สหกรณ์ออมทรัพย์สำหรับข้าราชการ
ภาพจาก https://pixabay.com/en/money-bank-deposit-grow-up-income-549161/

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าระบบการทำงานของข้าราชการ มีความคุ้มครองที่ช่วยสร้างความมั่นคงในการดำเนินชีวิตไปจนถึงวัยเกษียณ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพหรือด้านการเงิน ซึ่งจะช่วยให้คนที่ทำงานราชการมีข้อได้เปรียบมากกว่าคนทำงานเอกชนทั่วไปที่อาจมีรายได้งดงาม

ส่วนมาก…คนทำงานอิสระ หากรายได้ไม่มากพอ และมีค่าใช้จ่ายที่สูงพอ ๆ กับรายรับแล้วล่ะก็ มักจะไม่มีเงินออมเอาไว้ในช่วงบั้นปลายชีวิต เนื่องจากไม่มีการประกันรายได้ว่าจะเข้ามามากน้อยแค่ไหน หากหยุดงาน รายได้ก็ย่อมหยุดตามไปด้วยเช่นกัน การวางแผนใช้เงินจึงต้องมีระเบียบวินัยสูง รู้จักการวางแผนที่ดี ดังนั้น ข้อดีของการทำงานเป็นข้าราชการก็คือการออมเงินที่จะถูกหักแบบอัตโนมัติจากเงินเดือน ซึ่งนั่นก็คือการออมเงินสำหรับข้าราชการที่เรียกกันว่า “สหกรณ์ออมทรัพย์” ถือเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยเพิ่มพลังให้แก่การออมเงินในรูปแบบเดียวกับธุรกิจออมเงินของธนาคาร แน่นอนว่าสหกรณ์ออมทรัพย์สำหรับข้าราชการเป็นองค์กรที่จะช่วยทำให้การเงินในอนาคตของข้าราชการมีความมั่นคง สามารถใช้ชีวิตในช่วงบั้นปลายได้อย่างมีความสุขด้วยเงินที่เก็บหอมรอมริบในระยะยาว พร้อมดอกเบี้ยที่งอกเงยมาอย่างสวยงามเลยทีเดียว

ทำความรู้จักกับสหกรณ์ออมทรัพย์ คืออะไร ?

เมื่อเงินออมไม่ใช่เงินที่มีวัตถุประสงค์สำหรับการนำมาใช้จ่ายในกลุ่มเงินออมสำหรับข้าราชการที่มีหลากหลายแนวทางให้เลือกตามความเหมาะสมและหนึ่งในนั้นก็คือสหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่งรูปแบบของการออมชนิดนี้จะช่วยให้เงินที่สะสมอยู่แล้วมีเพิ่มมากขึ้นในอนาคตจากเงินบำเหน็จบำนาญทั่วไป และเงินออมจากสหกรณ์ออมทรัพย์ก็เป็นอีกตัวช่วย รูปแบบของการออมชนิดนี้จะช่วยให้เงินที่สะสมอยู่แล้วมีเพิ่มมากขึ้นในอนาคต

โดยสหกรณ์ออมทรัพย์สำหรับข้าราชการแห่งแรกที่ถูกจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย ใช้ชื่อว่า “สหกรณ์จำกัดสินใช้” แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็น “สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์จำกัด” แทน ใครที่อยากมีอนาคตมั่นคง มีชีวิตที่ดี ไม่อยากสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น อาชีพทำงานราชการที่มีการเก็บหอมรอมริบทีละเล็กทีละน้อยตามสภาพการเงินในแต่ละเดือนแบบนี้ ย่อมช่วยสร้างความมั่นคง ทำให้ไม่ต้องกังวลเมื่อวัยแก่ชราเข้ามาเยือน

ลักษณะของสหกรณ์ออมทรัพย์

ลักษณะของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่จัดขึ้นเพื่อออมเงินสำหรับข้าราชการ เป็นการดำเนินการเพื่อช่วยเหลือด้านการเงินโดยตรง มีหน้าที่ส่งเสริมให้ข้าราชการรู้จักวางแผนการใช้เงินอย่างประหยัด รู้จักการออมอย่างมีระเบียบวินัย นอกจากนี้ตัวสถาบันยังทำหน้าที่ปล่อยเงินกู้ให้แก่สมาชิกร่วมด้วย เงินที่นำมาฝากจะถือว่าเป็นการช่วยเหลือสมาชิกแต่ละคนไปในตัวเมื่อเดือดร้อน ส่วนข้าราชการที่นำเงินเข้าฝากก็จะมีรายได้ออกดอกออกผลเป็นดอกเบี้ยแบบไม่ต้องลงแรง เป็นแนวทางใช้เงินทำงานที่เหมาะสำหรับอาชีพข้าราชการเป็นอย่างดีทีเดียว

ออมเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์ ดีต่อข้าราชการอย่างไรบ้าง ?

ข้อดีของรูปแบบสหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่งถือว่าเป็นการออมเงินสำหรับข้าราชการนั้น มีข้อดีที่เรียกได้ว่าเป็นวัตถุประสงค์หลักในการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของข้าราชการที่มักมีปัญหาหนี้สินล้นตัว สามารถเตรียมเงินเอาไว้ใช้อย่างเพียงพอในบั้นปลายชีวิต ลดปัญหาความยากจนลงไปได้ ซึ่งหลัก ๆ สามารถแบ่งประโยชน์ที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนออกเป็นดังนี้ คือ

  1. เป็นการช่วยเหลือข้าราชการไม่ให้เข้าไปพัวพันกับการกู้ยืมหนี้สินนอกระบบ ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยสูง เนื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์ไม่ได้เป็นเพียงแค่การออมเงินเท่านั้น แต่ยังทำหน้าที่เป็นแหล่งกู้ยืมเงินที่ให้ความช่วยเหลือ กลุ่มสมาชิกได้ดีที่สุดอีกด้วย
  2. ช่วยส่งเสริมให้พนักงานข้าราชการหันมาสนใจการออมเงินมากขึ้น และเงินที่ถูกเก็บเอาไว้เป็นกองกลางในสหกรณ์ยังสามารถนำไปช่วยเหลือสมาชิกคนอื่น ๆ ภายในกลุ่มเมื่อเกิดความจำเป็น
  3. การออมเงินสำหรับข้าราชการภายในสหกรณ์ออมทรัพย์จะมีการออมแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบด้วยกัน คือ การออมแบบถือหุ้นซึ่งสมาชิกจะต้องจ่ายค่าหุ้นทุก ๆ เดือน การหักค่าหุ้นจะมีการหักผ่านเงินเดือนและจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินปันผลให้แก่สมาชิกในอัตราที่กำหนดเอาไว้และอีกรูปแบบหนึ่ง คือ การออมด้วยวิธีฝากเงินซึ่งจะแบ่งออกเป็นเงินออมแบบฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์ก็ได้ ซึ่งประโยชน์ที่จะได้รับคือรูปแบบอัตราดอกเบี้ยเทียบเท่ากับธนาคารพาณิชย์นั่นเอง
การออมเงินสำหรับข้าราชการ
ภาพจาก https://www.pexels.com/photo/silver-and-gold-coins-128867/

เปรียบเทียบการออมเงินระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์ VS ธนาคาร

เปรียบเทียบข้อดีในการออมเงินสำหรับข้าราชการ กรณีที่เกิดข้อสงสัยระหว่างการออมภายในสหกรณ์ออมทรัพย์กับการออมภายในธนาคาร แบบไหนจะให้ข้อดีมากกว่ากันนั้น สามารถเลือกตัดสินใจได้ดังนี้

  1. การออมภายในสหกรณ์ออมทรัพย์จะให้ผลตอบแทนในรูปแบบของ “เงินปันผล” และ “ดอกเบี้ย” ที่ขึ้นอยู่กับอัตราเงินฝากกับทางสหกรณ์ ส่วนการออมกับธนาคารจะได้รับเพียงดอกเบี้ยเงินฝากอย่างเดียวเท่านั้น
  2. ออมเงินกับธนาคารจะมีการหักภาษี ณ ที่จ่ายด้วย แต่หากเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์จะไม่ต้องเสียภาษีเงินปันผล
  3. รูปแบบของสหกรณ์ออมทรัพย์ จัดตั้งขึ้นโดยมีข้อได้เปรียบในด้านการช่วยเหลือกันและกันของสมาชิก เรียกได้ว่าเป็นหลักประกันทางด้านเศรษฐกิจที่ดีในยามเกิดความเดือดร้อนขึ้น ต่างจากธนาคารที่เป็นรูปแบบของธุรกิจมากกว่า การกู้ยืมเงินจะต้องใช้หลักประกันอย่างมากและใช่ว่าทุกคนจะผ่านสิทธิการกู้ยืมอย่างที่คาดหวังเอาไว้

จะเห็นได้ว่านอกเหนือจากเงินส่วนอื่น ๆ ของพนักงานข้าราชการที่ถูกเก็บไว้ใช้เป็นเงินในอนาคตแล้ว ใครที่อยากมีเงินมากขึ้นเป็นอีกเท่าตัว การออมเงินสำหรับข้าราชการด้วยการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับสหกรณ์ออมทรัพย์จะช่วยทำให้มีดอกเบี้ยที่เห็นชัดแบบรายเดือน สามารถกู้ยืมเงินในยามเดือดร้อนได้ ถือเป็นสิ่งที่ดีที่สหกรณ์ออมทรัพย์พยายามเข้ามาช่วยเหลือให้ข้าราชการที่เดือดร้อนได้รับความช่วยเหลือด้วยการให้กู้ยืมเงินและยังช่วยทำให้สมาชิกมีระเบียบวินัยในการออมเงินที่ดีอีกทางหนึ่งด้วย

ที่มา : Shopsmart Finance

ผลิตภัณฑ์ที่คุณอาจสนใจ

ประกันตลอดชีพ | iProtectS

คุ้มค่า ซื้อครั้งเดียว จ่าย 10 ปี คุ้มครองทั้งชีวิต ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ

ประกันออมทรัพย์ | iGen

ปีนี้ ลดภาษีด้วยประกันชีวิต และยังได้ออมด้วย กับ iGen ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ

ประกันคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุ | iFine

นอกจากคุ้มครองชีวิตแล้วยังคุ้มครองอุบัติเหตุ เพราะเรื่องไม่คาดคิดอาจะเกิดขึ้นได้ ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ