ตอนนี้อยู่ในช่วงช่วงเทศกาลยื่นภาษีกันแล้ว (1 มกราคม – 31 มีนาคม) บางคนอาจยังมีคำถามในใจมากมายเกี่ยวกับการยื่นภาษี ยกตัวอย่างคำถามง่าย ๆ ไม่ต้องเสียภาษีได้ไหม? ซึ่งคำตอบง่าย ๆ คือ แน่นอนว่ากฎหมายกำหนดให้คนไทยทุกคนที่มีรายได้มีหน้าที่ต้องจ่ายภาษี ไม่เสียภาษีไม่ได้ แต่มีรายได้มากเท่าไรถึงต้องยื่นภาษีล่ะ?

วางแผนภาษี

สำหรับผู้มีรายได้หรือมีเงินเดือนทั้งปีไม่เกิน 50,000 บาทต่อปี หรือ 4166.67 บาทต่อเดือน ไม่ต้องยื่นภาษีได้ แต่ถ้าเกิน 50,000 บาทต่อปีแล้ว อย่างไรก็ต้องยื่นภาษี ต่อให้ยื่นไปแล้วจะไม่เสียภาษีก็ตาม

แล้วถ้าผู้ที่มีรายได้เกิน 50,000 บาทต่อปี แล้วไม่ยื่นภาษี หรือยื่นภาษีแล้วไม่จ่ายค่าภาษีจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง

  1. ถ้าไม่ยื่นภาษี หากสรรพากรตรวจสอบพบ เสียค่าปรับทันทีที่ไม่ยื่นภาษี 200 บาท ซึ่งสรรพากรไม่สนว่าคุณต้องเสียภาษี หรือชำระภาษีเกินอยู่แล้วหรือไม่
  2. ต่อจากนั้นถ้ามีภาษีที่ต้องจ่ายแต่ไม่ยื่นหรือไม่จ่าย ต้องเสียดอกเบี้ย 1.5% ต่อเดือน หรือ 18% ต่อปี (โดยดอกเบี้ยสูงสุดได้ไม่เกินภาษีที่เสีย เช่น เราค้างภาษี 2,000 บาท ดอกเบี้ยไม่ว่าทบไปกี่เดือนกี่ปีก็จะไม่เกิน 2,000 บาท)
  3. เบี้ยปรับสองเท่าของภาษีที่ไม่จ่าย เช่น ค้างจ่ายภาษี 2,000 บาท โดนเบี้ยปรับสองเท่าคือ 4,000 บาท
  4. สุดท้าย อย่างไรก็ต้องจ่ายภาษีที่ค้างเอาไว้ ซึ่งจากตัวอย่างตามข้อ 3 คือ 2,000 บาท

หากเราเลี่ยงไม่จ่ายภาษี ไม่ว่าจะด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม มีโอกาสที่จะต้องเสียภาษีรวมกับค่าปรับอื่น ๆ ให้แก่สรรพากร เช่น

  • ต้องเสียภาษี 2,000 บาท (ข้อ 4)
  • เบี้ยปรับอีก 4,000 บาท (ข้อ 3 มาจาก 2,000×2)
  • ดอกเบี้ย 2,000 บาท (ข้อ 2 มาจากดอกเบี้ย 18% ต่อปี สูงสุดไม่เกินภาษีที่ต้องจ่ายก็คือ 2,000 บาท )ที่มา : Shopsmart Finance 

สรุปได้สั้น ๆ ว่า หากไม่เสียภาษี คุณมีโอกาสโดนค่าปรับและภาษีสูงถึง 4 เท่าของภาษีปกติ

ที่มา : Shopsmart Finance

ผลิตภัณฑ์ที่คุณอาจสนใจ

ประกันตลอดชีพ | iProtectS

คุ้มค่า ซื้อครั้งเดียว จ่าย 10 ปี คุ้มครองทั้งชีวิต ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ

ประกันออมทรัพย์ | iGen

ปีนี้ ลดภาษีด้วยประกันชีวิต และยังได้ออมด้วย กับ iGen ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ

ประกันคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุ | iFine

นอกจากคุ้มครองชีวิตแล้วยังคุ้มครองอุบัติเหตุ เพราะเรื่องไม่คาดคิดอาจะเกิดขึ้นได้ ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ