ปัจจุบันนี้ การทำประกันชีวิตสำหรับบางคน อาจเป็นทางเลือกที่ดีและน่าสนใจ เนื่องจากเราทุกคนไม่รู้เลยว่า ในอนาคตอันใกล้เราจะต้องพบเจอกับสภาวะเสี่ยงสูงอย่างไรบ้าง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินหรือแม้กระทั่งเรื่องของสุขภาพ การทำประกันชีวิตจึงกลายเป็นทางออกที่ดีเพื่อความคุ้มครองในกรณีต่าง ๆ แต่การทำประกันชีวิตที่ว่านี้ ยังคงมีกลุ่มคนอีกมากมายที่ยังคงไม่รู้และไม่เข้าใจว่า ทุนประกันชีวิต” มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับประกันชีวิตอย่างไรและ “เบี้ยประกัน” มีความสำคัญอย่างไร และมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง ซึ่งทั้งสองอย่างนี้ ไม่ว่าจะเป็นทุนหรือเบี้ยประกันชีวิต ต่างก็มีความสำคัญที่ผู้จัดทำประกันชีวิตจะต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจให้ได้มากที่สุด ก่อนที่จะเลือกทำประกันชีวิตให้แก่ตนเองและคนในครอบครัว

ทุนประกันชีวิต กับ เบี้ยประกันชีวิต แตกต่างกันอย่างไร?

ทุนประกันชีวิต เปรียบเสมือนเป็นสินไหมทดแทน หรือ เงินที่ผู้ทำประกันจะได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยบริษัทประกันจะต้องทำการจ่ายให้กับผู้ทำประกัน หรือ ผู้เอาประกัน ในกรณีที่เสียชีวิตหรือประกันได้ครบกำหนดสัญญา สำหรับในกรณีเหล่านี้ ทุนประกันมักจะสูงถึงหลักแสนบาทขึ้นไปเลยทีเดียว

ยกตัวอย่างเช่น การเลือกซื้อประกัน iProtect S จาก AXA ซึ่งมาในรูปแบบของประกันออมเงิน ที่จะสามารถกลายเป็นมรดกให้แก่ลูกหลานในอนาคต รูปแบบของการทำประกัน คือ ผู้ทำประกันจะต้องออมเงินปีละ 7 หมื่นกว่าบาทต่อ 1 ปี หรืออาจจะน้อยกว่านี้ ภายในระยะเวลา 5 ปี ,10 ปี หรือ 85 ปีก็ได้ หากเลือกทำประกัน 2 ล้านบาท มรดกก็จะอยู่ที่ 2 ล้านบาท โดยทุนประกันที่ได้ จะกลายเป็นมรดกของลูกหลานในอนาคต ซึ่งบริษัทประกันจะต้องทำการจ่ายให้กับผู้ทำประกัน เมื่อผู้ทำประกันเสียชีวิตหรือจากโลกนี้ไปในที่สุด ซึ่งเงินในส่วนนี้ หากผู้ทำประกันได้จัดทำประกันไว้หลายปี เงินที่ได้จากบริษัทประกันย่อมเป็นเงินจำนวนมาก ถึงหลักแสนบาทขึ้นไปอย่างแน่นอน

ประกัน iProtect S จาก AXA

เบี้ยประกัน คือเงินที่ผู้ทำประกัน หรือ ผู้เอาประกัน จะต้องจ่ายออกไป ในกรณีที่มีการเลือกซื้อประกันกับทางบริษัทประกันชีวิตเพื่อให้เกิดความคุ้มครอง ซึ่งผู้ทำประกันหรือผู้เอาประกัน จะต้องจ่ายเงินเป็นงวด ๆ จนกว่าจะครบกำหนดสัญญาที่ได้ระบุไว้ตามเงื่อนไขในการชำระเบี้ย

ยกตัวอย่างเช่น การทำประกัน iGen จากกรุงไทยแอกซ่าซึ่งถือได้ว่าเป็นประกันชีวิตแบบออมทรัพย์แบบระยะสั้น ซึ่งเหมาะสมสำหรับผู้ที่เริ่มต้นอยู่ในวัยกลุ่มทำงาน  โดยทางด้านผู้ทำประกันจะต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันประมาณวันละ 85 บาท เป็นระยะเวลา 6 ปี เพื่อให้เกิดความคุ้มครองในการประกันชีวิต สำหรับประกันประเภทนี้ เบี้ยประกันไม่จ่ายทิ้ง เมื่อครบสัญญาผู้ทำประกันจะได้รับเงินก้อนคืน ซึ่งจะทำให้ผู้ทำประกันได้วางแผนการออมเงินได้ง่ายขึ้น แถมเบี้ยที่จ่ายจะกลายเป็นเงินสำรองได้ในยามฉุกเฉิน จากการเวนคืนกรมธรรม์อีกด้วย

ประกัน iGen จากกรุงไทยแอกซ่า

ทุนประกันชีวิต ผลตอบแทนที่ได้มาจากการจ่าย เบี้ยประกัน ตามอายุสัญญา

กรมธรรม์ประกันชีวิต ถือได้ว่าเป็นสัญญาต่างตอบแทน ซึ่ง “ผู้เอาประกัน” จะต้องทำการจ่ายเบี้ยประกันให้แก่คู่สัญญา นั่นคือ “บริษัทประกันชีวิต”  หากผู้เอาประกันได้เสียชีวิตลงหรือประกันได้อยู่ครบตามอายุสัญญาของกรมธรรม์  ตัวแทนบริษัทประกันชีวิต จะต้องทำหน้าที่จ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้เอาประกันและผลตอบแทนที่ว่านี้ก็คือ ทุนประกัน” เพราะฉะนั้น การเลือกซื้อประกันชีวิต เปรียบเสมือนเป็นการค้นหาช่องทางในการเฉลี่ยความเสียหาย หรือเพื่อที่จะเตรียมตัวรับมือกับความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นได้  และการวางแผนผ่านการเลือกซื้อประกันชีวิตที่ดี ก็จะสามารถช่วยบรรเทาความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน

หลักการพิจารณาในการเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต

การเลือกซื้อประกันชีวิต คุณควรเลือกซื้อกับทางบริษัทประกันที่มีชื่อเสียงและมีความน่าเชื่อถือเท่านั้น ซึ่งคุณจำเป็นจะต้องเข้าใจเกี่ยวกับเงื่อนไขต่าง ๆ ของกรมธรรม์ประกันชีวิตเสียก่อน ก่อนที่จะทำการเลือกซื้อเพื่อให้เหมาะสมแก่วงเงินของคุณเอง คุณจะต้องพิจารณาอย่างละเอียดด้วยว่า ประกันชีวิตที่คุณจะเลือกทำนี้  คุณสามารถชำระเบี้ยประกันภัยได้ตามเงื่อนไขหรือตามอายุสัญญาหรือไม่ เพราะทุนประกันทั้งหมด คุณจะได้รับคืนก็ต่อเมื่อครบตามอายุสัญญาแล้วเท่านั้น

ทั้งหมดนี้คือความหมายของคำว่า “ทุนประกัน” กับ เบี้ยประกัน” ซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญ ผ่านการจัดทำประกันชีวิตในแต่ละรูปแบบ โดยผู้เลือกซื้อหรือผู้ทำประกันชีวิตทุกประเภท จะต้องเข้าใจความหมายและรู้ถึงเงื่อนไขต่าง ๆ ของประกันชีวิตแต่ละรูปแบบให้ดีเสียก่อน ก่อนที่จะทำการเลือกซื้อประกันในแต่ละครั้ง เพื่อที่ผู้ทำประกันจะได้รับผลประโยชน์และได้รับความคุ้มครองได้อย่างเหมาะสมนั่นเอง

ที่มา : Shopsmart Finance

ผลิตภัณฑ์ที่คุณอาจสนใจ

ประกันตลอดชีพ | iProtectS

คุ้มค่า ซื้อครั้งเดียว จ่าย 10 ปี คุ้มครองทั้งชีวิต ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ

ประกันออมทรัพย์ | iGen

ปีนี้ ลดภาษีด้วยประกันชีวิต และยังได้ออมด้วย กับ iGen ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ

ประกันคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุ | iFine

นอกจากคุ้มครองชีวิตแล้วยังคุ้มครองอุบัติเหตุ เพราะเรื่องไม่คาดคิดอาจะเกิดขึ้นได้ ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ