกลางวันเท่านั้น โดยที่ผู้สูงอายุท่านนั้น ๆ ยังคงพักอาศัยอยู่กับครอบครัวเหมือนเดิม เปรียบเสมือนศูนย์อนุบาลหรือเนอสเซอรี่นั่นเอง

Day care ผู้สูงอายุ มีประโยชน์อย่างไร?

ปัจจุบันจำนวนผู้สูงอายุในสังคมไทยมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากอายุขัยโดยเฉลี่ยของผู้คนเพิ่มสูงขึ้น และมีแนวโน้มว่าอีก 10 ปีข้างหน้า ผู้สูงอายุจะมีจำนวนมากกว่าวัยทำงานหรือวัยหนุ่มสาว ซึ่งผู้สูงอายุโดยส่วนใหญ่มักใช้ชีวิตอยู่ติดบ้าน ที่ถึงแม้จะยังอยู่กับครอบครัว แต่จะไม่มีผู้ดูแลในตอนกลางวัน ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายแก่ร่างกาย ทรัพย์สินและเป็นการสร้างความเครียดภายในจิตใจได้ ดังนั้นการจัดตั้งศูนย์ Day care จึงเป็นสถานที่ต้นแบบ เพื่อให้ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านดังกล่าว ยังคงรู้สึกว่าตนเองยังคงมีสังคมจากการร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ กับทางศูนย์และผู้สูงอายุคนอื่น เป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ดีขึ้น

ศูนย์ Day care ผู้สูงอายุ มีกิจกรรมอะไรบ้าง?

สำหรับในประเทศไทยนั้น สถานที่สำหรับ Day care สำหรับผู้สูงอายุยังมีอยู่น้อย เพราะเพิ่งเริ่มนำมาปฏิบัติได้เพียงไม่กี่ปี แต่หากข้ามไปมองที่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศญี่ปุ่น ที่มีการจัดตั้งศูนย์ Day care ในทุกชุมชนและก่อตั้งมานานกว่า 18 ปีแล้ว จึงมีกิจกรรมให้ผู้สูงอายุได้ทำอย่างหลากหลาย เช่น

  • มีห้องออกกำลังกายพร้อมผู้ดูแล เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ออกกำลังกายอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับช่วงวัย สภาพร่างกายของตนเอง
  • ห้องกายภาพบำบัดสำหรับผู้สูงอายุ ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพ เพื่อลดระยะเวลาในการเดินทางไปโรงพยาบาล
  • ห้องสันทนาการ ช่วยส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ที่มีอายุรุ่นเดียวกัน โดยมีกิจกรรมการร้องเพลง ดูหนัง หรือแม้แต่พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
  • ห้องกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ มีการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีรายได้และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เช่น การเย็บตุ๊กตา การเพาะพันธุ์ต้นไม้ การปลูกต้นไม้ การทำอาหาร

day-careนอกจากกิจกรรมที่กล่าวมา ศูนย์ Day care ยังมีเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรม คอยดูแลและให้คำปรึกษาต่าง ๆ กับผู้สูงอายุอีกด้วย เพื่อช่วยลดปัญหาทั้งทางด้านสภาพแวดล้อม สภาพจิตใจของผู้สูงอายุที่เข้าสู่ช่วงบั้นปลายชีวิต เพราะการเติมเต็มความสุขก็ยังเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับทุกวัยอยู่ดี

Day care จึงน่าจะเป็นทางเลือกที่มีประโยชน์มากและตอบโจทย์ความต้องการของผู้สูงอายุให้สมบูรณ์พร้อม ทั้งร่างกายและจิตใจ โดยที่ยังอาศัยอยู่กับครอบครัว อยู่ใกล้ชิดลูกหลานได้โดยไม่ต้องย้ายไปอยู่ยังสถานสงเคราะห์ หรือรู้สึกว่าถูกทอดทิ้ง เพียงเท่านี้บั้นปลายชีวิตในวัยเกษียณก็จะกลายเป็นอีกวัยที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความสุข เสียงหัวเราะไม่แพ้ช่วงวัยหนุ่มสาวอีกครั้ง

ที่มา : Shopsmart Finance

ผลิตภัณฑ์ที่คุณอาจสนใจ

ประกันตลอดชีพ | iProtectS

คุ้มค่า ซื้อครั้งเดียว จ่าย 10 ปี คุ้มครองทั้งชีวิต ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ

ประกันออมทรัพย์ | iGen

ปีนี้ ลดภาษีด้วยประกันชีวิต และยังได้ออมด้วย กับ iGen ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ

ประกันคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุ | iFine

นอกจากคุ้มครองชีวิตแล้วยังคุ้มครองอุบัติเหตุ เพราะเรื่องไม่คาดคิดอาจะเกิดขึ้นได้ ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ