ปัจจุบัน เชื่อว่ามีหลายคนที่กำลังเผชิญกับปัญหาการเงินจนส่งผลให้การดำเนินชีวิตในประจำวัน เกิดความสะดุดบ่อย ๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเงินเดือนไม่พอใช้ หรือปัญหาหนี้สินที่วนเวียนอยู่อย่างไม่มีจบสิ้น ซึ่งสาเหตุหนึ่งของการก่อให้เกิดปัญหาทางการเงินนั้น ก็เนื่องมาจากการการละเลยการวางแผนทางการเงิน และการจัดหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายได้ไม่ดีพอนั่นเอง ดังนั้นในบทความนี้ เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายทั้ง 4 หมวด พร้อมวิธีบริหารเงินอย่างถูกวิธี ดังนี้

1.ค่าใช้จ่ายประจำ
เป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเป็นประจำ ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งก็มีทั้งค่าใช้จ่ายคงที่และค่าใช้จ่ายที่สามารถเพิ่มลดได้ตลอดเวลา เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าผ่อนรถ ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ หรือค่าอินเทอร์เน็ต เป็นต้น โดยค่าใช้จ่ายเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องจ่ายทุกเดือน ดังนั้น จึงควรจัดสรรเงินเตรียมไว้เพื่อให้เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เสมอ
เทคนิคลดค่าใช้จ่าย : แม้จะเป็นค่าใช้จ่ายประจำ แต่ก็สามารถลดค่าใช้จ่ายให้น้อยลงได้ ดังนี้

 • ลดค่าน้ำ โดยการพยายามใช้น้ำให้น้อยลงจากเดิม อาจซื้อถังน้ำมาไว้สำหรับรองน้ำใส่ไว้ใช้โดยเฉพาะ ซึ่งจะช่วยประหยัดได้มากกว่าการเปิดใช้น้ำจากก๊อกมากทีเดียว
 • ลดค่าไฟ ด้วยการใช้ไฟให้น้อยลง ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและถอดปลั๊กเสมอเมื่อไม่ใช้งานแล้ว และอย่าลืมปิดไฟในจุดที่ไม่จำเป็นด้วย
 • ลดค่าโทรศัพท์ โดยการเปลี่ยนโปรโมชั่นที่ราคาถูกลงมาหน่อย (สำหรับรายเดือน) และโทรเฉพาะเมื่อมีเหตุจำเป็นเท่านั้น (เติมเงิน)
 • ลดค่าอินเทอร์เน็ต เลือกโปรโมชั่นที่ประหยัดและเหมาะกับการใช้งานที่สุด

2.ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
เป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันเป็นกิจวัตร เช่น ค่าอาหารกลางวัน หรือค่ารถไปทำงาน เป็นต้น โดยค่าใช้จ่ายส่วนนี้จะมีความยืดหยุ่นมากพอสมควร เนื่องจากเราสามารถกำหนดจำนวนเงินที่ต้องใช้ในแต่ละวันได้เอง และในขณะเดียวกัน หากใช้จ่ายไปโดยไม่คิด ก็อาจทำให้หมดเงินจำนวนมากไปโดยไม่จำเป็น ซึ่งปัญหาที่ตามมาก็คือ เงินเหลือไม่พอใช้ตลอดเดือนนั่นเอง
เทคนิคลดค่าใช้จ่าย : การลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้สามารถทำได้หลากหลายวิธี แต่ต้องมีวินัยในตนเองมากพอสมควร เพราะหากขาดวินัยในตนเองและใช้เงินอย่างขาดสติ ย่อมทำให้ความตั้งใจจริงล้มเหลวได้เช่นกัน

 • แบ่งเงินออกเป็นส่วน ๆ โดยกำหนดตายตัวเลยว่าสามารถใช้เงินได้วันละเท่าไร โดยอาจแบ่งใส่ถุงไว้ และเขียนวันที่ลงไปเพื่อกำกับว่าเงินถุงใดใช้สำหรับวันไหน วิธีนี้จะช่วยเตือนสติไม่ให้เผลอใช้เงินเกินได้ดีทีเดียว
 • ทำอาหารกลางวันห่อไปกินที่ทำงาน จะช่วยลดค่าอาหารกลางวันได้ แม้จะต้องยุ่งยากกับการตื่นมาเตรียมอาหารในตอนเช้า แต่ก็ถือว่าคุ้มไม่น้อย
 • สำหรับใครที่โดยสารรถประจำทางไปทำงาน แนะนำให้โดยสารรถเมล์หรือรถสองแถว เพราะราคาถูกกว่าแท็กซี่ สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ค่อนข้างมาก

3.ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาของลูก
เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการเล่าเรียนของลูก ได้แก่ ค่าเทอม ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ค่าเสื้อผ้านักเรียน เครื่องเขียนของลูก รวมถึงค่าขนมรายวันด้วย ซึ่งเงินส่วนนี้ควรเก็บแยกไว้ต่างหาก เพื่อเตรียมพร้อมไม่ให้เกิดความขัดสนในวันที่จำเป็นต้องจ่ายจริง ๆ
การเตรียมพร้อมค่าใช้จ่าย : สำหรับค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาของลูก พ่อแม่จะต้องเริ่มเก็บออมและเตรียมให้พร้อมตั้งแต่เนิ่น ๆ เพราะส่วนใหญ่จะเป็นค่าใช้จ่ายคงที่ที่ไม่สามารถลดจากเดิมได้ โดยมีเทคนิคการเตรียมพร้อมค่าใช้จ่าย ดังนี้

 • กรณียังไม่มีลูก ควรเริ่มเก็บออมเงิน แยกเงินส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินออมเพื่อวางแผนอนาคตการมีบุตรโดยเฉพาะ ซึ่งอาจออมที่ประมาณ 10% จากรายได้ทั้งหมด
 • กรณีมีลูกแล้ว แต่ละเดือนควรเฉลี่ยออกมาว่าจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการเรียนของลูกประมาณเท่าไร จากนั้นให้แยกเงินส่วนนี้ออกจากรายได้โดยเฉพาะ และเก็บเพิ่มจากที่คำนวณไว้อีกเล็กน้อย เพื่อเก็บไว้ใช้เป็นค่าเทอม ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด หรือค่าใช้จ่ายในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากเงินรายวัน

4.ค่าใช้จ่ายเพื่อความสุขส่วนตัว
เป็นค่าใช้จ่ายส่วนสุดท้าย เพื่อเป็นการมอบความสุขส่วนตัวให้แก่ตัวเอง หรือกล่าวง่าย ๆ ก็คือ เป็นเงินเพื่อการชอปปิง การเที่ยว การสังสรรค์ หรืออื่น ๆ ซึ่งเงินส่วนนี้ ควรแบ่งไว้ในปริมาณที่พอเหมาะ ไม่มากจนเกินไป เอาพอแค่ให้ชีวิตมีสีสันและได้ผ่อนคลายเท่านั้น
เทคนิคใช้เงินส่วนนี้ให้คุ้มค่า : แม้จะเป็นเงินเพื่อสร้างความสุขส่วนตัว แต่หากเงินถูกใช้ไปอย่างมีประโยชน์ ก็คุ้มค่าไม่น้อยจริงหรือไม่ ซึ่งมีวิธีการใช้เงินให้คุ้มดังนี้

 • ซื้อของที่อยากได้ แต่ควรมีราคาที่ไม่แพงจนเกินความสมเหตุสมผล และหากของสิ่งนั้นนำมาใช้ได้อย่างเกิดประโยชน์ก็นับเป็นเรื่องดีอย่างยิ่ง
 • หากต้องการสังสรรค์ปาร์ตี้กันเพื่อน ควรชวนกันแชร์ค่าใช้จ่าย ไม่ใช่ใจป้ำออกค่าใช้จ่ายเพียงคนเดียวทั้งหมด
 • หากไม่รู้จะนำเงินส่วนนี้ไปซื้ออะไร อาจนำมาเก็บออมเพื่อสร้างความสุขระยะยาวก็เป็นได้

เพียงแค่นี้ก็สามารถจัดการค่าใช้จ่ายและบริหารเงินเดือนให้ลงตัวได้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาเงินเดือนเหลือใช้ไม่ชนเดือน และป้องกันการเกิดหนี้สินได้เป็นอย่างดี ดังนั้น ใครที่กำลังเผชิญกับปัญหาการเงินที่ยากจะแก้ไข ลองจัดแบ่งหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายให้ลงล็อคตามคำแนะนำเหล่านี้ดูสิ แล้วสถานะทางการเงินจะดีขึ้นแน่นอน แถมยังได้สัมผัสกับความรู้สึกแบบมีอิสรภาพในการใช้จ่ายอีกด้วย

ที่มา : Shopsmart Finance

ผลิตภัณฑ์ที่คุณอาจสนใจ

ประกันตลอดชีพ | iProtectS

คุ้มค่า ซื้อครั้งเดียว จ่าย 10 ปี คุ้มครองทั้งชีวิต ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ

ประกันออมทรัพย์ | iGen

ปีนี้ ลดภาษีด้วยประกันชีวิต และยังได้ออมด้วย กับ iGen ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ

ประกันคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุ | iFine

นอกจากคุ้มครองชีวิตแล้วยังคุ้มครองอุบัติเหตุ เพราะเรื่องไม่คาดคิดอาจะเกิดขึ้นได้ ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ