รูปแบบการทำประกันชีวิตที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการเก็บออมเงิน คือ การประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ซึ่งหากเราไม่เสียชีวิตหรือเป็นอะไรไปก่อนที่จะครบกำหนดตามระยะเวลาในสัญญาประกัน บริษัทประกันจะจ่ายเงินคืนเป็นเงินก้อนให้แก่เรา และในระหว่างสัญญายังมีผลบังคับคุ้มครองหากว่าเกิดการสูญเสียชีวิต อวัยวะ หรือเกิดทุพพลภาพ ซึ่งบริษัทประกันจะจ่ายเงินทดแทนให้ตามวงเงินคุ้มครองตามทุนประกันในแต่ละช่วงเวลาตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์

ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์

ในวัยเรียน หากเราต้องการเก็บออมเงิน เราควรเลือกทำประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์เพื่อให้เราเก็บออมเงินได้ตามเป้าหมาย สำหรับใครที่ชอบอ่านบทความหรือเรื่องราวเกี่ยวกับการออมเงินมักจะพบเจอคำแนะนำอยู่บ่อย ๆ ซึ่งหนึ่งในคำแนะนำนั้น คือ การออมเงินผ่านการทำประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์นั่นเอง

ลักษณะของการทำประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์นั้นเป็นการออมเงินในระยะยาวแต่ก็ไม่ได้ยาวเท่ากับประกันชีวิตแบบตลอดชีพ ส่วนใหญ่จะมีระยะเวลาความคุ้มครองเกินกว่า 10 ปีขึ้นไปหรือนานกว่านั้น ส่วนการจ่ายเงินค่าเบี้ยประกันนั้นก็มีรูปแบบที่แตกต่างกันไป มีทั้งจ่ายนานเท่ากันกับระยะเวลาที่คุ้มครอง จ่ายสั้นกว่า และมีแบบที่จ่ายแค่เพียงไม่กี่ปีด้วย การทำประกันแบบสะสมทรัพย์จึงมีหลากหลายรูปแบบให้คนวัยเรียนเลือกออมได้ตามเป้าหมายและสไตล์การออมของตัวเอง

การทำประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์จะเป็นการบังคับกลาย ๆ ให้เราต้องออมเงิน เพราะการทำประกันชีวิตไม่เหมือนกับการฝากเงินประจำกับธนาคารที่หากเราล้มเลิกกลางคัน เราเพียงแต่ไม่ได้ดอกเบี้ยตามที่กำหนดไว้เท่านั้น แต่เงินต้นของเรายังอยู่ครบทุกบาททุกสตางค์ ในขณะที่การออมผ่านการทำประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ เราไม่ควรยกเลิกกลางคัน เพราะหากเรายกเลิกหรือเวนคืนกรมธรรม์ เงินที่เราได้คืนนั้นจะไม่คุ้มค่ากับเงินที่เราจ่ายเบี้ยประกันไป การซื้อประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์เพื่อเป้าหมายในการออมเงินจึงเหมือนเป็นภาคบังคับที่เราต้องออมให้สำเร็จ มิเช่นนั้นเงินบางส่วนของเราก็จะสูญเปล่า

การทำประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์เหมาะที่จะใช้เป็นช่องทางในการออมเงินสำหรับวัยเรียนแทบทุกรูปแบบ เพราะมีความยืดหยุ่น สามารถเลือกแผนประกันที่เหมาะสมได้ เช่น หากเรามีเงินน้อยก็เลือกแผนที่ส่งค่าเบี้ยน้อย ๆ ได้เช่นกัน ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ยังมีระยะเวลาทั้งการจ่ายเบี้ยประกันและความคุ้มครองให้เลือกหลายแบบด้วยกัน ส่วนใหญ่ความคุ้มครองจะยาว แต่จะเลือกจ่ายเบี้ยประกันแบบสั้นหรือจ่ายนานก็ได้ นอกจากนั้น แผนประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ยังมีให้เลือกแบบที่รอรับเงินก้อนครั้งเดียวเมื่อถึงกำหนดครบตามสัญญา หรือจะเลือกแบบมีผลตอบแทนคืนในระหว่างสัญญาด้วยก็ได้ ซึ่งมีไว้สำหรับคนที่ต้องการเงินสดเพื่อนำไปใช้จ่ายที่จำเป็น เช่น ค่าเล่าเรียน ส่วนกรณีเงินก้อนที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดสัญญาก็อาจนำไปใช้เป็นทุนค่าใช้จ่ายเพื่อเรียนต่อ นำไปใช้เริ่มทำธุรกิจเมื่อเรียนจบหรือหากระยะเวลาประกันชีวิตยาวมากก็นำไปใช้เป็นเงินในยามเกษียณได้เช่นกัน

ข้อดีการทำประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ตั้งแต่วัยเรียน

การทำประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ตั้งแต่วัยเรียนที่อายุยังน้อยยังมีข้อดีในเรื่องของค่าเบี้ยประกันที่ถูกกว่าหากมาคิดเริ่มทำประกันในภายหลัง เงินค่าเบี้ยประกันต่อวงเงินคุ้มครองหรือทุนประกันจะน้อยกว่าหากว่าผู้เอาประกันมีอายุน้อย การเริ่มทำประกันชีวิตเร็วจึงได้เปรียบในเรื่องนี้

หากจะเปรียบเทียบกันระหว่างการเลือกออมผ่านประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์กับการออมในช่องทางอื่น ๆ เราจะพบว่า การออมผ่านทางการทำประกันชีวิตนั้นมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากกว่า ยิ่งเป็นการออมตั้งแต่อยู่ในวัยเรียนที่เรายังไม่ภาระอะไรมากนัก เรามีโอกาสที่จะมีเงินเหลือเก็บได้มากกว่าด้วย

การทำประกันชีวิตเป็นทางเลือกในการออมเงินสำหรับคนวัยเรียนที่ทำแล้วเห็นผลได้จริง นอกเหนือไปจากตัวเงินที่เราเก็บออมได้แล้ว สิ่งที่เราจะได้รับจากการออมเงินผ่านประกันชีวิตก็คือนิสัยและวินัยในการออมเงินที่จะติดตัวเราไปอีกนานแสนนาน

ที่มา : Shopsmart Finance

ผลิตภัณฑ์ที่คุณอาจสนใจ

ประกันตลอดชีพ | iProtectS

คุ้มค่า ซื้อครั้งเดียว จ่าย 10 ปี คุ้มครองทั้งชีวิต ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ

ประกันออมทรัพย์ | iGen

ปีนี้ ลดภาษีด้วยประกันชีวิต และยังได้ออมด้วย กับ iGen ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ

ประกันคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุ | iFine

นอกจากคุ้มครองชีวิตแล้วยังคุ้มครองอุบัติเหตุ เพราะเรื่องไม่คาดคิดอาจะเกิดขึ้นได้ ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ